Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GENEL KİMYAECF1118000Güz Dönemi4+046
Ders Programı

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ali Osman AYDIN
Dersi VerenlerProf.Dr. Ali Osman AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKimyada temel prensip ve özelliklerin kavranmasını sağlayarak, ortaya çıkan kalitatif ve kantitatif sonuçları yorumlamak ve kimya bilimi ile güncel olaylar arasında ilişki kurulmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Atomlar, Moleküller ve İyonlar,2. Stokiyometri,3. Çözeltiler ve Çözelti Tepkimeleri,4. Gazlar ve Gaz Kanunları,5. Atomların Elektron Yapısı ve Periyodik Sistem,6. Kimyasal Bağlar,7. Çözeltilerin Fiziksel Özellikleri,8. Kimyasal Kinetik,9. Kimyasal Denge,10. Kimyasal Denge,11. Asitler ve Bazlar,12. Asit-baz ve çözünürlük dengeleri,13. Redoks Tepkimeleri ve Elektrokimya,14. Çekirdek Kimyası; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1.Maddeleri sınıflandırarak fiziksel ve kimyasal özelliklerini yorumlar.9A
1. Maddeler ve sınıflandırılması; atom, molekül ve kimyasal formüller; maddesel dönüşümler ve kantitatif hesaplamalar; çözeltiler ve çözelti tepkimeleri konularını tartışır.12, 9A
1.2. Atom, molekül ve iyonları tanımlayarak, atomik özelliklerin periyodik olarak değişimini açıklar.9A
1.3. Bileşiklerin adlandırılması ve yüzde bileşimini ile formül hesaplamalarını gösterir.12, 9A
1.4. Çözelti derişimleri ve mol kavramı bazında yapılacak hesaplamaları yorumlar.12, 9A
2. Maddenin yapısının açıklanmasında temel model olan gazları kinetik kuram kapsamında karşılaştırır.12, 9A
2.1. Gazların çeşitli özelliklerini ve gaz yasalarını tartışır.9A
2.2. Gaz basıncını açılayarak gaz yasalarını yorumlar.9A
2.3. Kinetik kuramdaki sapmaları açıklayarak gerçek gazları yorumlar.12, 9A
3. Atomların genel özelliklerini elektron yapısı ve periyodik sistem üzerinden sınıflandırır.9A
3.1. Kuantum teorisi ve fotoelektrik olay kapsamında atomu açıklar.9A
3.2. Atomun elektron yapısını kuantum sayıları ile açılayarak atom orbitallerini yorumlar.9A
3.3. Periyodik çizelgede atomik özelliklerin değişimini nedenleri ile tartışır.9A
4. Genel olarak kimyasal denge ve özel olarak sulu çözeltilerdeki denge olaylarını tartışır.12, 9A
4.1. Denge kavramı, denge sabiti ve dengeye etki eden faktörleri yorumlar.12, 9A
4.2. Asit ve baz kavramı ve asit baz kuvvetini denge ile açıklar.12, 9A
4.3. Çözünürlük dengelerini ve çözünürlüğe etki eden etkileri tartışır.12, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Atomlar, Moleküller ve İyonlar1 ve 2
22. Stokiyometri1 ve 2
33. Çözeltiler ve Çözelti Tepkimeleri1 ve 2
44. Gazlar ve Gaz Kanunları1 ve 2
55. Atomların Elektron Yapısı ve Periyodik Sistem1 ve 2
66. Kimyasal Bağlar1 ve 2
77. Çözeltilerin Fiziksel Özellikleri1 ve 2
88. Kimyasal Kinetik1 ve 2
99. Kimyasal Denge1 ve 2
1010. Kimyasal Denge1 ve 2
1111. Asitler ve Bazlar1 ve 2
1212. Asit-baz ve çözünürlük dengeleri1 ve 2
1313. Redoks Tepkimeleri ve Elektrokimya1 ve 2
1414. Çekirdek Kimyası1 ve 2
Kaynak
1- Raymond CHANG ve Kenneth A. GOLDSBY., Genel Kimya., (Çeviri: İNAM, R., AKSOY, S., Palme Yayıncılık, Ankara, 2018.
2- AYDIN, A.O., SEVİNÇ, V., ŞENGİL, İ.A., Temel Kimya, Değişim Yayınları, İstanbul, 2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi12112
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı14114
Ara Sınav ve Hazırlığı12222
Genel Sınav ve Hazırlığı12727
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)173
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(173/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GENEL KİMYAECF1118000Güz Dönemi4+046
Ders Programı

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Ali Osman AYDIN
Dersi VerenlerProf.Dr. Ali Osman AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKimyada temel prensip ve özelliklerin kavranmasını sağlayarak, ortaya çıkan kalitatif ve kantitatif sonuçları yorumlamak ve kimya bilimi ile güncel olaylar arasında ilişki kurulmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Atomlar, Moleküller ve İyonlar,2. Stokiyometri,3. Çözeltiler ve Çözelti Tepkimeleri,4. Gazlar ve Gaz Kanunları,5. Atomların Elektron Yapısı ve Periyodik Sistem,6. Kimyasal Bağlar,7. Çözeltilerin Fiziksel Özellikleri,8. Kimyasal Kinetik,9. Kimyasal Denge,10. Kimyasal Denge,11. Asitler ve Bazlar,12. Asit-baz ve çözünürlük dengeleri,13. Redoks Tepkimeleri ve Elektrokimya,14. Çekirdek Kimyası; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1.Maddeleri sınıflandırarak fiziksel ve kimyasal özelliklerini yorumlar.9A
1. Maddeler ve sınıflandırılması; atom, molekül ve kimyasal formüller; maddesel dönüşümler ve kantitatif hesaplamalar; çözeltiler ve çözelti tepkimeleri konularını tartışır.12, 9A
1.2. Atom, molekül ve iyonları tanımlayarak, atomik özelliklerin periyodik olarak değişimini açıklar.9A
1.3. Bileşiklerin adlandırılması ve yüzde bileşimini ile formül hesaplamalarını gösterir.12, 9A
1.4. Çözelti derişimleri ve mol kavramı bazında yapılacak hesaplamaları yorumlar.12, 9A
2. Maddenin yapısının açıklanmasında temel model olan gazları kinetik kuram kapsamında karşılaştırır.12, 9A
2.1. Gazların çeşitli özelliklerini ve gaz yasalarını tartışır.9A
2.2. Gaz basıncını açılayarak gaz yasalarını yorumlar.9A
2.3. Kinetik kuramdaki sapmaları açıklayarak gerçek gazları yorumlar.12, 9A
3. Atomların genel özelliklerini elektron yapısı ve periyodik sistem üzerinden sınıflandırır.9A
3.1. Kuantum teorisi ve fotoelektrik olay kapsamında atomu açıklar.9A
3.2. Atomun elektron yapısını kuantum sayıları ile açılayarak atom orbitallerini yorumlar.9A
3.3. Periyodik çizelgede atomik özelliklerin değişimini nedenleri ile tartışır.9A
4. Genel olarak kimyasal denge ve özel olarak sulu çözeltilerdeki denge olaylarını tartışır.12, 9A
4.1. Denge kavramı, denge sabiti ve dengeye etki eden faktörleri yorumlar.12, 9A
4.2. Asit ve baz kavramı ve asit baz kuvvetini denge ile açıklar.12, 9A
4.3. Çözünürlük dengelerini ve çözünürlüğe etki eden etkileri tartışır.12, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Atomlar, Moleküller ve İyonlar1 ve 2
22. Stokiyometri1 ve 2
33. Çözeltiler ve Çözelti Tepkimeleri1 ve 2
44. Gazlar ve Gaz Kanunları1 ve 2
55. Atomların Elektron Yapısı ve Periyodik Sistem1 ve 2
66. Kimyasal Bağlar1 ve 2
77. Çözeltilerin Fiziksel Özellikleri1 ve 2
88. Kimyasal Kinetik1 ve 2
99. Kimyasal Denge1 ve 2
1010. Kimyasal Denge1 ve 2
1111. Asitler ve Bazlar1 ve 2
1212. Asit-baz ve çözünürlük dengeleri1 ve 2
1313. Redoks Tepkimeleri ve Elektrokimya1 ve 2
1414. Çekirdek Kimyası1 ve 2
Kaynak
1- Raymond CHANG ve Kenneth A. GOLDSBY., Genel Kimya., (Çeviri: İNAM, R., AKSOY, S., Palme Yayıncılık, Ankara, 2018.
2- AYDIN, A.O., SEVİNÇ, V., ŞENGİL, İ.A., Temel Kimya, Değişim Yayınları, İstanbul, 2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00