Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK ECZACILIKECF4118360Güz Dönemi3+034
Ders Programı

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKlinik eczacılık ve hasta odaklı kavramları tanıtmak, klinik eczacının akılcı ilaç kullanımı ve hasta tedavisinin başarıya ulaşmasında üstlenebileceği rolleri akut ve kronik olgular üzerinden göstermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Klinik Eczacılığa Giriş, Hasta Odaklı Kavramlar, Dünyada ve Türkiye'de Mevcut Durum,Terapötik ilaç izlemi ve laboratuar sonuçların değerlendirlmesi,Astım ve KOAH ,Üst ve Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları ,Peptik Ülser ve Reflu,İshal ve Kabızlık ,Non Steroidal Anti-inflammatuvar ilaçlar, ağrı ve ateş ,Diyabet,Hipertansiyon ,Böbrek Yetmezliği ,Hiperlipidemi ,Koroner arter hastalığı,Kalp yetmezliği ,Venöz tromboembolizm; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Klinik eczacılık ve hasta odaklı eczacılık kavramlarını tanır16, 9A
1.1. Klinik eczacılığı ve hasta odaklı diğer kavramları tanımlar.16, 9A
1.2. Eczacının genel ve spesifik klinik rollerini açıklar16, 9A
1.3. Klinik eczacılık, farmasötik bakım ve iyi eczacılık uygulamaları arasındaki ilişkiyi yorumlar.13, 9A
1.4. Dokuz yıldızlı eczacı kavramını tanır.19, 9E
2. Toplumda sıkça görülen bazı akut ve kronik hastalıkların tedavisinde eczacının rollerini tartışır13, 16, 4, 9
2.1. Kronik ve akut hastalıkların yönetiminde eczacıya düşen başlıca görevleri yorumlar.13, 16, 9A
1.5. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini açıklar.16, 9A
2.2. Hastalıkların tedavisine güncel yaklaşımları ifade eder.10, 13, 9A
2.3. Geriatri, pediyatri, gebelik ve laktasyon gibi özel durumlarda ilaç tercihi ve ilaç kullanımı hakkında danışmanlık kaynaklarını tanır.10, 13, 38, 6, 9A
3. Hastaya özgü ideal tedavi seçeneklerini anlatır.13, 16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 38: Bakım Planı, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Klinik Eczacılığa Giriş, Hasta Odaklı Kavramlar, Dünyada ve Türkiye'de Mevcut Durum1, 2, 3, 4
2Terapötik ilaç izlemi ve laboratuar sonuçların değerlendirlmesi1, 2, 3, 4
3Astım ve KOAH 1, 2, 3, 4, 5
4Üst ve Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları 1, 2, 3, 4
5Peptik Ülser ve Reflu1, 2, 3, 4
6İshal ve Kabızlık 1, 2, 3, 4
7Non Steroidal Anti-inflammatuvar ilaçlar, ağrı ve ateş 1, 2, 3, 4
8Diyabet1, 2, 3, 4, 5
9Hipertansiyon 1, 2, 3, 4, 5
10Böbrek Yetmezliği 1, 2, 3, 4, 5
11Hiperlipidemi 1, 2, 3, 4, 5
12Koroner arter hastalığı1, 2, 3, 4, 5
13Kalp yetmezliği 1, 2, 3, 4, 5
14Venöz tromboembolizm1, 2, 3, 4, 5
Kaynak
1.Her konu için ders notu çıktısı Kaynak kitaplar: 2. Dipiro JT (2020), Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach (11th ed.) McGraw Hill, US. 3. Wiffen P (2017) Oxford Handbook of Clinical Pharmacy (3rd ed.) Oxford Uni P 4. Whittleseas C (2019), Clinical Pharmacy and Therapeutics (6th ed.) Elsevier
5. Güncel tedavi kılavuzları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14114
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14114
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı7214
Genel Sınav ve Hazırlığı14228
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(112/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK ECZACILIKECF4118360Güz Dönemi3+034
Ders Programı

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKlinik eczacılık ve hasta odaklı kavramları tanıtmak, klinik eczacının akılcı ilaç kullanımı ve hasta tedavisinin başarıya ulaşmasında üstlenebileceği rolleri akut ve kronik olgular üzerinden göstermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Klinik Eczacılığa Giriş, Hasta Odaklı Kavramlar, Dünyada ve Türkiye'de Mevcut Durum,Terapötik ilaç izlemi ve laboratuar sonuçların değerlendirlmesi,Astım ve KOAH ,Üst ve Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları ,Peptik Ülser ve Reflu,İshal ve Kabızlık ,Non Steroidal Anti-inflammatuvar ilaçlar, ağrı ve ateş ,Diyabet,Hipertansiyon ,Böbrek Yetmezliği ,Hiperlipidemi ,Koroner arter hastalığı,Kalp yetmezliği ,Venöz tromboembolizm; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Klinik eczacılık ve hasta odaklı eczacılık kavramlarını tanır16, 9A
1.1. Klinik eczacılığı ve hasta odaklı diğer kavramları tanımlar.16, 9A
1.2. Eczacının genel ve spesifik klinik rollerini açıklar16, 9A
1.3. Klinik eczacılık, farmasötik bakım ve iyi eczacılık uygulamaları arasındaki ilişkiyi yorumlar.13, 9A
1.4. Dokuz yıldızlı eczacı kavramını tanır.19, 9E
2. Toplumda sıkça görülen bazı akut ve kronik hastalıkların tedavisinde eczacının rollerini tartışır13, 16, 4, 9
2.1. Kronik ve akut hastalıkların yönetiminde eczacıya düşen başlıca görevleri yorumlar.13, 16, 9A
1.5. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini açıklar.16, 9A
2.2. Hastalıkların tedavisine güncel yaklaşımları ifade eder.10, 13, 9A
2.3. Geriatri, pediyatri, gebelik ve laktasyon gibi özel durumlarda ilaç tercihi ve ilaç kullanımı hakkında danışmanlık kaynaklarını tanır.10, 13, 38, 6, 9A
3. Hastaya özgü ideal tedavi seçeneklerini anlatır.13, 16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 38: Bakım Planı, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Klinik Eczacılığa Giriş, Hasta Odaklı Kavramlar, Dünyada ve Türkiye'de Mevcut Durum1, 2, 3, 4
2Terapötik ilaç izlemi ve laboratuar sonuçların değerlendirlmesi1, 2, 3, 4
3Astım ve KOAH 1, 2, 3, 4, 5
4Üst ve Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları 1, 2, 3, 4
5Peptik Ülser ve Reflu1, 2, 3, 4
6İshal ve Kabızlık 1, 2, 3, 4
7Non Steroidal Anti-inflammatuvar ilaçlar, ağrı ve ateş 1, 2, 3, 4
8Diyabet1, 2, 3, 4, 5
9Hipertansiyon 1, 2, 3, 4, 5
10Böbrek Yetmezliği 1, 2, 3, 4, 5
11Hiperlipidemi 1, 2, 3, 4, 5
12Koroner arter hastalığı1, 2, 3, 4, 5
13Kalp yetmezliği 1, 2, 3, 4, 5
14Venöz tromboembolizm1, 2, 3, 4, 5
Kaynak
1.Her konu için ders notu çıktısı Kaynak kitaplar: 2. Dipiro JT (2020), Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach (11th ed.) McGraw Hill, US. 3. Wiffen P (2017) Oxford Handbook of Clinical Pharmacy (3rd ed.) Oxford Uni P 4. Whittleseas C (2019), Clinical Pharmacy and Therapeutics (6th ed.) Elsevier
5. Güncel tedavi kılavuzları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00