Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOKİMYAECF2282400Bahar Dönemi3+034
Ders Programı

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Cumartesi 08:00-08:45

Cumartesi 09:00-09:45

Cumartesi 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİnsan organizmasındaki organik moleküllerin ve elementlerin tanınması, bunların metabolizmalarının ve enerji oluşumunun açıklanması, metabolizmaları kontrol eden sistemlerin ilişkilendirilmesi, metabolizmalarla ilgili patolojik durumların örneklendirilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Yaşamın moleküler anlamı,Biyokimyasal yönden kana bakış,Karbohidratların yapısı ve metabolizması,Biyokimya laboratuarında karbonhidratların değerlendirilmesi,Lipidlerin yapısal özellikleri ve metabolizması,Biyokimya laboratuarında lipidlerin değerlendirilmesi,Ateroskleroza biyokimyasal yaklaşım,Proteinlerin yapısı ve amino asidler,Proteinler ve amino asidlerin biyokimya laboratuarında değerlendirilmesi,Vitaminler,Enzimler ve laboratuar değerlendirilmesi,Hormonlar ve laboratuar değerlendirilmesi,Mineraller ve laboratuar değerlendirilmesi,Vücut sıvıları ve idrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kanın ve organizma için önemli makro ve mikro moleküllerin yapısını karşılaştırabilecektir.16, 17, 19, 9A, D, E, G
1.1. Kan hücrelerini, kan plazma ve serumunu sorgular16, 17, 19, 9A, D, E, G
1.2. Karbonhidratların, lipidlerin, proteinlerin yapılarını, sindirim ve emilimlerini çözümler.16, 17, 19, 9A, D, E, G
1.3. Makro ve mikro minerallerin karşılaştırabilir ve sınıflandırır.16, 17, 19, 9A, D, E, G
1.4. Hormon ve enzimleri yapısal olarak karşılaştırır sorgular.16, 17, 19, 9A, D, E, G
1.5. Vitaminlerin yapısını ve fonksiyonlarını çözümler.16, 17, 19, 9A, D, E, G
2. Makro ve mikro moleküllerin organizmadaki fonksiyonlarını sorgulayabilecektir.16, 17, 19, 9A, D, E, G
2.1. Karbonhidratların hücre içinde ve membran yapısındaki önemini çözümler.16, 17, 19, 9A, D, E, G
2.2. Lipidlerin hücre içinde ve membran yapısındaki önemini karşılaştırır.16, 17, 19, 9A, D, E, G
2.3. Proteinlerin hücre içinde ve membran yapısındaki önemini sorgular.16, 17, 19, 9A, D, E, G
2.4. Makro ve mikro minerallerin metabolizmadaki önemini sorgular.16, 17, 19, 9A, D, E, G
2.5. Hormon, enzim , vitamin, karbonhidrat, protein ve yağların hücre içinde kullanımında etkilerini karşılaştırır.16, 17, 19, 9A, D, E, G
3. Makro ve mikro moleküllerin laboratuar sonuçlarını sorgulayabilecektir.16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.1. Açlık ve tokluk kan şekerini sorgular16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.2. Hemoglobin Aic ve glikozile proteinlerin önemini karşılaştırır16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.3. Kan lipidlerinin laboratuar sonuçlarını sorgular16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.4. Aterosklerozun laboratuar değerlendirilmesini sorgular16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.5. Laboratuarda proteinlerin nasıl değerlendirildiğini sorgular16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.6. Makro ve mikro minerallerin kan değerlerini sorgular16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.7. Karaciğer ve kalp hastalıklarında enzimlerin nasıl değiştiğini sorgular16, 17, 19, 9A, D, E, G
4. Vücut sıvılarının birbiri ile ilişkisini karşılaştırabilecektir.16, 17, 19, 9A, D, E, G
4.1. İdrarın özelliklerini çözümler, böbrek fonksiyonları ile ilişkilendirir.16, 17, 19, 9A, D, E, G
4.2. Tampon sistemler ve kan pH’sı arasındaki ilişkiyi test eder.16, 17, 19, 9A, D, E, G
4.3. Tükürüğün diğer vücut sıvıları ile ilişkisini sorgular.16, 17, 19, 9A, D, E, G
4.4. Suyun metabolizmadaki önemini açıklar.16, 17, 19, 9A, D, E, G
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yaşamın moleküler anlamı1,2,3 nolu kaynaklar
2Biyokimyasal yönden kana bakış1,2,3 nolu kaynaklar
3Karbohidratların yapısı ve metabolizması1,2,3 nolu kaynaklar
4Biyokimya laboratuarında karbonhidratların değerlendirilmesi1,2,3 nolu kaynaklar
5Lipidlerin yapısal özellikleri ve metabolizması1,2,3 nolu kaynaklar
6Biyokimya laboratuarında lipidlerin değerlendirilmesi1,2,3 nolu kaynaklar
7Ateroskleroza biyokimyasal yaklaşım1,2,3 nolu kaynaklar
8Proteinlerin yapısı ve amino asidler1,2,3 nolu kaynaklar
9Proteinler ve amino asidlerin biyokimya laboratuarında değerlendirilmesi1,2,3 nolu kaynaklar
10Vitaminler1,2,3 nolu kaynaklar
11Enzimler ve laboratuar değerlendirilmesi1,2,3 nolu kaynaklar
12Hormonlar ve laboratuar değerlendirilmesi1,2,3 nolu kaynaklar
13Mineraller ve laboratuar değerlendirilmesi1,2,3 nolu kaynaklar
14Vücut sıvıları ve idrar1,2,3 nolu kaynaklar
Kaynak
1.Prof. Dr. Nesrin Emekli -Temel ve Uygulamalı Biyokimya,2006 Akademi Yayınevi,(Medipol Üniversitesi Kütüphanesinde mevcut) 2.Doç.Dr.Türkan Yiğitbaşı ve Prof. Dr. Nesrin Emekli Öğrenciler için Biyokimya Laboratuarı, Medipol Yayınları 2013.
3.Eczacılık Fakültesi Öğrencileri için Biokimya Dersleri Prof.Dr. Ayşa Can, Prof.Dr. Nuriye Akev İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2008 (2. Baskı)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13232
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(120/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOKİMYAECF2282400Bahar Dönemi3+034
Ders Programı

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Cumartesi 08:00-08:45

Cumartesi 09:00-09:45

Cumartesi 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİnsan organizmasındaki organik moleküllerin ve elementlerin tanınması, bunların metabolizmalarının ve enerji oluşumunun açıklanması, metabolizmaları kontrol eden sistemlerin ilişkilendirilmesi, metabolizmalarla ilgili patolojik durumların örneklendirilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Yaşamın moleküler anlamı,Biyokimyasal yönden kana bakış,Karbohidratların yapısı ve metabolizması,Biyokimya laboratuarında karbonhidratların değerlendirilmesi,Lipidlerin yapısal özellikleri ve metabolizması,Biyokimya laboratuarında lipidlerin değerlendirilmesi,Ateroskleroza biyokimyasal yaklaşım,Proteinlerin yapısı ve amino asidler,Proteinler ve amino asidlerin biyokimya laboratuarında değerlendirilmesi,Vitaminler,Enzimler ve laboratuar değerlendirilmesi,Hormonlar ve laboratuar değerlendirilmesi,Mineraller ve laboratuar değerlendirilmesi,Vücut sıvıları ve idrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kanın ve organizma için önemli makro ve mikro moleküllerin yapısını karşılaştırabilecektir.16, 17, 19, 9A, D, E, G
1.1. Kan hücrelerini, kan plazma ve serumunu sorgular16, 17, 19, 9A, D, E, G
1.2. Karbonhidratların, lipidlerin, proteinlerin yapılarını, sindirim ve emilimlerini çözümler.16, 17, 19, 9A, D, E, G
1.3. Makro ve mikro minerallerin karşılaştırabilir ve sınıflandırır.16, 17, 19, 9A, D, E, G
1.4. Hormon ve enzimleri yapısal olarak karşılaştırır sorgular.16, 17, 19, 9A, D, E, G
1.5. Vitaminlerin yapısını ve fonksiyonlarını çözümler.16, 17, 19, 9A, D, E, G
2. Makro ve mikro moleküllerin organizmadaki fonksiyonlarını sorgulayabilecektir.16, 17, 19, 9A, D, E, G
2.1. Karbonhidratların hücre içinde ve membran yapısındaki önemini çözümler.16, 17, 19, 9A, D, E, G
2.2. Lipidlerin hücre içinde ve membran yapısındaki önemini karşılaştırır.16, 17, 19, 9A, D, E, G
2.3. Proteinlerin hücre içinde ve membran yapısındaki önemini sorgular.16, 17, 19, 9A, D, E, G
2.4. Makro ve mikro minerallerin metabolizmadaki önemini sorgular.16, 17, 19, 9A, D, E, G
2.5. Hormon, enzim , vitamin, karbonhidrat, protein ve yağların hücre içinde kullanımında etkilerini karşılaştırır.16, 17, 19, 9A, D, E, G
3. Makro ve mikro moleküllerin laboratuar sonuçlarını sorgulayabilecektir.16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.1. Açlık ve tokluk kan şekerini sorgular16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.2. Hemoglobin Aic ve glikozile proteinlerin önemini karşılaştırır16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.3. Kan lipidlerinin laboratuar sonuçlarını sorgular16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.4. Aterosklerozun laboratuar değerlendirilmesini sorgular16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.5. Laboratuarda proteinlerin nasıl değerlendirildiğini sorgular16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.6. Makro ve mikro minerallerin kan değerlerini sorgular16, 17, 19, 9A, D, E, G
3.7. Karaciğer ve kalp hastalıklarında enzimlerin nasıl değiştiğini sorgular16, 17, 19, 9A, D, E, G
4. Vücut sıvılarının birbiri ile ilişkisini karşılaştırabilecektir.16, 17, 19, 9A, D, E, G
4.1. İdrarın özelliklerini çözümler, böbrek fonksiyonları ile ilişkilendirir.16, 17, 19, 9A, D, E, G
4.2. Tampon sistemler ve kan pH’sı arasındaki ilişkiyi test eder.16, 17, 19, 9A, D, E, G
4.3. Tükürüğün diğer vücut sıvıları ile ilişkisini sorgular.16, 17, 19, 9A, D, E, G
4.4. Suyun metabolizmadaki önemini açıklar.16, 17, 19, 9A, D, E, G
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yaşamın moleküler anlamı1,2,3 nolu kaynaklar
2Biyokimyasal yönden kana bakış1,2,3 nolu kaynaklar
3Karbohidratların yapısı ve metabolizması1,2,3 nolu kaynaklar
4Biyokimya laboratuarında karbonhidratların değerlendirilmesi1,2,3 nolu kaynaklar
5Lipidlerin yapısal özellikleri ve metabolizması1,2,3 nolu kaynaklar
6Biyokimya laboratuarında lipidlerin değerlendirilmesi1,2,3 nolu kaynaklar
7Ateroskleroza biyokimyasal yaklaşım1,2,3 nolu kaynaklar
8Proteinlerin yapısı ve amino asidler1,2,3 nolu kaynaklar
9Proteinler ve amino asidlerin biyokimya laboratuarında değerlendirilmesi1,2,3 nolu kaynaklar
10Vitaminler1,2,3 nolu kaynaklar
11Enzimler ve laboratuar değerlendirilmesi1,2,3 nolu kaynaklar
12Hormonlar ve laboratuar değerlendirilmesi1,2,3 nolu kaynaklar
13Mineraller ve laboratuar değerlendirilmesi1,2,3 nolu kaynaklar
14Vücut sıvıları ve idrar1,2,3 nolu kaynaklar
Kaynak
1.Prof. Dr. Nesrin Emekli -Temel ve Uygulamalı Biyokimya,2006 Akademi Yayınevi,(Medipol Üniversitesi Kütüphanesinde mevcut) 2.Doç.Dr.Türkan Yiğitbaşı ve Prof. Dr. Nesrin Emekli Öğrenciler için Biyokimya Laboratuarı, Medipol Yayınları 2013.
3.Eczacılık Fakültesi Öğrencileri için Biokimya Dersleri Prof.Dr. Ayşa Can, Prof.Dr. Nuriye Akev İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2008 (2. Baskı)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00