Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ECZACILIKTA AR-GE 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatma Julide AKBUĞA
Dersi Verenler Prof.Dr. Fatma Julide AKBUĞA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İlaç sektöründe yapılan araştırma geliştirme çalışmalarının nasıl yürütüldüğüne dair bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.AR-GE’nin tanımı ve tarihçesi,2.Temel araştırmalar,3. Temel araştırmalar,4.Uygulamalı araştırmalar,5. Uygulamalı araştırmalar,6.Deneysel geliştirme,7. Deneysel geliştirme,8.İlaç sektöründe inovasyon,9.Yeni ilaç etkin maddesi geliştirme ile ilgili inovasyon çalışmaları,10. Yeni ilaç şekillerinin geliştirilmesiyle ilgili inovasyon çalışmaları,11.Eczacılıkta AR-GE açısından üniversite, sanayi ve devlet işbirliği,12. AR-GE harcamaları,13.Üretim ve AR-GE için ulusal teşvik programları ve politikaları,14. Üretim ve AR-GE için ulusal teşvik programları ve politikaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 10, 12 C
1.3.Temel ve uygulamalı araştırmaları yorumlar. 1, 10 C
1. AR-GE ‘nin tanımını tartışabilecek ve araştırma- geliştirme yöntemlerini karşılaştırabilecektir. 1, 10, 16 C
1.1. AR-GE ‘yi açıklar. 1, 10 C
1.2. AR-GE ‘nin tarihçesini özetler. 1, 10 C
1.4. Deneysel geliştirme yöntemlerini sorgular. 1, 10 C
2. İlaç sektöründe inovasyon ve bunun üniversite ile devlet işbirliğine etkisini tartışabilecektir. 1, 10 C
2.1. İlaç sektöründe inovasyonu açıklar. 1, 10 C
2.2. Yeni ilaç geliştirilmesinde inovasyon çalışmalarını yorumlar. 1, 10, 12 C
2.3. AR-GE çalışmalarında üniversite devlet işbirliğini özetler. 1, 10 C
3. AR-GE harcamalarını ve bunda rol alan ulusal politikaları tartışabilecektir. 1, 10, 15 C
3.1. AR-GE harcamalarını açıklar. 1, 10 C
3.2. AR-GE çalışmalarında ulusal teşvik programlarını yorumlar. 1, 10 C
3.3. AR-GE çalışmalarında ulusal politikaları sorgular. 1, 10 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.AR-GE’nin tanımı ve tarihçesi
2 2.Temel araştırmalar
3 3. Temel araştırmalar
4 4.Uygulamalı araştırmalar
5 5. Uygulamalı araştırmalar
6 6.Deneysel geliştirme
7 7. Deneysel geliştirme
8 8.İlaç sektöründe inovasyon
9 9.Yeni ilaç etkin maddesi geliştirme ile ilgili inovasyon çalışmaları
10 10. Yeni ilaç şekillerinin geliştirilmesiyle ilgili inovasyon çalışmaları
11 11.Eczacılıkta AR-GE açısından üniversite, sanayi ve devlet işbirliği
12 12. AR-GE harcamaları
13 13.Üretim ve AR-GE için ulusal teşvik programları ve politikaları
14 14. Üretim ve AR-GE için ulusal teşvik programları ve politikaları
Kaynaklar
Ders notları öğrencilere verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu