Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HASTA BİLGİLENDİRME 4+0 4 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR, Dr.Öğr.Üye. Neda TANER, Dr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, tedavi sürecinde hastalara yardımcı olmak amacıyla verilmesi gereken bilgilendirme örneklerini vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hasta bilgilendirmesine giriş, eğitim metotları ve hasta eğitiminde kullanılan materyaller ,2. Hasta eğitiminde etkili iletişim ,3. Farklı dozaj formların kullanımı ,4. Ağrı kesiciler ve NSAİİ,5. Probiyotikler,6. Vitamin ve Mineraller,7. Bitkisel ürünler ve Besin destekleri,8. Üst respiratuar system hastalıklarında kullanılan ilaçlar,9. Ağız bakım ürünleri ,10. Kontraseptifler,11. Aşılar,13. Zayıflama ürünler ,14. Gastrointestinal rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar,15. Oftalmik ürünler ,16. Dermatolojik ürünler ,17. Sporcu besin destekleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 10, 18, 2 A
1. Hastayı ve hasta yakınını bilgilendirmenin hastalık yönetimindeki önemini ve temel prensiplerini yorumlayabilecektir. 1, 10, 18, 3 A
1.1. Hasta bilgilendirmedeki temel kavramları özetler. 1, 10, 14, 18, 20, 3 A
1.2. Hasta danışmanlığının hastalık yönetimindeki önemini açıklar. 1, 10, 14, 15, 18, 2, 20, 3 A, C
1.3. Hasta bilgilendirmesinde doğru iletişimi yorumlar. 1, 10, 15, 18, 2, 3 A, C
2. Farmakoterapi ve hastaya yaklaşım ve kronik bakım bilgilerini birleştirebilecektir. 1, 10, 15, 18, 20, 3 A
2.1. Geriatrik ve pediatrik hastalıkları ve tedavi planlarını tartışır. 1, 10, 15, 18, 20 A
2.2. Bağımlılıkla, ağrıyla ve uyku problemleriyle mücadele metotlarını karşılaştırır. 1, 10, 14, 15, 2, 20, 6 A
2.3. Kronik hastalıkları, belirtilerini ve tedavi yaklaşımlarını açıklar. 1, 10, 15, 20, 3, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 3: Tartışma, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hasta bilgilendirmesine giriş, eğitim metotları ve hasta eğitiminde kullanılan materyaller Kaynaklar
2 2. Hasta eğitiminde etkili iletişim Kaynaklar
3 3. Farklı dozaj formların kullanımı Kaynaklar
4 4. Ağrı kesiciler ve NSAİİ Öğrencinin bulduğu kaynaklar
5 5. Probiyotikler Öğrencinin bulduğu kaynaklar
6 6. Vitamin ve Mineraller Öğrencinin bulduğu kaynaklar
7 7. Bitkisel ürünler ve Besin destekleri Öğrencinin bulduğu kaynaklar
8 8. Üst respiratuar system hastalıklarında kullanılan ilaçlar Öğrencinin bulduğu kaynaklar
9 9. Ağız bakım ürünleri Öğrencinin bulduğu kaynaklar
10 10. Kontraseptifler Öğrencinin bulduğu kaynaklar
11 11. Aşılar Öğrencinin bulduğu kaynaklar
13 13. Zayıflama ürünler Öğrencinin bulduğu kaynaklar
14 14. Gastrointestinal rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar Öğrencinin bulduğu kaynaklar
15 15. Oftalmik ürünler Öğrencinin bulduğu kaynaklar
16 16. Dermatolojik ürünler Öğrencinin bulduğu kaynaklar
17 17. Sporcu besin destekleri Öğrencinin bulduğu kaynaklar
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir. Kitaplar: 1. Communication skills for pharmacy practice: taking a patient centered approach 2. CLINICAL SKILLS FOR PHARMACISTS A Patient-Focused Approach
Güncel yayınlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 12 4 48
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 12 3 36
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 2 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 184
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu