Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANATOMİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Alper ATASEVER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gülsüm Buse ŞENOL, Öğr.Gör. Selva ŞEN, Öğr.Gör. Ali Osman KORKMAZ, Öğr.Gör. Bediha KOYUNCU, Prof.Dr. Alper ATASEVER, Prof.Dr. Burak BİLECENOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Anatomi terminolojisi, genel tıbbi terimler, insan vücudunun organizasyonu ve sistemleri hakkında bilgi vermek ve pratik uygulamalar yaptırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Anatomiye Giriş ve Temel Kavramlar, Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi, Bölgesel Anatomi ve Vücudumuzun Bölgeleri, İnsan Vücudu Organizasyonu ve Sistemler Hakkında Genel Bilgi,Lokomotor Sistem Anatomisi,Lokomotor Sistem Anatomisi,Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Solunum Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Endokrin Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Endokrin Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırması,Merkezi Sinir Sistemi,Periferik Sinir Sistemi,Otonom Sinir Sistemi,Duyu Organları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 5, 8 A, B
1, 5, 8 A, B
1. Anatomide genel kavramları, genel ve özel anatomi terimlerini ve anatomik pozisyonları tanımlayabilecektir. 1, 5, 8 A, B
1.1. Anatomide genel kavramları açıklar. 1, 5, 8 A, B
1.2. Genel ve özel anatomi terimlerini betimler. 1, 5, 8 A, B
1.3. Anatomik düzlem ve eksenleri tasvir eder ve gösterir. 1, 5, 8 A, B
2. İnsan vücudunu oluşturan sistemleri açıklayabilecek ve ilişkilendirebilecektir. 1, 5, 8 A, B
2.1. Lokomotor sistem anatomisini tanır ve lokomotor sistemi oluşturan ögeleri bir araya getirerek fonksiyonlarını açıklar. 1, 5, 8 A, B
2.2. Sindirim sistemi anatomisini tanır. 1, 5, 8 A, B
2.3. Dolaşım sistemi anatomisini tanır. 1, 5, 8 A, B
2.4. Solunum sistemi anatomisini tanır. 1, 5, 8 A, B
2.5. Ürogenital sistem anatomisini ve endokrin organların bölgesel anatomisi ile morfolojik yapısını tanır. 1, 5, 8 A, B
2.6. Sinir sistemi anatomisini açıklar ve yorumlar. 1, 5, 8 A, B
3. İnsan vücudunu oluşturan sistemler hakkında pratik uygulamalar yapabilecektir. 1, 5, 8 A, B
3.1. Bütün kemikler, eklemler ve kasları tanır, fonksiyonlarını açıklar. 1, 5, 8 A, B
3.2. Ağız boşluğundaki yapıları ve sindirim kanalını oluşturan organları gösterir. 1, 5, 8 A, B
3.3. Kalbin yerini, kalple ilgili oluşumları, arter ve venleri gösterir. 1, 5, 8 A, B
3.4. Üst ve alt solunum yolu organlarını gösterir. 1, 5, 8 A, B
3.5. Üriner sistem organlarını ayırt eder, erkek ve kadın genital organlarını karşılaştırır. Endokrin sistem organlarını gösterir. 1, 5, 8 A, B
3.6. Merkezi ve periferik sinir sistemleri ile otonom sinir sistemine ait oluşumları tanır. 1, 5, 8 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Anatomiye Giriş ve Temel Kavramlar, Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi, Bölgesel Anatomi ve Vücudumuzun Bölgeleri, İnsan Vücudu Organizasyonu ve Sistemler Hakkında Genel Bilgi
2 Lokomotor Sistem Anatomisi
3 Lokomotor Sistem Anatomisi
4 Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
5 Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
6 Solunum Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
7 Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
8 Endokrin Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
9 Endokrin Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
10 Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırması
11 Merkezi Sinir Sistemi
12 Periferik Sinir Sistemi
13 Otonom Sinir Sistemi
14 Duyu Organları
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir.
1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Çoktan seçmeli sınav  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 37 37
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 97
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu