Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK UYGULAMALAR 0+4 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Klinik Eczacılık Hasta bilgilendirme Farmasötik bakım
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK, Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR, Dr.Öğr.Üye. Neda TANER, Öğr.Gör. Yıldız AYMIŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Klinik ziyaretleri, klinik bazda terapötik uygulama ve tedavi uygulamaları ile ilgili bilgi, hastaya doğru yaklaşım, vaka incelemesi, ve hasta eğitimi hakkında yetkinlik kazandırmak
Dersin İçeriği Bu ders; klinik eczacılık uygulama demonstrasyonu,Dahiliye servisi vizitleri ve hasta dosya incelemesi ,Hastane eczacılığı demonstrasyonu ve enfeksiyon riski eğitimi ,Dahiliye servisi vizitleri ve hasta dosya incelemesi ,Pediatri servisi vizitleri ve hasta dosya incelemesi ,Pediatri servisi vizitleri ve hasta dosya incelemesi ,Pediatri servisi vizitleri ve hasta dosya incelemesi ,Pediatri servisi vizitleri ve hasta dosya incelemesi ,Enfeksiyon servisi vizitleri ve hasta dosya incelemesi ,Enfeksiyon servisi vizitleri ve hasta dosya incelemesi ,Enfeksiyon servisi vizitleri ve hasta dosya incelemesi ,Hastane eczanesi ve bağlı birimler ,Hastane eczanesi ve bağlı birimler ,Hastane eczanesi ve bağlı birimler ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Klinik eczacılık uygulamaları hakkında genel bilgi vermek, klinik eczacının görev ve sorumluklarını tanıtmak ve dahiliye, pediatri, onkoloji servislerinde klinik eczacılık uygulamaları hakkında bilgi vermektir. 1, 10, 14, 15, 18, 20, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 20: Bakım Planı, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 klinik eczacılık uygulama demonstrasyonu Kaynaklar
2 Dahiliye servisi vizitleri ve hasta dosya incelemesi Kaynaklar
3 Hastane eczacılığı demonstrasyonu ve enfeksiyon riski eğitimi Kaynaklar
4 Dahiliye servisi vizitleri ve hasta dosya incelemesi Kaynaklar
5 Pediatri servisi vizitleri ve hasta dosya incelemesi Kaynaklar
6 Pediatri servisi vizitleri ve hasta dosya incelemesi Kaynaklar
7 Pediatri servisi vizitleri ve hasta dosya incelemesi Kaynaklar
8 Pediatri servisi vizitleri ve hasta dosya incelemesi Kaynaklar
9 Enfeksiyon servisi vizitleri ve hasta dosya incelemesi Kaynaklar
10 Enfeksiyon servisi vizitleri ve hasta dosya incelemesi Kaynaklar
11 Enfeksiyon servisi vizitleri ve hasta dosya incelemesi Kaynaklar
12 Hastane eczanesi ve bağlı birimler Hastane Eczane dosyaları
13 Hastane eczanesi ve bağlı birimler Hastane eczane dosyaları
14 Hastane eczanesi ve bağlı birimler Hastane Eczane dosyaları
Kaynaklar
pharmacotherapy case book, pharmacotherapy text book, uptodate, Medscape, micro medex,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 102
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu