Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AKILCI İLAÇ KULLANIMI 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR, Dr.Öğr.Üye. Neda TANER, Dr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri; hastalar için en doğru, mümkün olan en az sayıdaki, etkili ve güvenli ilaç ya da ilaç kombinasyonlarının, uygun doz ve şekilde kullanımı konusunda hazırlamaktır
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Akılcı İlaç Temel Bilgiler,2. Pediyatride akılcı ilaç kullanımı ,3. Geriatri hastalarda akılcı ilaç kullanımı ,4. Gebelikte ve laktasyonda ilaç kullanımı prensipleri ,5. Onkolojide akılcı ilaç kullanımı ,6. Bitkisel ürünlerin akılcı kullanılması ,7. Antibiyotiklerin uygun kullanımı ,8. Akut hastalıklarda akılcı ilaç seçimleri ,9. Kronik hastalıklarda akılcı ilaç seçimi ve kullanımı,10. İlaç atıkların yönetimi/ ilaç tasarrufun sağlanması ,11. Öğrenci proje sunumları ,12. Öğrenci proje sunumları ,13. Öğrenci proje sunumları ,14. Akılcı ilaç kullanımı yaptırımlarında eczacının yeri ve katkısı ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. İlaçları fayda/zarar oranınına göre değerlendirebilecektir. 1, 18, 2, 3, 6 A
1.1. Hastalığa göre seçilecek ilaç grubunun önceliğini planlar. 1, 12, 18, 2, 3, 8 A, E
1.2. Farmakovijilans çalışmaları gerçekleştirir. 1, 2, 3 A, B
1.3. Farmakovijilans verilerini rapor eder. 1, 18, 2, 3 A, E
2. Sık kullanılan ilaçları endikasyona göre sınıflandırabilecektir. 1, 18, 2, 3 A, E
2.1. Endikasyon uyumunun olmadığı durumları ayırt eder. 1, 18, 2, 3, 4 A, B, E
2.2. Farklı ilaç gruplarının birbirlerinin endikasyonları üzerine etkilerini yorumlar. 1, 10, 18, 2, 3 A, E
3. İlacın uygun dozunu, kullanım şeklini ve süresini tasarlayabilecektir. 1, 18, 2, 3, 8 A, E
3.1. Tedavi için mümkün olan en düşük dozu hesaplar. 1, 18, 2, 3, 8 A, E
3.2. İlaç kullanımı sırasında oluşabilecek hataları saptar. 10, 12, 14, 15, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 8 A, B
3.3. Muhtemel tedavi süresini sorgular. 1, 10, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 8 A, B, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Akılcı İlaç Temel Bilgiler Kaynaklar
2 2. Pediyatride akılcı ilaç kullanımı Kaynaklar
3 3. Geriatri hastalarda akılcı ilaç kullanımı Kaynaklar
4 4. Gebelikte ve laktasyonda ilaç kullanımı prensipleri Kaynaklar
5 5. Onkolojide akılcı ilaç kullanımı Kaynaklar
6 6. Bitkisel ürünlerin akılcı kullanılması Kaynaklar
7 7. Antibiyotiklerin uygun kullanımı Kaynaklar
8 8. Akut hastalıklarda akılcı ilaç seçimleri Kaynaklar
9 9. Kronik hastalıklarda akılcı ilaç seçimi ve kullanımı Kaynaklar
10 10. İlaç atıkların yönetimi/ ilaç tasarrufun sağlanması Kaynaklar
11 11. Öğrenci proje sunumları Öğrenci kaynakları
12 12. Öğrenci proje sunumları Öğrenci kaynakları
13 13. Öğrenci proje sunumları Öğrenci kaynakları
14 14. Akılcı ilaç kullanımı yaptırımlarında eczacının yeri ve katkısı kaynaklar
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir. 1. Dünya Sağlık Örgütü - Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili yayınları 2. Türkiye sağlık bakanlığı ve TEB bin yayınları
Güncel yayınlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 1 5
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 14 1 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 1 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 77
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu