Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOKİMYA 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ozan Emre EYUPOĞLU, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsan organizmasındaki organik moleküllerin ve elementlerin tanınması, bunların metabolizmalarının ve enerji oluşumunun açıklanması, metabolizmaları kontrol eden sistemlerin ilişkilendirilmesi, metabolizmalarla ilgili patolojik durumların örneklendirilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Yaşamın moleküler anlamı,Biyokimyasal yönden kana bakış,Karbohidratların yapısı ve metabolizması,Biyokimya laboratuarında karbonhidratların değerlendirilmesi,Lipidlerin yapısal özellikleri ve metabolizması,Biyokimya laboratuarında lipidlerin değerlendirilmesi,Ateroskleroza biyokimyasal yaklaşım,Proteinlerin yapısı ve amino asidler,Proteinler ve amino asidlerin biyokimya laboratuarında değerlendirilmesi,Vitaminler,Enzimler ve laboratuar değerlendirilmesi,Hormonlar ve laboratuar değerlendirilmesi,Mineraller ve laboratuar değerlendirilmesi,Vücut sıvıları ve idrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kanın ve organizma için önemli makro ve mikro moleküllerin yapısını karşılaştırabilecektir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1.1. Kan hücrelerini, kan plazma ve serumunu sorgular 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1.2. Karbonhidratların, lipidlerin, proteinlerin yapılarını, sindirim ve emilimlerini çözümler. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1.3. Makro ve mikro minerallerin karşılaştırabilir ve sınıflandırır. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1.4. Hormon ve enzimleri yapısal olarak karşılaştırır sorgular. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1.5. Vitaminlerin yapısını ve fonksiyonlarını çözümler. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2. Makro ve mikro moleküllerin organizmadaki fonksiyonlarını sorgulayabilecektir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2.1. Karbonhidratların hücre içinde ve membran yapısındaki önemini çözümler. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2.2. Lipidlerin hücre içinde ve membran yapısındaki önemini karşılaştırır. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2.3. Proteinlerin hücre içinde ve membran yapısındaki önemini sorgular. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2.4. Makro ve mikro minerallerin metabolizmadaki önemini sorgular. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2.5. Hormon, enzim , vitamin, karbonhidrat, protein ve yağların hücre içinde kullanımında etkilerini karşılaştırır. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3. Makro ve mikro moleküllerin laboratuar sonuçlarını sorgulayabilecektir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.1. Açlık ve tokluk kan şekerini sorgular 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.2. Hemoglobin Aic ve glikozile proteinlerin önemini karşılaştırır 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.3. Kan lipidlerinin laboratuar sonuçlarını sorgular 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.4. Aterosklerozun laboratuar değerlendirilmesini sorgular 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.5. Laboratuarda proteinlerin nasıl değerlendirildiğini sorgular 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.6. Makro ve mikro minerallerin kan değerlerini sorgular 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.7. Karaciğer ve kalp hastalıklarında enzimlerin nasıl değiştiğini sorgular 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
4. Vücut sıvılarının birbiri ile ilişkisini karşılaştırabilecektir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
4.1. İdrarın özelliklerini çözümler, böbrek fonksiyonları ile ilişkilendirir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
4.2. Tampon sistemler ve kan pH’sı arasındaki ilişkiyi test eder. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
4.3. Tükürüğün diğer vücut sıvıları ile ilişkisini sorgular. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
4.4. Suyun metabolizmadaki önemini açıklar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yaşamın moleküler anlamı 1,2,3 nolu kaynaklar
2 Biyokimyasal yönden kana bakış 1,2,3 nolu kaynaklar
3 Karbohidratların yapısı ve metabolizması 1,2,3 nolu kaynaklar
4 Biyokimya laboratuarında karbonhidratların değerlendirilmesi 1,2,3 nolu kaynaklar
5 Lipidlerin yapısal özellikleri ve metabolizması 1,2,3 nolu kaynaklar
6 Biyokimya laboratuarında lipidlerin değerlendirilmesi 1,2,3 nolu kaynaklar
7 Ateroskleroza biyokimyasal yaklaşım 1,2,3 nolu kaynaklar
8 Proteinlerin yapısı ve amino asidler 1,2,3 nolu kaynaklar
9 Proteinler ve amino asidlerin biyokimya laboratuarında değerlendirilmesi 1,2,3 nolu kaynaklar
10 Vitaminler 1,2,3 nolu kaynaklar
11 Enzimler ve laboratuar değerlendirilmesi 1,2,3 nolu kaynaklar
12 Hormonlar ve laboratuar değerlendirilmesi 1,2,3 nolu kaynaklar
13 Mineraller ve laboratuar değerlendirilmesi 1,2,3 nolu kaynaklar
14 Vücut sıvıları ve idrar 1,2,3 nolu kaynaklar
Kaynaklar
1.Prof. Dr. Nesrin Emekli -Temel ve Uygulamalı Biyokimya,2006 Akademi Yayınevi,(Medipol Üniversitesi Kütüphanesinde mevcut) 2.Doç.Dr.Türkan Yiğitbaşı ve Prof. Dr. Nesrin Emekli Öğrenciler için Biyokimya Laboratuarı, Medipol Yayınları 2013.
3.Eczacılık Fakültesi Öğrencileri için Biokimya Dersleri Prof.Dr. Ayşa Can, Prof.Dr. Nuriye Akev İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2008 (2. Baskı)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu