Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMAKOGNOZİ UYGULAMA III 0+3 1,5 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatma TOSUN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Tuğba İDUĞ, Prof.Dr. Fatma TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, bitkilerden elde edilen uçucu yağların teşhisi, distilasyonu, kalitatif ve kantitatif analizi ve farmakope analizleri hakkında pratik bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Demostrasyon ,2. Uçucu ve sabit yağ taşıyan drogların mikroskobik incelenmesi,3. Sabit yağ tüketilmesi ve miktar tayini,4. Sabit yağ asitlik ve sabunlaşma indisi tayinleri,5. Uçucu yağların miktar tayini (volumetrik),6. Total aldehit miktar tayini,7. Total alkol miktar tayini,8. Uçucu yağlarda fenolik bileşiklerin miktar tayini,9. Oleum Thymi, Oleum Terebinthinae farmakope analizi,10. Bitkisel çay analizi,11. Farklı uçucu yağların İTK ile analizi,12. Uçucu yağların GC-MS ile analizi,13. Makale sunumları,14. Makale sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 13, 3, 6, 8 A, B, E
1. Uçucu yağ içeren droglardan uçucu yağ eldesini planlayabilecektir. 1, 13, 3, 6, 8 A, B, E
1.1. Uçucu yağ taşıyan drogların kalitatif analizlerini kromatografik ve spektroskopik yöntemleri kullanarak yapar. 1, 13, 3, 6, 8 A, B, E
1.2. Uçucu yağların miktar tayini yöntemlerini tasarlar. 1, 13, 2, 3, 8 A, B, E
1.3. Uçucu yağların miktar tayinini volumetrik ve gravimetrik olarak tasarlar. 1, 13, 2, 3, 8 A, B, E
1.4. Uçucu yağların Avrupa Farmakopesi’ne göre analizini yapar. 1, 13, 2, 3, 8 A, B, E
2. Uçucu yağ içeriğinde bulunan maddelerin spesifik tayinlerini tasarlayabilecektir. 1, 13, 2, 3, 8 A, B, E
2.1. Droglardaki su tayinini yapar. 1, 13, 2, 3, 8 A, B, E
2.2. Droglardaki fenolik madde tayinini yapar. 1, 13, 2, 3, 8 A, B, E
2.3. Droglardaki total alkol tayinini yapar. 1, 13, 2, 3, 8 A, B, E
3. Bitkisel çay analizlerini kalitatif olarak planlayabilecektir. 1, 13, 2, 3, 8 A, B, E
3.1. Bitkisel çay analizlerini yapar. 1, 13, 2, 3, 8 A, B, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Demostrasyon
2 2. Uçucu ve sabit yağ taşıyan drogların mikroskobik incelenmesi
3 3. Sabit yağ tüketilmesi ve miktar tayini
4 4. Sabit yağ asitlik ve sabunlaşma indisi tayinleri
5 5. Uçucu yağların miktar tayini (volumetrik)
6 6. Total aldehit miktar tayini
7 7. Total alkol miktar tayini
8 8. Uçucu yağlarda fenolik bileşiklerin miktar tayini
9 9. Oleum Thymi, Oleum Terebinthinae farmakope analizi
10 10. Bitkisel çay analizi
11 11. Farklı uçucu yağların İTK ile analizi
12 12. Uçucu yağların GC-MS ile analizi
13 13. Makale sunumları
14 14. Makale sunumları
Kaynaklar
Farmakognozi III pratik föyü öğrencilere verilecektir.
1. Pharmazeutische Biologie 4, Drogen analyse II: Inhaltstoffe und Isolierungen, E. Stahl, W. Schild, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1981. 2. European Pharmacopoeia, 7.0, 2011. 3. Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy, M. Heinrich, J. Barns, S. Gibbons, E.M. Williamson, Churchill Livingstone, London, 2004. 4. Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants, J. Bruneton, Lavousier Publishing, London, New York, 1999.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu