Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DERMOKOZMETİK 4+0 4 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA, Öğr.Gör.Dr. Birgül Özden KASIMOĞULLARI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kozmetik ve dermokozmetik ürünler, bu ürünlerin hazırlanışı, güvenlik ve etkinlik testleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Tanım, Tarihçe, ulusal ve uluslararası yönetmelikler, kozmetiklerde iyi imalat uygulamaları,2. Derinin yapısı, özellikleri ve deriye uygulanan ürünler,3. Kozmetik hammaddeler ve ilgili ürünler,4. Kozmetik hammaddeler ve ilgili ürünler,5. Derinin yaşlanması, yaşlı derinin özellikleri ve dermokozmetik ürünler,6. Cildi beyazlatma, kahverengi lekelerin bertarafı ve dermokozmetik kullanımı,7. Kepek ve Alopesi, Güneşin etkileri ve güneş bakım ürünleri,8. Selulitin etyolojisi ve anti-selülit yaklaşımlar; ağız boşluğu, ağız kokusu ve ağız bakım ürünleri,9. Modern kozmetik taşıyıcı sistemler,10. Kozmetiklerin testleri: stabilite, güvenlik ve etkinlik testleri,11. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar,12. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar,13. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar,14. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 10 A
1. Kozmetikte iyi imalat uygulamalarını ve kozmetik yönetmeliklerini değerlendirebilecektir. 1, 10 A
1.1. Kozmetik preparatların üretim koşullarını yorumlar. 1, 10 A
1.2. Ulusal ve uluslararası kozmetik yönetmeliklerini açıklar. 1, 10, 12 A
2. Deriyi ve derinin yapısını açıklayabilecektir. 1, 10, 12 A
2.1. Derinin katmalarını tanımlar. 1, 10, 14 A
2.2. Deriden emilimi etkileyen faktörleri ifade eder. 1, 10, 13 A
2.3. Deriye uygulanan ürünleri sınıflandırır. 1, 10, 13 A
3. Kozmetik hammaddeleri sınıflandırabilecektir. 1, 10, 13 A
3.1. Kozmetikte kullanılan hammaddeleri listeler. 1, 10, 13 A
3.2. Kozmetikte kullanılan hammaddeleri tanır. 1, 10, 13 A
4. Farklı amaçlarla kullanılan dermokozmetikleri hazırlayabilecektir. 1, 10, 13 A
4.1. Güneşten koruyucu ürünleri formüle eder. 1, 10, 13 A
4.2. Tedavide kullanılan dermokozmetik ürünleri tartışır. 1, 10, 13 A
4.3. Yeni formülasyon örneklerini yorumlar. 1, 10, 13 A
5. Kozmetik ürünlerin kalitelerini değerlendirebilecektir. 1, 10, 13 A
5.1. Kozmetik ürünlerin stabilitesini etkileyen faktörleri açıklar. 1, 10, 13 A
5.2. Kozmetik ürünlerin güvenlik ve etkinlik testlerini anlatır. 1, 10, 13 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Tanım, Tarihçe, ulusal ve uluslararası yönetmelikler, kozmetiklerde iyi imalat uygulamaları
2 2. Derinin yapısı, özellikleri ve deriye uygulanan ürünler
3 3. Kozmetik hammaddeler ve ilgili ürünler
4 4. Kozmetik hammaddeler ve ilgili ürünler
5 5. Derinin yaşlanması, yaşlı derinin özellikleri ve dermokozmetik ürünler
6 6. Cildi beyazlatma, kahverengi lekelerin bertarafı ve dermokozmetik kullanımı
7 7. Kepek ve Alopesi, Güneşin etkileri ve güneş bakım ürünleri
8 8. Selulitin etyolojisi ve anti-selülit yaklaşımlar; ağız boşluğu, ağız kokusu ve ağız bakım ürünleri
9 9. Modern kozmetik taşıyıcı sistemler
10 10. Kozmetiklerin testleri: stabilite, güvenlik ve etkinlik testleri
11 11. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar
12 12. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar
13 13. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar
14 14. Dermokozmetikler – Pratik çalışmalar
Kaynaklar
Ders notu derste öğrencilere verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu