Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TIP HUKUKU VE ETİĞİNE GİRİŞ IISHKY1211155Bahar Dönemi3+038
Ders Programı

Salı 19:30-20:15

Salı 20:30-21:15

Salı 21:30-22:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
Dersi VerenlerProf.Dr. Gürkan SERT
Dersin YardımcılarıAr. Gör. Sinem Taştekin
Dersin AmacıTıp hukukunun ve tıp etiğinin içeriği konusunda bilgiler sunularak, öğrencilere tıp hukukunu etik çerçeveden değerlendirebilme yetisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tıp hukuku kavramının ulusal ve uluslararası literatür çerçevesinde değerlendirilmesi.,Tıp hukuku hakkındaki uluslararası ve ulusal mevzuat incelenecektir.,Tıp etiği bakımından önem taşıyan hükümler içeren diğer yasal düzenlemeler konusunda bilgi verilecektir.,Etik, deontoloji, tıp etiği, tıp deontolojisi, biyoetik, etik ikilem, etik sorun kavramları ile ilgili bilgiler sunulacak,Tıp etiğinin güncel olmasının nedenleri, tarihsel nedenler, teknolojideki gelişimler, bireylerin haklarındaki gelişimeler bağlamında sunulacaktır.,Tıp etiği ile ilgili kuramsal tartışmaların yanında ilkeler teorisi bağlamında zarar vermeme, yararlılık, özerklik ve adalet ilkeleri hakkında bilgi verilecektir.,Uluslararası alanda önem taşıyan mesleki etik belgeleri ve bu belgelerin tıp uygulamaları açısından taşıdığı önem ve bağlayıcılığı tartışılacaktır.,Sağlık mesleklerinin uygulanması ile ilgili olan hem meslek örgütlerinin hem de ilgili resmi kurumların yayınladığı belgeler sistematik olarak değerlendirilecektir.,Tıp etiğinin temel konuları yaşamın başlangıcında, yaşamın sonunda ve tıbbın uygulanması sırasında etik ikilem ve sorunlar sistematiği ile aktarılacaktır.,İstemli düşük, üremeye yardımcı teknikler, ötanazi, yaşam desteğinin kesilmesi, yaşam sonunda tedavinin reddi, organ ve doku aktarımı, kök hücre aktarımı insan üzerinde araştırma hayvan üzerinde araştırma, gibi konulardaki etik sorunlar özetlenecektir.,Tedavi amaçlı tıbbi müdahale, tedavi amaçlı olmayan tıbbi müdahaleler ve insan üzerinde araştırmalar sistematiğinde bilgiler sunulacaktır.,Tıbbi müdahalenin unsurları, tıbbi müdahaleye onam, hekimin yasal sorumluluğu, hasta hakları, organ ve doku aktarımı, istemli, düşük, cinsiyet değiştirme, estetik girişimler gibi konularda özet bilgilere yer verilecektir.,Tıp etiği ve hukuku ile ilgili içerik taşıyan örnek yargı kararlarında yer alan tıp hukuku ve etiği ile ilgili kavramlara yargının yaklaşımı incelenecek ve değerlendirilecektir.,GENEL DEĞERLENDİRME; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tıp etiği ve tıp hukukunu tanımlar.10, 13, 16, 9A, E
2. Etik, Tıp etiği, deontoloji, biyoetik, tıp hukuku, sağlık hukuku kavramları arasındaki ilişkileri ve farklılıkları açıklar.10, 16, 9A, E
3. Etik ikilem ve etik sorun kavramlarını tanımlar ve örneklendirir.10, 13, 16, 9A, E
4. Türkiye’de tıp hukukunun ulusal ve uluslararası kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.10, 13, 16, 9A, E
5. Tıp hukuku açısından önemli olan uluslararası belgeleri ve içeriklerini hakkında bilgi sahibi olur.10, 13, 16, 9A, E
6. Mesleki etik ve deontoloji açısından önemli düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olur ve içeriklerini özetleyebilecek bilgi seviyesine ulaşır.10, 13, 16, 9A, E
7. Tıp etiği hususunda önem arz eden Özerklik, zarar vermeme, yararlılık, adalet ilkeleri hakkında fikir yürütür, tartışmalara katılır.10, 13, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tıp hukuku kavramının ulusal ve uluslararası literatür çerçevesinde değerlendirilmesi.powerpoint sunumlar, ders notları
2Tıp hukuku hakkındaki uluslararası ve ulusal mevzuat incelenecektir.powerpoint sunumlar, ders notları
3Tıp etiği bakımından önem taşıyan hükümler içeren diğer yasal düzenlemeler konusunda bilgi verilecektir.powerpoint sunumlar, ders notları
4Etik, deontoloji, tıp etiği, tıp deontolojisi, biyoetik, etik ikilem, etik sorun kavramları ile ilgili bilgiler sunulacakpowerpoint sunumlar, ders notları
5Tıp etiğinin güncel olmasının nedenleri, tarihsel nedenler, teknolojideki gelişimler, bireylerin haklarındaki gelişimeler bağlamında sunulacaktır.powerpoint sunumlar, ders notları
6Tıp etiği ile ilgili kuramsal tartışmaların yanında ilkeler teorisi bağlamında zarar vermeme, yararlılık, özerklik ve adalet ilkeleri hakkında bilgi verilecektir.powerpoint sunumlar, ders notları
7Uluslararası alanda önem taşıyan mesleki etik belgeleri ve bu belgelerin tıp uygulamaları açısından taşıdığı önem ve bağlayıcılığı tartışılacaktır.powerpoint sunumlar, ders notları
8Sağlık mesleklerinin uygulanması ile ilgili olan hem meslek örgütlerinin hem de ilgili resmi kurumların yayınladığı belgeler sistematik olarak değerlendirilecektir.powerpoint sunumlar, ders notları
9Tıp etiğinin temel konuları yaşamın başlangıcında, yaşamın sonunda ve tıbbın uygulanması sırasında etik ikilem ve sorunlar sistematiği ile aktarılacaktır.powerpoint sunumlar, ders notları
10İstemli düşük, üremeye yardımcı teknikler, ötanazi, yaşam desteğinin kesilmesi, yaşam sonunda tedavinin reddi, organ ve doku aktarımı, kök hücre aktarımı insan üzerinde araştırma hayvan üzerinde araştırma, gibi konulardaki etik sorunlar özetlenecektir.powerpoint sunumlar, ders notları
11Tedavi amaçlı tıbbi müdahale, tedavi amaçlı olmayan tıbbi müdahaleler ve insan üzerinde araştırmalar sistematiğinde bilgiler sunulacaktır.powerpoint sunumlar, ders notları
12Tıbbi müdahalenin unsurları, tıbbi müdahaleye onam, hekimin yasal sorumluluğu, hasta hakları, organ ve doku aktarımı, istemli, düşük, cinsiyet değiştirme, estetik girişimler gibi konularda özet bilgilere yer verilecektir.powerpoint sunumlar, ders notları
13Tıp etiği ve hukuku ile ilgili içerik taşıyan örnek yargı kararlarında yer alan tıp hukuku ve etiği ile ilgili kavramlara yargının yaklaşımı incelenecek ve değerlendirilecektir.powerpoint sunumlar, ders notları
14GENEL DEĞERLENDİRMEpowerpoint sunumlar, ders notları
Kaynak
power point sunumlar, ele alınan konuya ilişkin olarak önerilecek çalışma metinleri
Ders notları, ele alınan konuya ilişkin önerilecek olan makale, kitap veya elektronik ortamdaki kaynaklar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Sağlık alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında sağlık hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Sağlık hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Sağlık hukuku alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Sağlık hukukuna dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Sağlık hukuku alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14342
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer14228
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı10330
Genel Sınav ve Hazırlığı15345
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)229
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(229/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TIP HUKUKU VE ETİĞİNE GİRİŞ IISHKY1211155Bahar Dönemi3+038
Ders Programı

Salı 19:30-20:15

Salı 20:30-21:15

Salı 21:30-22:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
Dersi VerenlerProf.Dr. Gürkan SERT
Dersin YardımcılarıAr. Gör. Sinem Taştekin
Dersin AmacıTıp hukukunun ve tıp etiğinin içeriği konusunda bilgiler sunularak, öğrencilere tıp hukukunu etik çerçeveden değerlendirebilme yetisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tıp hukuku kavramının ulusal ve uluslararası literatür çerçevesinde değerlendirilmesi.,Tıp hukuku hakkındaki uluslararası ve ulusal mevzuat incelenecektir.,Tıp etiği bakımından önem taşıyan hükümler içeren diğer yasal düzenlemeler konusunda bilgi verilecektir.,Etik, deontoloji, tıp etiği, tıp deontolojisi, biyoetik, etik ikilem, etik sorun kavramları ile ilgili bilgiler sunulacak,Tıp etiğinin güncel olmasının nedenleri, tarihsel nedenler, teknolojideki gelişimler, bireylerin haklarındaki gelişimeler bağlamında sunulacaktır.,Tıp etiği ile ilgili kuramsal tartışmaların yanında ilkeler teorisi bağlamında zarar vermeme, yararlılık, özerklik ve adalet ilkeleri hakkında bilgi verilecektir.,Uluslararası alanda önem taşıyan mesleki etik belgeleri ve bu belgelerin tıp uygulamaları açısından taşıdığı önem ve bağlayıcılığı tartışılacaktır.,Sağlık mesleklerinin uygulanması ile ilgili olan hem meslek örgütlerinin hem de ilgili resmi kurumların yayınladığı belgeler sistematik olarak değerlendirilecektir.,Tıp etiğinin temel konuları yaşamın başlangıcında, yaşamın sonunda ve tıbbın uygulanması sırasında etik ikilem ve sorunlar sistematiği ile aktarılacaktır.,İstemli düşük, üremeye yardımcı teknikler, ötanazi, yaşam desteğinin kesilmesi, yaşam sonunda tedavinin reddi, organ ve doku aktarımı, kök hücre aktarımı insan üzerinde araştırma hayvan üzerinde araştırma, gibi konulardaki etik sorunlar özetlenecektir.,Tedavi amaçlı tıbbi müdahale, tedavi amaçlı olmayan tıbbi müdahaleler ve insan üzerinde araştırmalar sistematiğinde bilgiler sunulacaktır.,Tıbbi müdahalenin unsurları, tıbbi müdahaleye onam, hekimin yasal sorumluluğu, hasta hakları, organ ve doku aktarımı, istemli, düşük, cinsiyet değiştirme, estetik girişimler gibi konularda özet bilgilere yer verilecektir.,Tıp etiği ve hukuku ile ilgili içerik taşıyan örnek yargı kararlarında yer alan tıp hukuku ve etiği ile ilgili kavramlara yargının yaklaşımı incelenecek ve değerlendirilecektir.,GENEL DEĞERLENDİRME; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tıp etiği ve tıp hukukunu tanımlar.10, 13, 16, 9A, E
2. Etik, Tıp etiği, deontoloji, biyoetik, tıp hukuku, sağlık hukuku kavramları arasındaki ilişkileri ve farklılıkları açıklar.10, 16, 9A, E
3. Etik ikilem ve etik sorun kavramlarını tanımlar ve örneklendirir.10, 13, 16, 9A, E
4. Türkiye’de tıp hukukunun ulusal ve uluslararası kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.10, 13, 16, 9A, E
5. Tıp hukuku açısından önemli olan uluslararası belgeleri ve içeriklerini hakkında bilgi sahibi olur.10, 13, 16, 9A, E
6. Mesleki etik ve deontoloji açısından önemli düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olur ve içeriklerini özetleyebilecek bilgi seviyesine ulaşır.10, 13, 16, 9A, E
7. Tıp etiği hususunda önem arz eden Özerklik, zarar vermeme, yararlılık, adalet ilkeleri hakkında fikir yürütür, tartışmalara katılır.10, 13, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tıp hukuku kavramının ulusal ve uluslararası literatür çerçevesinde değerlendirilmesi.powerpoint sunumlar, ders notları
2Tıp hukuku hakkındaki uluslararası ve ulusal mevzuat incelenecektir.powerpoint sunumlar, ders notları
3Tıp etiği bakımından önem taşıyan hükümler içeren diğer yasal düzenlemeler konusunda bilgi verilecektir.powerpoint sunumlar, ders notları
4Etik, deontoloji, tıp etiği, tıp deontolojisi, biyoetik, etik ikilem, etik sorun kavramları ile ilgili bilgiler sunulacakpowerpoint sunumlar, ders notları
5Tıp etiğinin güncel olmasının nedenleri, tarihsel nedenler, teknolojideki gelişimler, bireylerin haklarındaki gelişimeler bağlamında sunulacaktır.powerpoint sunumlar, ders notları
6Tıp etiği ile ilgili kuramsal tartışmaların yanında ilkeler teorisi bağlamında zarar vermeme, yararlılık, özerklik ve adalet ilkeleri hakkında bilgi verilecektir.powerpoint sunumlar, ders notları
7Uluslararası alanda önem taşıyan mesleki etik belgeleri ve bu belgelerin tıp uygulamaları açısından taşıdığı önem ve bağlayıcılığı tartışılacaktır.powerpoint sunumlar, ders notları
8Sağlık mesleklerinin uygulanması ile ilgili olan hem meslek örgütlerinin hem de ilgili resmi kurumların yayınladığı belgeler sistematik olarak değerlendirilecektir.powerpoint sunumlar, ders notları
9Tıp etiğinin temel konuları yaşamın başlangıcında, yaşamın sonunda ve tıbbın uygulanması sırasında etik ikilem ve sorunlar sistematiği ile aktarılacaktır.powerpoint sunumlar, ders notları
10İstemli düşük, üremeye yardımcı teknikler, ötanazi, yaşam desteğinin kesilmesi, yaşam sonunda tedavinin reddi, organ ve doku aktarımı, kök hücre aktarımı insan üzerinde araştırma hayvan üzerinde araştırma, gibi konulardaki etik sorunlar özetlenecektir.powerpoint sunumlar, ders notları
11Tedavi amaçlı tıbbi müdahale, tedavi amaçlı olmayan tıbbi müdahaleler ve insan üzerinde araştırmalar sistematiğinde bilgiler sunulacaktır.powerpoint sunumlar, ders notları
12Tıbbi müdahalenin unsurları, tıbbi müdahaleye onam, hekimin yasal sorumluluğu, hasta hakları, organ ve doku aktarımı, istemli, düşük, cinsiyet değiştirme, estetik girişimler gibi konularda özet bilgilere yer verilecektir.powerpoint sunumlar, ders notları
13Tıp etiği ve hukuku ile ilgili içerik taşıyan örnek yargı kararlarında yer alan tıp hukuku ve etiği ile ilgili kavramlara yargının yaklaşımı incelenecek ve değerlendirilecektir.powerpoint sunumlar, ders notları
14GENEL DEĞERLENDİRMEpowerpoint sunumlar, ders notları
Kaynak
power point sunumlar, ele alınan konuya ilişkin olarak önerilecek çalışma metinleri
Ders notları, ele alınan konuya ilişkin önerilecek olan makale, kitap veya elektronik ortamdaki kaynaklar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Sağlık alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında sağlık hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Sağlık hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Sağlık hukuku alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Sağlık hukukuna dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Sağlık hukuku alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 11:28Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 11:29