Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATISHKY1240960Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Zekeriya ÇELİK
Dersi VerenlerProf.Dr. Seçkin NAZLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İş Sağlığı ve Güvenliği hukukunun temel amaç ve ilkeleri, İSG alanında tarafların hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak ve Örnek vakalarla pekiştirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel Hukuk Kavramlarına Giriş , İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Giriş , İş Sağlığı ve Güvenliği ve ilgili mevzuatları tanıma , İşveren, işveren vekili, işçi, işyeri kavramlarının İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından tanımlanması , 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu , 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 3, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 5, Altişveren Yönetmeliği , Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ,Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği , İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İş sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklar16, 9A, E
İş sağlığı ve iş güvenliğinde ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile standartlarını tanımlar16, 9A, E
İş kazaları ve meslek hastalıklarının hukuki sonuçlarını açıklar. 16, 9A, E
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre çalışan ve İşverenlerin yükümlülüklerini tanımlar.10, 16, 9A, E
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili çalışanlara eğitim verir. 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Temel Hukuk Kavramlarına Giriş sunumlar
2 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Giriş sunumlar
3 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ilgili mevzuatları tanıma sunumlar
4 İşveren, işveren vekili, işçi, işyeri kavramlarının İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından tanımlanması sunumlar
5 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sunumlar
6 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2sunumlar
7 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 3sunumlar
8 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4sunumlar
96331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 5sunumlar
10 Altişveren Yönetmeliği sunumlar
11 Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması Hakkında Yönetmeliksunumlar
13 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik sunumlar
13Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği sunumlar
14 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği sunumlar
Kaynak
1. İş Mevzuatı 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında hazırlanan tüm ulusal mevzuat

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Sağlık alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında sağlık hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Sağlık hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Sağlık hukuku alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
4
Sağlık hukukuna dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
6
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
8
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
Sağlık hukuku alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme13452
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer23672
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı23468
Toplam İş Yükü (Saat)234
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(234/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATISHKY1240960Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Zekeriya ÇELİK
Dersi VerenlerProf.Dr. Seçkin NAZLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İş Sağlığı ve Güvenliği hukukunun temel amaç ve ilkeleri, İSG alanında tarafların hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak ve Örnek vakalarla pekiştirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel Hukuk Kavramlarına Giriş , İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Giriş , İş Sağlığı ve Güvenliği ve ilgili mevzuatları tanıma , İşveren, işveren vekili, işçi, işyeri kavramlarının İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından tanımlanması , 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu , 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 3, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 5, Altişveren Yönetmeliği , Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ,Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği , İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İş sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklar16, 9A, E
İş sağlığı ve iş güvenliğinde ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile standartlarını tanımlar16, 9A, E
İş kazaları ve meslek hastalıklarının hukuki sonuçlarını açıklar. 16, 9A, E
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre çalışan ve İşverenlerin yükümlülüklerini tanımlar.10, 16, 9A, E
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili çalışanlara eğitim verir. 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Temel Hukuk Kavramlarına Giriş sunumlar
2 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Giriş sunumlar
3 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ilgili mevzuatları tanıma sunumlar
4 İşveren, işveren vekili, işçi, işyeri kavramlarının İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından tanımlanması sunumlar
5 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sunumlar
6 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2sunumlar
7 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 3sunumlar
8 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4sunumlar
96331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 5sunumlar
10 Altişveren Yönetmeliği sunumlar
11 Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması Hakkında Yönetmeliksunumlar
13 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik sunumlar
13Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği sunumlar
14 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği sunumlar
Kaynak
1. İş Mevzuatı 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında hazırlanan tüm ulusal mevzuat

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Sağlık alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında sağlık hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Sağlık hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Sağlık hukuku alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
4
Sağlık hukukuna dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
6
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
8
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
Sağlık hukuku alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 11:28Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 11:29