Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SORUMLULUĞUSHKY1217570Bahar Dönemi3+037
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
Dersi VerenlerProf.Dr. Haydar SUR
Dersin YardımcılarıAr. Gör. Sinem Taştekin
Dersin AmacıDersin amacı sağlık hizmeti veren kuruluşların görev tanımları, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları hakkında öğrencilere bilgi ve bilinç kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Temel Kavramlar,2. Sağlık ve Sağlık Sistemi Unsurları,3. Sağlık Sistemininin Paydaşları ve Birbirlerine Olan Etkileri,4. Sağlığın Vazgeçilmez Ilkeleri,5. Hizmet Sunucularının ( Arz Edenlerin ) Görev ve Sorumlulukları,Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev ve Sorumlulukların Paylaştırılması,Görev ve Sorumluluklara ait Mevzuat,Vaka İncelemeleri I,Sağlık Hizmeti Sunucuların Örgütlenme Şekli,Türkiye’de Sağlık Kurum ve Kuruluşları,Sağlık Hizmet Sunumu Açısından Etik Değerler,Sağlık Yönetimi Açısından Etik Değerler, Malpraktis ve Yasal Sorumluluklar,Vaka Incelemeleri II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları hususunda bilgi sahibi olur.10, 9A, E
2.Sağlık kurumlarını sınıflandırır.10, 16, 9A, E
3.Sağlık Kurumu ve kuruluşu arasındaki farkı ayırt edebilir.10, 16, 9E
4.Türk sağlık sektörünün kurum ve kuruluşlarını tanır.10, 9A, E
5.Türk sağlık sektörü kurum ve kuruluşları ile dünyadan örnekleri karşılaştırır.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Temel KavramlarPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
22. Sağlık ve Sağlık Sistemi UnsurlarıPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
33. Sağlık Sistemininin Paydaşları ve Birbirlerine Olan EtkileriPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
44. Sağlığın Vazgeçilmez IlkeleriPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
55. Hizmet Sunucularının ( Arz Edenlerin ) Görev ve SorumluluklarıPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
6Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev ve Sorumlulukların PaylaştırılmasıPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
7Görev ve Sorumluluklara ait MevzuatPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
8Vaka İncelemeleri IPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
9Sağlık Hizmeti Sunucuların Örgütlenme ŞekliPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
10Türkiye’de Sağlık Kurum ve KuruluşlarıPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
11Sağlık Hizmet Sunumu Açısından Etik DeğerlerPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
12Sağlık Yönetimi Açısından Etik DeğerlerPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
13 Malpraktis ve Yasal SorumluluklarPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
14Vaka Incelemeleri IIPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
Kaynak
Power Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kitap, dergi, makale vb. kaynaklar
1.Sur, Haydar- Palteki, Tunçay, Hastane Yönetimi,Nobel Tıp Kitapevi, 2013. 2.Ünal Kuzgun, Nezih Varol, Sağlık Hukuku El Kitabı, Bayt Yayıncılık, İstanbul,2013 3.Mustafa Reşit Karahasan, Sorumluluk Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul 4. Özel Hastane Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları Av. Gültezer Hatırnaz Eroğul, Seçkin Yayınları, 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Sağlık alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında sağlık hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Sağlık hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Sağlık hukuku alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Sağlık hukukuna dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Sağlık hukuku alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme6636
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi10330
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı15345
Genel Sınav ve Hazırlığı20360
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)213
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(213/30)7
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SORUMLULUĞUSHKY1217570Bahar Dönemi3+037
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
Dersi VerenlerProf.Dr. Haydar SUR
Dersin YardımcılarıAr. Gör. Sinem Taştekin
Dersin AmacıDersin amacı sağlık hizmeti veren kuruluşların görev tanımları, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları hakkında öğrencilere bilgi ve bilinç kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Temel Kavramlar,2. Sağlık ve Sağlık Sistemi Unsurları,3. Sağlık Sistemininin Paydaşları ve Birbirlerine Olan Etkileri,4. Sağlığın Vazgeçilmez Ilkeleri,5. Hizmet Sunucularının ( Arz Edenlerin ) Görev ve Sorumlulukları,Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev ve Sorumlulukların Paylaştırılması,Görev ve Sorumluluklara ait Mevzuat,Vaka İncelemeleri I,Sağlık Hizmeti Sunucuların Örgütlenme Şekli,Türkiye’de Sağlık Kurum ve Kuruluşları,Sağlık Hizmet Sunumu Açısından Etik Değerler,Sağlık Yönetimi Açısından Etik Değerler, Malpraktis ve Yasal Sorumluluklar,Vaka Incelemeleri II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları hususunda bilgi sahibi olur.10, 9A, E
2.Sağlık kurumlarını sınıflandırır.10, 16, 9A, E
3.Sağlık Kurumu ve kuruluşu arasındaki farkı ayırt edebilir.10, 16, 9E
4.Türk sağlık sektörünün kurum ve kuruluşlarını tanır.10, 9A, E
5.Türk sağlık sektörü kurum ve kuruluşları ile dünyadan örnekleri karşılaştırır.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Temel KavramlarPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
22. Sağlık ve Sağlık Sistemi UnsurlarıPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
33. Sağlık Sistemininin Paydaşları ve Birbirlerine Olan EtkileriPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
44. Sağlığın Vazgeçilmez IlkeleriPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
55. Hizmet Sunucularının ( Arz Edenlerin ) Görev ve SorumluluklarıPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
6Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev ve Sorumlulukların PaylaştırılmasıPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
7Görev ve Sorumluluklara ait MevzuatPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
8Vaka İncelemeleri IPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
9Sağlık Hizmeti Sunucuların Örgütlenme ŞekliPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
10Türkiye’de Sağlık Kurum ve KuruluşlarıPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
11Sağlık Hizmet Sunumu Açısından Etik DeğerlerPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
12Sağlık Yönetimi Açısından Etik DeğerlerPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
13 Malpraktis ve Yasal SorumluluklarPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
14Vaka Incelemeleri IIPower Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kaynaklardan ilgili bölümlerin çalışılması
Kaynak
Power Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kitap, dergi, makale vb. kaynaklar
1.Sur, Haydar- Palteki, Tunçay, Hastane Yönetimi,Nobel Tıp Kitapevi, 2013. 2.Ünal Kuzgun, Nezih Varol, Sağlık Hukuku El Kitabı, Bayt Yayıncılık, İstanbul,2013 3.Mustafa Reşit Karahasan, Sorumluluk Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul 4. Özel Hastane Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları Av. Gültezer Hatırnaz Eroğul, Seçkin Yayınları, 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Sağlık alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında sağlık hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Sağlık hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Sağlık hukuku alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Sağlık hukukuna dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Sağlık hukuku alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 11:28Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 11:29