Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HASTANE YÖNETİMİ 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
Dersi Verenler Prof.Dr. Haydar SUR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı bir işletme olarak hastane örgütü, Türkiye’deki kamu ve özel nitelikli hastanelerin yapısı, ve yönetim şekilleri hakkında bilgi vermektir
Dersin İçeriği Bu ders; Yönetim Kavramı ve Fonksiyonları,Hastane Tanımı, Hastanelerin Amaçları,Fonksiyonları, Hastaneleri Diğer Kuruluşlardan Ayıran Özellikler,Hastane Yöneticiliği Mesleğinin Tarihsel Gelişimi ve Hastane Yöneticisinde Olmasi Gereken Özellikler,Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu ile Hastanenin Bölümleri ve Işlevleri,Hastanelerde Finansal Yönetim,Hastanelerde Malzeme ve Envanter Yönetimi,Hastanelerde Bilgi İşlem Yönetimi,Hastanelerde İnsan Kaynakları Yönetimi,Hastanelerde Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yönetimi,Hastanelerde Hasta Hizmetleri Yönetimi,Hastanelerde Eczane, Laboratuvar, Ameliyathane Gibi Spesifik Birimlerin Yönetimi,Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Belediyeler ve Özel Sektörün Hastane Hizmetleri Konusunda Durumunun Değerlendirilmesi,Sağlıkta Dönüşüm Programının Sağlık Sektörüne Etkileri, Sağlık Kentleri ve Serbest Sağlık Bölgeleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Hastanelerde yönetim teknikleri konusunda analiz yapabilecektir.
2.Bilimsel yönetim yaklaşımlarını ve tarihi gelişimini açıklayabilecektir.
3.Hastane yönetimlerini ve organizasyon yapılarını kavrar.
1.1. Hastane yönetimi tekniklerini yorumlar
1.2. Hastane yönetimi tekniklerini açıklar
1.3. Hastane yönetimi tekniklerinin gerekliliklerini eleştirir.
2.1. Bilimsel yönetim yaklaşımlarını açıklar
2.2. Bilimsel yönetim yaklaşımlarının tarihi gelişimini analiz eder
2.3. Bilimsel yönetim yaklaşımlarının hastanelere ilişkin gerekliliklerle karşılaştırır
3.1. Hastane yönetim yapılarını değerlendirir
3.2. Hastane yönetimini diğer yönetim biçimleriyle karşılaştırır
3.3. Hastane organizasyonunun gerekliliklerini analiz eder
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yönetim Kavramı ve Fonksiyonları
2 Hastane Tanımı, Hastanelerin Amaçları,Fonksiyonları, Hastaneleri Diğer Kuruluşlardan Ayıran Özellikler
3 Hastane Yöneticiliği Mesleğinin Tarihsel Gelişimi ve Hastane Yöneticisinde Olmasi Gereken Özellikler
4 Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu ile Hastanenin Bölümleri ve Işlevleri
5 Hastanelerde Finansal Yönetim
6 Hastanelerde Malzeme ve Envanter Yönetimi
7 Hastanelerde Bilgi İşlem Yönetimi
8 Hastanelerde İnsan Kaynakları Yönetimi
9 Hastanelerde Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yönetimi
10 Hastanelerde Hasta Hizmetleri Yönetimi
11 Hastanelerde Eczane, Laboratuvar, Ameliyathane Gibi Spesifik Birimlerin Yönetimi
12 Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Belediyeler ve Özel Sektörün Hastane Hizmetleri Konusunda Durumunun Değerlendirilmesi
13 Sağlıkta Dönüşüm Programının Sağlık Sektörüne Etkileri
14 Sağlık Kentleri ve Serbest Sağlık Bölgeleri
Kaynaklar
Power Point sunumlar, Dersin konusu ile ilgili her türlü yazılı ve elektronik kaynak, öğretim üyesinin önereceği kitap, dergi ve makaleler.
Sur, Haydar- Palteki, Tunçay, Hastane Yönetimi,Nobel Tıp Kitapevi, 2013. Şahin Kavuncubaşı, Selami Yıldırım, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitapevi, Ankara,2010 Dilaver Tengilimoğlu, Oğuz Işık, Mahmut Akbolat, Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Sağlık alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında sağlık hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
0
Sağlık hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
0
Sağlık hukuku alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
0
Sağlık hukukuna dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
0
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
0
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
0
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
Sağlık hukuku alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
0
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 6 6 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu