Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR USLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Yeter DEMİR USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Stratejik yönetim kavramı konusunda bilgilendirmek, stratejik yönetimin amaçlarını benimsetmek, sağlık kurumlarında uygulanması ve uygulama araçlarının örnek olaylar ve ödevlerle pekiştirilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlık kuruluşları açısından Stratejik Yönetim Kavramı ve Tanımlar,Sağlık Kurumları Açısından Stratejik Yönetim ve Klasik Yönetim Kıyaslaması,Sağlık kurumları açısından Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi: Visyon, Misyon, Değerler, Politikalar,Sağlık Kuruluşlarının Çevre Analizi (Makro, Operasyonel ve İç çevrenin incelenmesi),Sağlık Kuruluşlarının Stratejik Analizi(Mevcut Stratejinin Değerlendirilmesi, İşletmenin İçsel ve Dışsal Faktörlerinin Değerlendirilmesi) ,Sağlık Kuruluşlarının Stratejik Analizi (SWOT Analizi, Değer Zinciri Modeli),Sağlık kuruluşlarında Strateji Planlama ve İşletme Fonksiyonlarına Stratejik Yaklaşım,Sağlık kuruluşlarında Stratejinin Uygulanması,Sağlık kuruluşlarında Stratejinin Gözden Geçirme ve Değerlendirilmesi,Sağlık Kuruluşlarında Stratejide Güncelleme ve İyileştirmeler,Mavi Okyanus Stratejisi ,Örnek Vaka Çalışması ,Örnek Vaka Çalışması ,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
8.Değer zinciri modelini açıklar ve sağlık kurumunda SWOT analizi yapar
1. Bir sağlık kuruluşunun iç ve dış çevre faktörlerinin önemini tartışabilecektir.
2. Sağlık kuruluşlarının çevre faktörlerini sorgular
3. Sağlık kuruluşlarına yönelik stratejik plan hazırlayabilecektir
4. Sağlık kuruluşlarının paydaşlarını sınıflandırır.
5. Sağlık kuruluşlarında paydaşlarının davranışlarına göre stratejilerini geliştirir
6. Sağlık kuruluşlarının stratejik planın sonuçlarını değerlendirebilecektir.
7. Sağlık kuruluşlarının stratejik planının revize edilmesi.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık kuruluşları açısından Stratejik Yönetim Kavramı ve Tanımlar
2 Sağlık Kurumları Açısından Stratejik Yönetim ve Klasik Yönetim Kıyaslaması
3 Sağlık kurumları açısından Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi: Visyon, Misyon, Değerler, Politikalar
4 Sağlık Kuruluşlarının Çevre Analizi (Makro, Operasyonel ve İç çevrenin incelenmesi)
5 Sağlık Kuruluşlarının Stratejik Analizi(Mevcut Stratejinin Değerlendirilmesi, İşletmenin İçsel ve Dışsal Faktörlerinin Değerlendirilmesi)
6 Sağlık Kuruluşlarının Stratejik Analizi (SWOT Analizi, Değer Zinciri Modeli)
7 Sağlık kuruluşlarında Strateji Planlama ve İşletme Fonksiyonlarına Stratejik Yaklaşım
8 Sağlık kuruluşlarında Stratejinin Uygulanması
9 Sağlık kuruluşlarında Stratejinin Gözden Geçirme ve Değerlendirilmesi
10 Sağlık Kuruluşlarında Stratejide Güncelleme ve İyileştirmeler
11 Mavi Okyanus Stratejisi
12 Örnek Vaka Çalışması
13 Örnek Vaka Çalışması
14 Genel Değerlendirme
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Sağlık ekonomisi alanında teorik bilgileri kullanabilir.
0
Sağlık ekonomisi alanındaki uygulamaya yönelik çalışmaları analiz eder ve yorumlar.
0
Sağlık ekonomisi alanında karşılaşılan sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda politika önerebilir.
0
Sağlık ekonomisi teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri kullanabilir.
0
Ekonomik analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
0
Uygulamada karşılaşılan mevcut ve olası sorunları çözmek için yönetim kültürüne sahip olur.
0
Gerek bireysel gerekse takım bazlı nitelikli proje geliştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine dair farkındalığı gelişir, alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilir ve karşılaştığı fikirleri eleştirebilir.
0
Fikirlerini ve önerilerini nicel ve nitel verilere dayanarak ilgili kişiler (bürokrat, uzman, iş adamı, yönetici vb.) ile toplumsal sorumluluk bilinci içinde paylaşma yeteneğine sahip olur.
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri etkin bir şekilde kullanma yoluyla görüşlerini iletebilir.
0
Mesleki bilgileri, etik değerler ve sosyal haklar ışığında değerlendirebilir.
0
Sağlık ekonomisi alanına dair elde ettiği uzmanlıkla, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu