Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİK. DANIŞ. VE DAV. DEĞİŞ. 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersi Verenler Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin çocuk ve ergenlerde davranış ve uyum problemlerini ve davranış değiştirme stratejilerini öğrenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Davranış değiştirmede temel ilkeler ve kavramlar, ölçme-değerlendirme yöntemleri ,Çocuk ve Ergenlerin Gelişim Dönemi Özellikleri ve Gelişimsel Krizler Çocuk ve Ergenlerde Davranış ve Uyum Problemleri ,Davranışçı Terapiler ve Davranış Değiştirme Stratejileri,Davranışçı Terapiler ve Davranış Değiştirme Stratejileri ,Davranışçı Terapiler ve Davranış Değiştirme Stratejileri ,Davranışçı Terapiler ve Davranış Değiştirme Stratejileri ,Davranışçı Terapiler ve Davranış Değiştirme Stratejileri ,Davranışçı Terapiler ve Davranış Değiştirme Stratejileri ,Çocuk ve Ergenlerde Davranış Değiştirme Stratejileri İle İlgili Araştırmaların İncelenmesi,Çocuk ve Ergenlerde Davranış Değiştirme Stratejileri İle İlgili Araştırmaların İncelenmesi,Çocuk ve Ergenlerde Davranış Değiştirme Stratejileri İle İlgili Araştırmaların İncelenmesi,Çocuk ve Ergenlerde Davranış Değiştirme Stratejilerine Dayalı Bireysel ya da Grup Uygulamalarının Planlanması ,Çocuk ve Ergenlerde Davranış Değiştirme Stratejilerine Dayalı Bireysel ya da Grup Uygulamalarının Planlanması ,Çocuk ve Ergenlerde Davranış Değiştirme Stratejilerine Dayalı Bireysel ya da Grup Uygulamalarının Planlanması ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuk ve ergenlerde görülen problem davranışları sözel olarak açıklarlar 2, 3 A
Çocuk ve ergenlere yönelik davranış değiştirme stratejilerini sözel olarak ifade ederler. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Davranış değiştirmede temel ilkeler ve kavramlar, ölçme-değerlendirme yöntemleri Miltenberger, R. G. (2011); Martin, G., Pear, J. (2010)
2 Çocuk ve Ergenlerin Gelişim Dönemi Özellikleri ve Gelişimsel Krizler Çocuk ve Ergenlerde Davranış ve Uyum Problemleri Miltenberger, R. G. (2011); Martin, G., Pear, J. (2010)
3 Davranışçı Terapiler ve Davranış Değiştirme Stratejileri Miltenberger, R. G. (2011); Martin, G., Pear, J. (2010)
4 Davranışçı Terapiler ve Davranış Değiştirme Stratejileri Miltenberger, R. G. (2011); Martin, G., Pear, J. (2010)
5 Davranışçı Terapiler ve Davranış Değiştirme Stratejileri Miltenberger, R. G. (2011); Martin, G., Pear, J. (2010)
6 Davranışçı Terapiler ve Davranış Değiştirme Stratejileri Miltenberger, R. G. (2011); Martin, G., Pear, J. (2010)
7 Davranışçı Terapiler ve Davranış Değiştirme Stratejileri Miltenberger, R. G. (2011); Martin, G., Pear, J. (2010)
8 Davranışçı Terapiler ve Davranış Değiştirme Stratejileri Miltenberger, R. G. (2011); Martin, G., Pear, J. (2010)
9 Çocuk ve Ergenlerde Davranış Değiştirme Stratejileri İle İlgili Araştırmaların İncelenmesi Miltenberger, R. G. (2011); Martin, G., Pear, J. (2010)
10 Çocuk ve Ergenlerde Davranış Değiştirme Stratejileri İle İlgili Araştırmaların İncelenmesi Miltenberger, R. G. (2011); Martin, G., Pear, J. (2010)
11 Çocuk ve Ergenlerde Davranış Değiştirme Stratejileri İle İlgili Araştırmaların İncelenmesi Miltenberger, R. G. (2011); Martin, G., Pear, J. (2010)
12 Çocuk ve Ergenlerde Davranış Değiştirme Stratejilerine Dayalı Bireysel ya da Grup Uygulamalarının Planlanması Miltenberger, R. G. (2011); Martin, G., Pear, J. (2010)
13 Çocuk ve Ergenlerde Davranış Değiştirme Stratejilerine Dayalı Bireysel ya da Grup Uygulamalarının Planlanması Miltenberger, R. G. (2011); Martin, G., Pear, J. (2010)
14 Çocuk ve Ergenlerde Davranış Değiştirme Stratejilerine Dayalı Bireysel ya da Grup Uygulamalarının Planlanması Miltenberger, R. G. (2011); Martin, G., Pear, J. (2010)
Kaynaklar
Miltenberger, R. G. (2011). Behavior Modification: Principles and Procedures. Wadsworth Publishing. Martin, G., Pear, J. (2010). Behavior Modification: What It Is and How to Do It. Pearson Publishing.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilimsel bir anlayışla analiz eder.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanına ait kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, danışanların koruyucu ve önleyici ruh sağlığı kapsamında psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek için nasıl kullanacağını kavrar.
X
0
Bilimsel araştırma etiği temelinde, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar.
X
0
Danışanların psikolojik sağlamlıklarını arttırmak ve psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek amacıyla uygulanması gereken rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini (bireyle psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, psikoeğitim, bireyle rehberlik, grupla rehberlik vb gibi) planlar ve uygular.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanı ile ilgili güncel sorun ve ihtiyaçlara çözüm üretecek araştırmalar tasarlar ve yürütür.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık uzmanlaşma alt alanlarında (Okul psikolojik danışmanlığı, evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığı, ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı) uygulama temel ilkeleri ve teknikleri kapsamında danışanların ihtiyaçlarını belirler, ihtiyaçlarına destek olacak müdahaleleri planlar, uygular ve etkililiğini değerlendirir.
X
0
Ruh sağlığı alanında hizmet veren bir meslek mensubu olarak ve mesleğin etik ilke ve değerlerine uyum göstererek önleyici ve koruyucu ruh sağlığı bağlamında bireysel, ailesel ve toplumsal ihtiyaçlar temelinde kendisinden beklenen rol ve görevlerini yerine getirir.
X
0
Ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan toplumsal sorunlara, toplumsal sorumluluk çerçevesinde alanı ile ilgili proje ve etkinlikler tasarlayarak destek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 90 90
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 120 120
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 252
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu