Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersi Verenler Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Grupla psikolojik danışma ilkeleri, temel kavramları, grupla psikolojik danışma becerileri, liderlik becerileri, zor danışanlarla başaçıkma, grupla psikolojik danışmada farklı kuramlar ve grupla psikolojik danışma uygulamaları hakkında öğrencilerin temel düzeyde bilgilenmelerini sağlamak
Dersin İçeriği Bu ders; Grupla Psikolojik Danışmanın Temelleri: Tarihsel Gelişimi, Grubun Doğası ve Yapısı,,Grupla Psikolojik Danışma ve Etik, Grupla Psikolojik Danışmada Liderlik,Grup Türleri, Grubun Planlanması ve Oluşturulması,Grupla Psikolojik Danışma Aşamaları, Çocuk ve Ergenler ile Yetişkinlerde Gelişimsel İhtiyaçlar ve Yaşam Dönemleri Krizleri ve Grupla Psikolojik Danışma ,Grupla Psikolojik Danışmada Zor Danışanlar ve Başa çıkma Yöntemleri, Grupla Psikolojik Danışmada Kullanılan Egzersiz/Aktiviteler,Grupla Psikolojik Danışma Sürecinde Değerlendirme: Süreç ve Sonuç Değerlendirmeleri ,Grupla Psikolojik Danışmada Adlerian Yaklaşım,Grupla Psikolojik Danışmada Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım,Grupla Psikolojik Danışmada Hümanistik Yaklaşımlar,Grupla Psikolojik Danışmada Çözüm-Odaklı Yaklaşım ,Grupla Psikolojik Danışmada Kabul ve Kararlılık Terapisi ,Grupla Psikolojik Danışmada Diyalektik Davranışçı Terapisi ,Grupla Psikolojik Danışmada Eklektik Yaklaşım Oluşturma ,Farklı Özellikteki Popülasyonlarda Grupla Psikolojik Danışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler bu ders sonunda grupla psikolojik danışmanın temel kavramları, ilkeleri ve farklı kuramlara göre grupla psikolojik danışmanın planlanması ve uygulanması, farklı özellikteki gruplarda grupla psikolojik danışma uygulamaları konularında temel düzeyde bilgi ve beceri edinirler.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Grupla Psikolojik Danışmanın Temelleri: Tarihsel Gelişimi, Grubun Doğası ve Yapısı, Sonstegard, M.A.&Bitter, J.R. & Pelonis, P. (2004); Waterman, J., & Walker, E. (2009); Berg, R. C., Landreth, G.L. & Faill, K.A. (2018); Rosenthal, H.G. (Ed, 2011).
2 Grupla Psikolojik Danışma ve Etik, Grupla Psikolojik Danışmada Liderlik Sonstegard, M.A.&Bitter, J.R. & Pelonis, P. (2004); Waterman, J., & Walker, E. (2009); Berg, R. C., Landreth, G.L. & Faill, K.A. (2018); Rosenthal, H.G. (Ed, 2011).
3 Grup Türleri, Grubun Planlanması ve Oluşturulması Sonstegard, M.A.&Bitter, J.R. & Pelonis, P. (2004); Waterman, J., & Walker, E. (2009); Berg, R. C., Landreth, G.L. & Faill, K.A. (2018); Rosenthal, H.G. (Ed, 2011).
4 Grupla Psikolojik Danışma Aşamaları, Çocuk ve Ergenler ile Yetişkinlerde Gelişimsel İhtiyaçlar ve Yaşam Dönemleri Krizleri ve Grupla Psikolojik Danışma Sonstegard, M.A.&Bitter, J.R. & Pelonis, P. (2004); Waterman, J., & Walker, E. (2009); Berg, R. C., Landreth, G.L. & Faill, K.A. (2018); Rosenthal, H.G. (Ed, 2011).
5 Grupla Psikolojik Danışmada Zor Danışanlar ve Başa çıkma Yöntemleri, Grupla Psikolojik Danışmada Kullanılan Egzersiz/Aktiviteler Sonstegard, M.A.&Bitter, J.R. & Pelonis, P. (2004); Waterman, J., & Walker, E. (2009); Berg, R. C., Landreth, G.L. & Faill, K.A. (2018); Rosenthal, H.G. (Ed, 2011).
6 Grupla Psikolojik Danışma Sürecinde Değerlendirme: Süreç ve Sonuç Değerlendirmeleri Sonstegard, M.A.&Bitter, J.R. & Pelonis, P. (2004); Waterman, J., & Walker, E. (2009); Berg, R. C., Landreth, G.L. & Faill, K.A. (2018); Rosenthal, H.G. (Ed, 2011).
7 Grupla Psikolojik Danışmada Adlerian Yaklaşım Sonstegard, M.A.&Bitter, J.R. & Pelonis, P. (2004); Waterman, J., & Walker, E. (2009); Berg, R. C., Landreth, G.L. & Faill, K.A. (2018); Rosenthal, H.G. (Ed, 2011).
8 Grupla Psikolojik Danışmada Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım Sonstegard, M.A.&Bitter, J.R. & Pelonis, P. (2004); Waterman, J., & Walker, E. (2009); Berg, R. C., Landreth, G.L. & Faill, K.A. (2018); Rosenthal, H.G. (Ed, 2011).
9 Grupla Psikolojik Danışmada Hümanistik Yaklaşımlar Sonstegard, M.A.&Bitter, J.R. & Pelonis, P. (2004); Waterman, J., & Walker, E. (2009); Berg, R. C., Landreth, G.L. & Faill, K.A. (2018); Rosenthal, H.G. (Ed, 2011).
10 Grupla Psikolojik Danışmada Çözüm-Odaklı Yaklaşım Sonstegard, M.A.&Bitter, J.R. & Pelonis, P. (2004); Waterman, J., & Walker, E. (2009); Berg, R. C., Landreth, G.L. & Faill, K.A. (2018); Rosenthal, H.G. (Ed, 2011).
11 Grupla Psikolojik Danışmada Kabul ve Kararlılık Terapisi Sonstegard, M.A.&Bitter, J.R. & Pelonis, P. (2004); Waterman, J., & Walker, E. (2009); Berg, R. C., Landreth, G.L. & Faill, K.A. (2018); Rosenthal, H.G. (Ed, 2011).
12 Grupla Psikolojik Danışmada Diyalektik Davranışçı Terapisi Sonstegard, M.A.&Bitter, J.R. & Pelonis, P. (2004); Waterman, J., & Walker, E. (2009); Berg, R. C., Landreth, G.L. & Faill, K.A. (2018); Rosenthal, H.G. (Ed, 2011).
13 Grupla Psikolojik Danışmada Eklektik Yaklaşım Oluşturma Sonstegard, M.A.&Bitter, J.R. & Pelonis, P. (2004); Waterman, J., & Walker, E. (2009); Berg, R. C., Landreth, G.L. & Faill, K.A. (2018); Rosenthal, H.G. (Ed, 2011).
14 Farklı Özellikteki Popülasyonlarda Grupla Psikolojik Danışma Sonstegard, M.A.&Bitter, J.R. & Pelonis, P. (2004); Waterman, J., & Walker, E. (2009); Berg, R. C., Landreth, G.L. & Faill, K.A. (2018); Rosenthal, H.G. (Ed, 2011).
Kaynaklar
Sonstegard, M.A.&Bitter, J.R. & Pelonis, P. (2004). Adlerian Group Counseling and Therapy: Step-by-Step. New York: Brunner-Routledge Taylor and Francis Group. Waterman, J., & Walker, E. (2009). Helping At-Risk Students: A Group Counseling Approach for Grades 6-9. Second Edition. The Guilford Press. Berg, R. C., Landreth, G.L. & Faill, K.A. (2018). Group Counseling: Concepts and Procedures. Sixth Edition. Sixth Edition. Taylor & Francis Group Publishing. Rosenthal, H.G. (Ed, 2011). Favorite Counseling and Therapy Techniques Second Edition. Routledge Taylor and Francis Group.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilimsel bir anlayışla analiz eder.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanına ait kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, danışanların koruyucu ve önleyici ruh sağlığı kapsamında psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek için nasıl kullanacağını kavrar.
X
0
Bilimsel araştırma etiği temelinde, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar.
X
0
Danışanların psikolojik sağlamlıklarını arttırmak ve psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek amacıyla uygulanması gereken rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini (bireyle psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, psikoeğitim, bireyle rehberlik, grupla rehberlik vb gibi) planlar ve uygular.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanı ile ilgili güncel sorun ve ihtiyaçlara çözüm üretecek araştırmalar tasarlar ve yürütür.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık uzmanlaşma alt alanlarında (Okul psikolojik danışmanlığı, evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığı, ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı) uygulama temel ilkeleri ve teknikleri kapsamında danışanların ihtiyaçlarını belirler, ihtiyaçlarına destek olacak müdahaleleri planlar, uygular ve etkililiğini değerlendirir.
X
0
Ruh sağlığı alanında hizmet veren bir meslek mensubu olarak ve mesleğin etik ilke ve değerlerine uyum göstererek önleyici ve koruyucu ruh sağlığı bağlamında bireysel, ailesel ve toplumsal ihtiyaçlar temelinde kendisinden beklenen rol ve görevlerini yerine getirir.
X
0
Ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan toplumsal sorunlara, toplumsal sorumluluk çerçevesinde alanı ile ilgili proje ve etkinlikler tasarlayarak destek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 90 90
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 120 120
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 252
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu