Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİ VE TEKNİKLERİ 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Servet BAYRAM
Dersi Verenler Prof.Dr. Servet BAYRAM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin Amacı; Psikolojik danışma sürecinin aşamaları, planlanması ve değerlendirme; Farklı psikolojik danışma yaklaşımlarına göre danışma sürecinin planlanması ve yürütülmesi, Farklı psikolojik danışma yaklaşımlarında temel ilkeler, danışma becerileri ve tekniklerin uygulanması ve Değerlendirilmesini içermektedir. Bu ders; Temel Danışma Teknikleri: Ön görüşme, İlk görüşme ve iletişim, İlk ilişkinin kurulması, Danışan Sorunlarını değerlendirme, Amaç oluşturma, Strateji belirleme, Müdahale yöntemlerinin seçilmesi, Duygusal, Bilişsel, Davranışçı, Sistemik müdahale teknikleri, Gelişme-izleme ve sonlanma aşaması konularını içermektedir. Ayrıca Krize Müdahale, Konsültasyon ve Akran Süpervizyonu konuları da ele alınacak ve Bütünleşik uygulama örnekleri analiz edilecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Helping Relationships - The Context for Counseling (Psikolojik Danışma) Açıklama 1: Yardımcı kaynak olarak sunulan aşağıdaki dört kitaptan, her öğrenci dönem sonuna kadar toplamda iki sunum ve anlatım yapacaktır. Kaynaklar şu şekildedir; 1. Counseling Strategies and Interventions for Professional Helpers 2. Somatic Psychotherapy Toolbox: 125 Worksheets & Exercises to Treat Trauma & Stress. 3. The Clinical Handbook of Mindfulness-integrated Cognitive Behavior Therapy: A Step-by-Step Guide for Therapists. 4. Student Manual for Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, Cengage Learning. Açıklama 2: Her öğrenci tarafından dönem sonuna kadar, In Treatment Dizi Analizleri: Terapist. Dr. Paul Weston, 1. Sezondan ilk 10 seans beceri-teknik analiz değerlendirme raporları hazırlanacak ve tartışılacaktır. ,The Counseling Process - Stages and Skills of Counseling (Psikolojik Danışma Basamakları ve Becerileri) ,Chareteristics and Skills of The Counselor - Building Rapport and Relationship (Danışanla İlk İlişkinin Kurulması ve İletişim) ,Principles Of Counseling - Assessing Client Problems (Danışanın Sorunlarını Değerlendirme) ,Basic Counseling Principles and Techniques - Developing Counseling Goals (Psikolojik Danışmada Amaç Oluşturma) ,Preliminary Interview in Counseling - Defining Strategies and Selecting Interventions (Strateji Belirleme ve Müdehale Seçme) , Midterm Exam,The Initatıon Stage in Counseling Process - Affective Interventions (Duygular ile İlgili Müdehaleler) ,The Working Stage - Cognitive Interventions (Bilişsel Müdehalelere) ,The Termination Stage - Behavioral Interventions (Davranışsal Müdahaleler) ,The Transations Between The Stages - Systemic Interventions (Sistemik Müdehaleler) ,Problems in Counseling process - Termination and Follow-Up (Sonlandırma ve İzleme) ,Student’s Presentations - Applications: Crisis Counseling, The Counselor as Consultant or Peer Supervisor (Uygulamalar: Krizde Müdehale, Müşavir olarak ve Akran Süpervizörü) ,Student’s Presentations - Integration and Other Practices Bütünleştirme ve Diğer Uygulamalar ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Farklı psikolojik danışma yaklaşımlarının ilke ve tekniklerini açıklar. Farklı psikolojik danışma yaklaşımlarının tekniklerini uygular. 1, 2, 3, 4 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Helping Relationships - The Context for Counseling (Psikolojik Danışma) Açıklama 1: Yardımcı kaynak olarak sunulan aşağıdaki dört kitaptan, her öğrenci dönem sonuna kadar toplamda iki sunum ve anlatım yapacaktır. Kaynaklar şu şekildedir; 1. Counseling Strategies and Interventions for Professional Helpers 2. Somatic Psychotherapy Toolbox: 125 Worksheets & Exercises to Treat Trauma & Stress. 3. The Clinical Handbook of Mindfulness-integrated Cognitive Behavior Therapy: A Step-by-Step Guide for Therapists. 4. Student Manual for Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, Cengage Learning. Açıklama 2: Her öğrenci tarafından dönem sonuna kadar, In Treatment Dizi Analizleri: Terapist. Dr. Paul Weston, 1. Sezondan ilk 10 seans beceri-teknik analiz değerlendirme raporları hazırlanacak ve tartışılacaktır. Hackney, H. & Cormier, S. (2005). The Professional Counselor: A Process Guide to Helping, 5th Ed. , Pearson, Çeviri: Ergene, T. & Sevim, S. A. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı, Mentis Yayınları, Ankara, ISBN: 978-9944-189-02-6
2 The Counseling Process - Stages and Skills of Counseling (Psikolojik Danışma Basamakları ve Becerileri) Hackney, H. & Cormier, S. (2005). The Professional Counselor: A Process Guide to Helping, 5th Ed. , Pearson, Çeviri: Ergene, T. & Sevim, S. A. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı, Mentis Yayınları, Ankara, ISBN: 978-9944-189-02-6
3 Chareteristics and Skills of The Counselor - Building Rapport and Relationship (Danışanla İlk İlişkinin Kurulması ve İletişim) Hackney, H. & Cormier, S. (2005). The Professional Counselor: A Process Guide to Helping, 5th Ed. , Pearson, Çeviri: Ergene, T. & Sevim, S. A. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı, Mentis Yayınları, Ankara, ISBN: 978-9944-189-02-6
4 Principles Of Counseling - Assessing Client Problems (Danışanın Sorunlarını Değerlendirme) Hackney, H. & Cormier, S. (2005). The Professional Counselor: A Process Guide to Helping, 5th Ed. , Pearson, Çeviri: Ergene, T. & Sevim, S. A. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı, Mentis Yayınları, Ankara, ISBN: 978-9944-189-02-6
5 Basic Counseling Principles and Techniques - Developing Counseling Goals (Psikolojik Danışmada Amaç Oluşturma) Hackney, H. & Cormier, S. (2005). The Professional Counselor: A Process Guide to Helping, 5th Ed. , Pearson, Çeviri: Ergene, T. & Sevim, S. A. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı, Mentis Yayınları, Ankara, ISBN: 978-9944-189-02-6
6 Preliminary Interview in Counseling - Defining Strategies and Selecting Interventions (Strateji Belirleme ve Müdehale Seçme) Hackney, H. & Cormier, S. (2005). The Professional Counselor: A Process Guide to Helping, 5th Ed. , Pearson, Çeviri: Ergene, T. & Sevim, S. A. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı, Mentis Yayınları, Ankara, ISBN: 978-9944-189-02-6
7 Midterm Exam
8 The Initatıon Stage in Counseling Process - Affective Interventions (Duygular ile İlgili Müdehaleler) Hackney, H. & Cormier, S. (2005). The Professional Counselor: A Process Guide to Helping, 5th Ed. , Pearson, Çeviri: Ergene, T. & Sevim, S. A. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı, Mentis Yayınları, Ankara, ISBN: 978-9944-189-02-6
9 The Working Stage - Cognitive Interventions (Bilişsel Müdehalelere) Hackney, H. & Cormier, S. (2005). The Professional Counselor: A Process Guide to Helping, 5th Ed. , Pearson, Çeviri: Ergene, T. & Sevim, S. A. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı, Mentis Yayınları, Ankara, ISBN: 978-9944-189-02-6
10 The Termination Stage - Behavioral Interventions (Davranışsal Müdahaleler) Hackney, H. & Cormier, S. (2005). The Professional Counselor: A Process Guide to Helping, 5th Ed. , Pearson, Çeviri: Ergene, T. & Sevim, S. A. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı, Mentis Yayınları, Ankara, ISBN: 978-9944-189-02-6
11 The Transations Between The Stages - Systemic Interventions (Sistemik Müdehaleler) Hackney, H. & Cormier, S. (2005). The Professional Counselor: A Process Guide to Helping, 5th Ed. , Pearson, Çeviri: Ergene, T. & Sevim, S. A. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı, Mentis Yayınları, Ankara, ISBN: 978-9944-189-02-6
12 Problems in Counseling process - Termination and Follow-Up (Sonlandırma ve İzleme) Hackney, H. & Cormier, S. (2005). The Professional Counselor: A Process Guide to Helping, 5th Ed. , Pearson, Çeviri: Ergene, T. & Sevim, S. A. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı, Mentis Yayınları, Ankara, ISBN: 978-9944-189-02-6
13 Student’s Presentations - Applications: Crisis Counseling, The Counselor as Consultant or Peer Supervisor (Uygulamalar: Krizde Müdehale, Müşavir olarak ve Akran Süpervizörü) Hackney, H. & Cormier, S. (2005). The Professional Counselor: A Process Guide to Helping, 5th Ed. , Pearson, Çeviri: Ergene, T. & Sevim, S. A. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı, Mentis Yayınları, Ankara, ISBN: 978-9944-189-02-6
14 Student’s Presentations - Integration and Other Practices Bütünleştirme ve Diğer Uygulamalar Hackney, H. & Cormier, S. (2005). The Professional Counselor: A Process Guide to Helping, 5th Ed. , Pearson, Çeviri: Ergene, T. & Sevim, S. A. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı, Mentis Yayınları, Ankara, ISBN: 978-9944-189-02-6
Kaynaklar
1. Hackney, H. & Cormier, S. (2005). The Professional Counselor: A Process Guide to Helping, 5th Ed. , Pearson, Çeviri: Ergene, T. & Sevim, S. A. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı, Mentis Yayınları, Ankara, ISBN: 978-9944-189-02-6 2. Cormier, S. (2016). Counseling Strategies and Interventions for Professional Helpers. 9th Ed., The Merrill Counseling Series. Pearson, ISBN: 13: 978-0-13-390522-9 3. Mischke, M.- Reeds (2018). Somatic Psychotherapy Toolbox: 125 Worksheets & Exercises to Treat Trauma& Stress, PESI Publishing &Media, WI. ISBN: 978-168 373 1351. 4. Cayoun, B. A., Francis, S. E. & Shires, A. G. (2019).The Clinical Handbook of Mindfulness-integrated Cognitive Behavior Therapy: A Step-by-Step Guide for Therapists. Wiley Blackwell, ISBN: 978 1119 3896 644. 5. Corey, G. (2012). Student Manual for Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, 9th Ed. Cengage Learning products, ISBN: 13-978-1-133-30934-5.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilimsel bir anlayışla analiz eder.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanına ait kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, danışanların koruyucu ve önleyici ruh sağlığı kapsamında psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek için nasıl kullanacağını kavrar.
X
0
Bilimsel araştırma etiği temelinde, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar.
X
0
Danışanların psikolojik sağlamlıklarını arttırmak ve psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek amacıyla uygulanması gereken rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini (bireyle psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, psikoeğitim, bireyle rehberlik, grupla rehberlik vb gibi) planlar ve uygular.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanı ile ilgili güncel sorun ve ihtiyaçlara çözüm üretecek araştırmalar tasarlar ve yürütür.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık uzmanlaşma alt alanlarında (Okul psikolojik danışmanlığı, evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığı, ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı) uygulama temel ilkeleri ve teknikleri kapsamında danışanların ihtiyaçlarını belirler, ihtiyaçlarına destek olacak müdahaleleri planlar, uygular ve etkililiğini değerlendirir.
X
0
Ruh sağlığı alanında hizmet veren bir meslek mensubu olarak ve mesleğin etik ilke ve değerlerine uyum göstererek önleyici ve koruyucu ruh sağlığı bağlamında bireysel, ailesel ve toplumsal ihtiyaçlar temelinde kendisinden beklenen rol ve görevlerini yerine getirir.
X
0
Ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan toplumsal sorunlara, toplumsal sorumluluk çerçevesinde alanı ile ilgili proje ve etkinlikler tasarlayarak destek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 70 70
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 120 120
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 232
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu