Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AKDİ SORUMLULUK HUKUKU 3+0 3 7
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Harun DEMİRBAŞ
Dersi Verenler Doç.Dr. Harun DEMİRBAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Borçlar Hukuku'nun temel konularından biri olan "sözleşmesel sorumluluk" konusunu detaylı olarak incelemek.
Dersin İçeriği Bu ders; Genel Giriş-Borçlar Hukukunun Temel Kavramları,Borcun Kaynakları,Sözleşmeden Doğan Borçlar,Sözleşme Özgürlüğü, Sözleşme türleri,Sözleşmenin Geçerliliği- İrade ve Beyan Arasındaki Uyum,Sözleşmelerin Yorumlanması-Sözleşme Vaadi,Sorumluluk Kavramı,Borcun İfası,Borçlunun Temerrüdü,Alacaklı Temerrüdü,Sözleşme Öncesi Sorumluluk Culpa in Contrahendo Kavramı,Borcu İfa Etmemenin Sonuçları,Maddi-Manevi Tazminat Konusu,Uygulamadan Örnekler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrencilerin, sözleşmesel sorumluluk kavramı ile birlikte borçlar hukukun temel kavramları hakkında da kapsamlı bilgi kazanımları olacaktır. 1, 12, 14, 2, 3 A, C
Öğrenciler, sorumluluk kavramını ve özellikle sözleşmesel sorumluluk kavramını öğrenecektir. 1, 12, 14, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genel Giriş-Borçlar Hukukunun Temel Kavramları
2 Borcun Kaynakları
3 Sözleşmeden Doğan Borçlar
4 Sözleşme Özgürlüğü, Sözleşme türleri
5 Sözleşmenin Geçerliliği- İrade ve Beyan Arasındaki Uyum
6 Sözleşmelerin Yorumlanması-Sözleşme Vaadi
7 Sorumluluk Kavramı
8 Borcun İfası
9 Borçlunun Temerrüdü
10 Alacaklı Temerrüdü
11 Sözleşme Öncesi Sorumluluk Culpa in Contrahendo Kavramı
12 Borcu İfa Etmemenin Sonuçları
13 Maddi-Manevi Tazminat Konusu
14 Uygulamadan Örnekler
Kaynaklar
Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I-II, Vedat Kitapçılık, 16. Bası, 2018-Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınevi, 22. Bası, 2017.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 6 6 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 1 20 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 33 33
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 210
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 7
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu