Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ADİ ORTAKLIKTA İÇ İLİŞKİLERÖHKY1213711Bahar Dönemi3+038
Ders Programı

Çarşamba 16:30-17:15

Çarşamba 17:30-18:15

Çarşamba 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Muhammet Emin BİNGÖL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Muhammet Emin BİNGÖL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTürk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen adi ortaklığın hukuki niteliğinden de yola çıkarak, ortaklık ve ortaklar arasındaki ilişkiler, ortakların diğer ortaklar ile olan ilişkileri, ortakların sahip olduğu haklar ve yükümlü olduğu borçlar, ortaklığının yönetimi ve temsili, ortakların herhangi bir şekilde ortaklıktan çıkmaları ve ortaklığın sona ermesinde meydana gelebilecek hukuki sonuçların incelenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Adi Ortaklık Sözleşmesi ve Sözleşmenin Hukukî Niteliği ve Unsurları,Adi Ortaklıkta Katılım Payı Getirme Borcu ve Katılım Payı Getirme Borcunun İfası ile Ortakların Kazanca ve Zarara Katılım Payı,Adi Ortaklıkta Bağlılık Yükümlülüğü ve Rekabet Yasağı,Ortakların Giderleri Tazmin, Borçlardan Kurtarma, Faiz ve Ücret Talepleri,Adi Ortaklığın Mal Varlığı ve Adi Ortaklık Mal Varlığı Üzerindeki
Pay ve Ortaklık Payı,Adi Ortaklıkta Yeni Ortak Kabulü
Adi Ortaklık Payının Devri,Adi Ortaklıkta Çıkma Çıkarılma Sebepleri, Süreci ve Çıkma ve Çıkarılmanın Hukukî Sonuçları,Adi Ortaklıkla Yönetim ve Yönetimin Kapsamı - Yönetici Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlandırılması,Adi Ortaklıkta İtiraz Hakkı ve İtirazın Etkisi,Temsilcilerin Adi Ortaklığı Temsil Yetkisinin Kapsamı, İlgili Yetkinin Sınırlandırılması ve Kaldırılması,Adi Ortaklık Payının Haczedilmesi ve Haczin Konusu,Adi Ortaklığın Sona Ermesi ve Sona Erme Sebepleri,Adi Ortaklığın Sona Ermesinin Sonuçları,Tasfiye; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Adi ortaklığın anlamını ve hangi hukuki ilişkilerin adi ortaklık oluşturduğunu kavrar.10, 16, 18, 9A, E
Adi ortaklık pay kavramı ve payın birden farklı anlamını açıklar.10, 16, 18, 9A, E
Adi ortaklık sözleşmesinin unsurlarını gösterir.10, 16, 18, 9A, E
Adi ortaklığın iç ilişkilerini, mal varlığı yapısını ve bu mal varlığı üzerinde tasarrufa ilişkin esasları ayırt eder.10, 16, 18, 9A, E
Adi ortaklıkta yönetim ve yöneticilere ilişkin esasları tanımlar.10, 16, 18, 9A, E
Adi ortaklıkta temsil ve temsile ilişkin esasları açıklar.10, 16, 18, 9A, E
Adi ortaklıkta pay devri, yeni ortak kabulü ve çıkma ile çıkarılmayı karşılaştırır.10, 16, 18, 9A, E
Adi ortaklığın sona erme sebepleri ile tasfiyesini yorumlar.10, 16, 18, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Adi Ortaklık Sözleşmesi ve Sözleşmenin Hukukî Niteliği ve UnsurlarıNami Barlas, Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri
2Adi Ortaklıkta Katılım Payı Getirme Borcu ve Katılım Payı Getirme Borcunun İfası ile Ortakların Kazanca ve Zarara Katılım PayıNami Barlas, Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri
3Adi Ortaklıkta Bağlılık Yükümlülüğü ve Rekabet YasağıNami Barlas, Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri
4Ortakların Giderleri Tazmin, Borçlardan Kurtarma, Faiz ve Ücret TalepleriNami Barlas, Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri
5Adi Ortaklığın Mal Varlığı ve Adi Ortaklık Mal Varlığı Üzerindeki
Pay ve Ortaklık Payı
Muhammet Emin Bingöl - Adi Ortaklıkta Pay Kavramı ve Adi Ortaklık Payının Devri
6Adi Ortaklıkta Yeni Ortak Kabulü
Adi Ortaklık Payının Devri
Muhammet Emin Bingöl - Adi Ortaklıkta Pay Kavramı ve Adi Ortaklık Payının Devri
7Adi Ortaklıkta Çıkma Çıkarılma Sebepleri, Süreci ve Çıkma ve Çıkarılmanın Hukukî SonuçlarıMuhammet Emin Bingöl - Adi Ortaklıkta Pay Kavramı ve Adi Ortaklık Payının Devri
8Adi Ortaklıkla Yönetim ve Yönetimin Kapsamı - Yönetici Yetkisinin Kaldırılması ve SınırlandırılmasıOruç Hami Şener - Adi Şirket
9Adi Ortaklıkta İtiraz Hakkı ve İtirazın EtkisiMuhammet Emin Bingöl - Adi Ortaklıkta İtiraz Hakkı, BATİDER 2022, C. 4.
10Temsilcilerin Adi Ortaklığı Temsil Yetkisinin Kapsamı, İlgili Yetkinin Sınırlandırılması ve KaldırılmasıOruç Hami Şener - Adi Şirket
11Adi Ortaklık Payının Haczedilmesi ve Haczin KonusuMuhammet Emin Bingöl - Adi Ortaklıkta Pay Kavramı ve Adi Ortaklık Payının Devri
12Adi Ortaklığın Sona Ermesi ve Sona Erme SebepleriOruç Hami Şener - Adi Şirket
13Adi Ortaklığın Sona Ermesinin SonuçlarıOruç Hami Şener - Adi Şirket
14TasfiyeOruç Hami Şener - Adi Şirket
Kaynak
Ahmet Ayar - Adi Ortaklıkta İç ve Dış İlişkiler; Nami Barlas - Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri; Oruç Hami Şener - Adi Şirket; Muhammet Emin Bingöl - Adi Ortaklık Pay Kavramı ve Adi Ortaklık Payının Devri
Abuzer Kendigelen / İsmail Kırca, Şirketler Hukuku Cilt 1

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi22040
Okul Dışı Diğer Faaliyetler248
Proje Sunumu / Seminer14342
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11818
Genel Sınav ve Hazırlığı13535
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)227
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(227/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ADİ ORTAKLIKTA İÇ İLİŞKİLERÖHKY1213711Bahar Dönemi3+038
Ders Programı

Çarşamba 16:30-17:15

Çarşamba 17:30-18:15

Çarşamba 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Muhammet Emin BİNGÖL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Muhammet Emin BİNGÖL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTürk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen adi ortaklığın hukuki niteliğinden de yola çıkarak, ortaklık ve ortaklar arasındaki ilişkiler, ortakların diğer ortaklar ile olan ilişkileri, ortakların sahip olduğu haklar ve yükümlü olduğu borçlar, ortaklığının yönetimi ve temsili, ortakların herhangi bir şekilde ortaklıktan çıkmaları ve ortaklığın sona ermesinde meydana gelebilecek hukuki sonuçların incelenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Adi Ortaklık Sözleşmesi ve Sözleşmenin Hukukî Niteliği ve Unsurları,Adi Ortaklıkta Katılım Payı Getirme Borcu ve Katılım Payı Getirme Borcunun İfası ile Ortakların Kazanca ve Zarara Katılım Payı,Adi Ortaklıkta Bağlılık Yükümlülüğü ve Rekabet Yasağı,Ortakların Giderleri Tazmin, Borçlardan Kurtarma, Faiz ve Ücret Talepleri,Adi Ortaklığın Mal Varlığı ve Adi Ortaklık Mal Varlığı Üzerindeki
Pay ve Ortaklık Payı,Adi Ortaklıkta Yeni Ortak Kabulü
Adi Ortaklık Payının Devri,Adi Ortaklıkta Çıkma Çıkarılma Sebepleri, Süreci ve Çıkma ve Çıkarılmanın Hukukî Sonuçları,Adi Ortaklıkla Yönetim ve Yönetimin Kapsamı - Yönetici Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlandırılması,Adi Ortaklıkta İtiraz Hakkı ve İtirazın Etkisi,Temsilcilerin Adi Ortaklığı Temsil Yetkisinin Kapsamı, İlgili Yetkinin Sınırlandırılması ve Kaldırılması,Adi Ortaklık Payının Haczedilmesi ve Haczin Konusu,Adi Ortaklığın Sona Ermesi ve Sona Erme Sebepleri,Adi Ortaklığın Sona Ermesinin Sonuçları,Tasfiye; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Adi ortaklığın anlamını ve hangi hukuki ilişkilerin adi ortaklık oluşturduğunu kavrar.10, 16, 18, 9A, E
Adi ortaklık pay kavramı ve payın birden farklı anlamını açıklar.10, 16, 18, 9A, E
Adi ortaklık sözleşmesinin unsurlarını gösterir.10, 16, 18, 9A, E
Adi ortaklığın iç ilişkilerini, mal varlığı yapısını ve bu mal varlığı üzerinde tasarrufa ilişkin esasları ayırt eder.10, 16, 18, 9A, E
Adi ortaklıkta yönetim ve yöneticilere ilişkin esasları tanımlar.10, 16, 18, 9A, E
Adi ortaklıkta temsil ve temsile ilişkin esasları açıklar.10, 16, 18, 9A, E
Adi ortaklıkta pay devri, yeni ortak kabulü ve çıkma ile çıkarılmayı karşılaştırır.10, 16, 18, 9A, E
Adi ortaklığın sona erme sebepleri ile tasfiyesini yorumlar.10, 16, 18, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Adi Ortaklık Sözleşmesi ve Sözleşmenin Hukukî Niteliği ve UnsurlarıNami Barlas, Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri
2Adi Ortaklıkta Katılım Payı Getirme Borcu ve Katılım Payı Getirme Borcunun İfası ile Ortakların Kazanca ve Zarara Katılım PayıNami Barlas, Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri
3Adi Ortaklıkta Bağlılık Yükümlülüğü ve Rekabet YasağıNami Barlas, Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri
4Ortakların Giderleri Tazmin, Borçlardan Kurtarma, Faiz ve Ücret TalepleriNami Barlas, Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri
5Adi Ortaklığın Mal Varlığı ve Adi Ortaklık Mal Varlığı Üzerindeki
Pay ve Ortaklık Payı
Muhammet Emin Bingöl - Adi Ortaklıkta Pay Kavramı ve Adi Ortaklık Payının Devri
6Adi Ortaklıkta Yeni Ortak Kabulü
Adi Ortaklık Payının Devri
Muhammet Emin Bingöl - Adi Ortaklıkta Pay Kavramı ve Adi Ortaklık Payının Devri
7Adi Ortaklıkta Çıkma Çıkarılma Sebepleri, Süreci ve Çıkma ve Çıkarılmanın Hukukî SonuçlarıMuhammet Emin Bingöl - Adi Ortaklıkta Pay Kavramı ve Adi Ortaklık Payının Devri
8Adi Ortaklıkla Yönetim ve Yönetimin Kapsamı - Yönetici Yetkisinin Kaldırılması ve SınırlandırılmasıOruç Hami Şener - Adi Şirket
9Adi Ortaklıkta İtiraz Hakkı ve İtirazın EtkisiMuhammet Emin Bingöl - Adi Ortaklıkta İtiraz Hakkı, BATİDER 2022, C. 4.
10Temsilcilerin Adi Ortaklığı Temsil Yetkisinin Kapsamı, İlgili Yetkinin Sınırlandırılması ve KaldırılmasıOruç Hami Şener - Adi Şirket
11Adi Ortaklık Payının Haczedilmesi ve Haczin KonusuMuhammet Emin Bingöl - Adi Ortaklıkta Pay Kavramı ve Adi Ortaklık Payının Devri
12Adi Ortaklığın Sona Ermesi ve Sona Erme SebepleriOruç Hami Şener - Adi Şirket
13Adi Ortaklığın Sona Ermesinin SonuçlarıOruç Hami Şener - Adi Şirket
14TasfiyeOruç Hami Şener - Adi Şirket
Kaynak
Ahmet Ayar - Adi Ortaklıkta İç ve Dış İlişkiler; Nami Barlas - Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri; Oruç Hami Şener - Adi Şirket; Muhammet Emin Bingöl - Adi Ortaklık Pay Kavramı ve Adi Ortaklık Payının Devri
Abuzer Kendigelen / İsmail Kırca, Şirketler Hukuku Cilt 1

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
2
Özel hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
3
Özel hukuk alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
4
Özel hukuka dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
5
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
6
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
7
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
10
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
11
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
12
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
Özel hukuk alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
14
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:30Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:31