Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNTERNET VE MOBİL UYGULAMALAR 2+2 3 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Müge DEMİR AYRAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Kenan DUMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, mobil uygulama geliştirme için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İnternet Tabanlı Uygulamaları Giriş,Temel HTML Bilgisi,Web Sitesi Oluşturma (HTML,Veritabanı ve Arayüz Bilgisi),Web Sitesi Oluşturma (HTML,Veritabanı ve Arayüz Bilgisi),Mobil Uygulamalara Giriş,Mobil İşletim Sistemleri ve Mobil Platformlar,Kullanıcı Arayüzü Tasarımı ve Geliştirilmesi,Haritalar ve Konum Tabanlı Servisler,Ses iletimi ve SMS, Sensörler,Mobil uygulama geliştirme Goodbarber; Buildfire Bizzness Apps, Appery.io,Mobil uygulama geliştirme Goodbarber; Buildfire Bizzness Apps, Appery.io,Mobil uygulama geliştirme: Goodbarber; Buildfire Bizzness Apps, Appery.io,Proje Sunumları,Proje Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Mobil platformlar, işletim sistemleri, arayüzler, harita ve konum tabanlı uygulamaları tanımlar. 1, 12, 2, 3, 6 A, C, D
Veri depolama, arkaplan servisler, telefon ve kısa mesaj servislerinin kullanımını analiz eder. 1, 12, 15, 2, 3, 4, 6 A, C, D
Örnek web sitesi ve mobil uygulama projesi yapar. 1, 2, 3, 4, 6 A, C, D
Mobil uygulama geliştirme için gerekli bilgi ve becerileri açıklar. 1, 12, 2, 3, 4, 6 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İnternet Tabanlı Uygulamaları Giriş
2 Temel HTML Bilgisi
3 Web Sitesi Oluşturma (HTML,Veritabanı ve Arayüz Bilgisi)
4 Web Sitesi Oluşturma (HTML,Veritabanı ve Arayüz Bilgisi)
5 Mobil Uygulamalara Giriş
6 Mobil İşletim Sistemleri ve Mobil Platformlar
7 Kullanıcı Arayüzü Tasarımı ve Geliştirilmesi
8 Haritalar ve Konum Tabanlı Servisler
9 Ses iletimi ve SMS, Sensörler
10 Mobil uygulama geliştirme Goodbarber; Buildfire Bizzness Apps, Appery.io
11 Mobil uygulama geliştirme Goodbarber; Buildfire Bizzness Apps, Appery.io
12 Mobil uygulama geliştirme: Goodbarber; Buildfire Bizzness Apps, Appery.io
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
Kaynaklar
1.Becoming a Digital Designer: A Guide to Careers in Web, Video, Broadcast, Game and Animation Design, Steven Heller ve David Womack (16 Ekim 2007) 2.Design Fundamentals for New Media, James Gordon Bennett (13 Şubat 2012) 3.IDN International Designers Network Magazine- White Space is Not Your Enemy: A Beginner's Guide to Communicating Visually through Graphic, Web and Multimedia Design, Kim Golombisky ve Rebecca Hagen (25 Mart 2010) 4.The Digital Designer: 101 Graphic Design Projects for Print, the Web, Multimedia, and Motion Graphics, Stephen Pite (11 Ekim 2002)
Web sitesinden yayınlanan notlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya tarihi, haber yazma teknikleri, haber türleri, uygulamalı gazetecilik gibi alanlarda ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Farklı iletişim ortamlarının özelliklerine uygun içerik üretimi sürecini bilir.
0
Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Medyanın kişiler ve toplumun düşünce, davranış ve değerleri üzerinde etkisinin bilincindedir.
0
Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
0
Eleştirel düşünme, analiz ve sentez yapma becerisi geliştirir.
0
Alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.
0
Edindiği bilgilerle özgün bir medya içerik üretimi gerçekleştirme becerisi geliştirir.
0
Alanıyla ilgili görsel ve işitsel verileri ve yazınsal metinleri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.
0
Alanındaki sorunları saptar, bu sorunları çözmek için veri toplar, analiz eder; yorumlar ve çözüm önerileri sunar.
0
İçerik üretimi sürecinde demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
0
Alanı ile ilgili bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür.
0
Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
0
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
0
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paydaşlarıyla değerlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımlarını kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 14 3 42
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 14 3 42
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 3 42
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 238
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu