Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE YENİ MEDYA 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. YEŞİM ESGİN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. YEŞİM ESGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı katılımcılara temel pazarlama stratejilerinin aktarılmasının yanı sıra yeni medya kapsamında değişen pazarlama bileşenleri ve güncel uygulamaları hakkında bilgi sunmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Pazarlama Stratejilerine Giriş,Bütünleşik Pazarlama Bileşenleri,Etki,Hedef Kitle,Hikaye Anlatıcılığı,Brief, Debrief & Ajans Fonksiyonları ,Marka ve Değer Teklifi Yaratımı,Yeni Medya ve Pazarlama,Yeni Tüketici Davranışları,Dijital İletişim Stratejileri,Dijital Platformlarda İkna Stratejileri,MPR 2.0 ve Vaka Analizleri ,Pazarlama İletişimi Kampanya Planlaması I,Pazarlama İletişimi Kampanya Planlaması II,Perakende Ve Teknoloji Pazarlaması,Final Projesi Takım Sunum Hazırlıkları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Pazarlamanın modern toplum ve işletmelerdeki rolünü kavrar.
Ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma temelli (4P) stratejiler geliştirir.
Yeni medyanın pazarlama içindeki önemini kavrar.
Kapsamlı bir plan oluşturmak için pazarlama karmasını bütünleştirir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Pazarlama Stratejilerine Giriş
2 Bütünleşik Pazarlama Bileşenleri
3 Etki,Hedef Kitle,Hikaye Anlatıcılığı
4 Brief, Debrief & Ajans Fonksiyonları
5 Marka ve Değer Teklifi Yaratımı
6 Yeni Medya ve Pazarlama
7 Yeni Tüketici Davranışları
8 Dijital İletişim Stratejileri
9 Dijital Platformlarda İkna Stratejileri
10 MPR 2.0 ve Vaka Analizleri
11 Pazarlama İletişimi Kampanya Planlaması I
12 Pazarlama İletişimi Kampanya Planlaması II
13 Perakende Ve Teknoloji Pazarlaması
14 Final Projesi Takım Sunum Hazırlıkları
Kaynaklar
Perreault, W., Cannon, J. McCarthy, E.J. (2013). Pazarlamanın Temelleri. Nobel Yayınevi. Kotler, K. Armstrong, G. (2018). Principles of Marketing. Pearson.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya tarihi, haber yazma teknikleri, haber türleri, uygulamalı gazetecilik gibi alanlarda ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Farklı iletişim ortamlarının özelliklerine uygun içerik üretimi sürecini bilir.
X
0
Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Medyanın kişiler ve toplumun düşünce, davranış ve değerleri üzerinde etkisinin bilincindedir.
X
0
Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
0
Eleştirel düşünme, analiz ve sentez yapma becerisi geliştirir.
0
Alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.
X
0
Edindiği bilgilerle özgün bir medya içerik üretimi gerçekleştirme becerisi geliştirir.
X
0
Alanıyla ilgili görsel ve işitsel verileri ve yazınsal metinleri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Alanındaki sorunları saptar, bu sorunları çözmek için veri toplar, analiz eder; yorumlar ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İçerik üretimi sürecinde demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
0
Alanı ile ilgili bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür.
0
Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
0
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
0
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paydaşlarıyla değerlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımlarını kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 25 75
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 3 10 30
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 187
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu