Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİJİTAL İÇERİK ÜRETİMİ VE YÖNETİMİ 3+0 3 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali BÜYÜKASLAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. SAADET UĞURLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kurumların pazarlama iletişimi ihtiyaçları ve pazardaki rekabet doğrultusunda özgün ve etkileşimli içerikler üretmek ve üretilen bu içeriklerin nasıl yönetilmesi gerektiği işlenecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dijital içerik kavramının açıklanması.,Geleneksel medyadan yeni medyaya içerik sürecinin gelişimi.,Dijital İçerik türleri,Dijital içerik platformları,Kurumlarda ve markalarda dijital içerik kullanımı,Dijital içerik üretim süreci,Sosyal medya ve dijital içerik üretimi,Video içerik üretim uygulamaları-1,Video içerik üretim uygulamaları-2,Müşteri İlişkileri Yönetiminde İçerik Üretimi,Online itibar yönetimi,Dijital makale uygulamaları,Örnek olay incelemeleri,Örnek olay incelemeleri-Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Özgün ve etkileşimli dijital içerikleri hazırlar. 10, 2, 4, 8 A
İçerik üretiminde dijital stratejileri uygular ve yorumlar. 1, 12, 2, 4, 8 A
Dijital içerik üretim sürecini yönetir. 2, 3, 4, 8 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dijital içerik kavramının açıklanması.
2 Geleneksel medyadan yeni medyaya içerik sürecinin gelişimi.
3 Dijital İçerik türleri
4 Dijital içerik platformları
5 Kurumlarda ve markalarda dijital içerik kullanımı
6 Dijital içerik üretim süreci
7 Sosyal medya ve dijital içerik üretimi
8 Video içerik üretim uygulamaları-1
9 Video içerik üretim uygulamaları-2
10 Müşteri İlişkileri Yönetiminde İçerik Üretimi
11 Online itibar yönetimi
12 Dijital makale uygulamaları
13 Örnek olay incelemeleri
14 Örnek olay incelemeleri-Genel Değerlendirme
Kaynaklar
O. Kuş, İçerik Pazarlama: Dijital Dünyada Marka ve Hikâye Yaratma Stratejileri, 2016. S. Uğurlu, Yeni Medya’da Stratejik İletişim Yönetimi, Beta Yayınları, 2017. C. Chapman, A. Handley, Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları, Mediacat Yayınları, 2016. David Meerman Scott, Global Tezahürat, Mediacat Yayınları.
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya tarihi, haber yazma teknikleri, haber türleri, uygulamalı gazetecilik gibi alanlarda ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Farklı iletişim ortamlarının özelliklerine uygun içerik üretimi sürecini bilir.
0
Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Medyanın kişiler ve toplumun düşünce, davranış ve değerleri üzerinde etkisinin bilincindedir.
0
Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
0
Eleştirel düşünme, analiz ve sentez yapma becerisi geliştirir.
0
Alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.
0
Edindiği bilgilerle özgün bir medya içerik üretimi gerçekleştirme becerisi geliştirir.
0
Alanıyla ilgili görsel ve işitsel verileri ve yazınsal metinleri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.
0
Alanındaki sorunları saptar, bu sorunları çözmek için veri toplar, analiz eder; yorumlar ve çözüm önerileri sunar.
0
İçerik üretimi sürecinde demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
0
Alanı ile ilgili bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür.
0
Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
0
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
0
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paydaşlarıyla değerlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımlarını kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu