Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders özellikle sosyal bilimler öğrencilerine mahsus olmak üzere bilimsel araştırma zihniyetini kazandıracak, yapacakları her türlü araştırmada kavramsal, yöntemsel ve yaklaşımsal açılardan bilgili, donanımlı ve becerili olmalarını sağlamak amaçlıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilim - Toplum Bilimleri: Temel Kavramlar,Araştırma tasarımı,Araştırma süreci,Hipotez ve değişkenler,Örnekleme Yöntemi,Literatür taraması nedir ve nasıl yapılır?,Nicel ve Nitel araştırma yöntemleri nedir?,Rapor veya tez yazımında temel noktalar,Veri Toplama yöntem ve teknikleri,Anket ve Mülakat Teknikleri,İçerik ve Söylem Analizi,Sayısal Analiz: merkezi eğilim ölçümü,Sayısal Analiz: ANOVA ve Regresyon Analizi,Bilimsel araştırmalarda etik; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Araştırma Yöntem ve Teknikleri ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A, C
İyi bir hipotezde olması gereken özellikleri yorumlayabilecektir. 1, 2, 3 A, C
Anket ve mülakat tekniklerinde önemli hususları açıklayabilecek. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilim - Toplum Bilimleri: Temel Kavramlar İlgili okumalar
2 Araştırma tasarımı İlgili okumalar
3 Araştırma süreci İlgili okumalar
4 Hipotez ve değişkenler İlgili okumalar
5 Örnekleme Yöntemi İlgili okumalar
6 Literatür taraması nedir ve nasıl yapılır? İlgili okumalar
7 Nicel ve Nitel araştırma yöntemleri nedir? İlgili okumalar
8 Rapor veya tez yazımında temel noktalar İlgili okumalar
9 Veri Toplama yöntem ve teknikleri İlgili okumalar
10 Anket ve Mülakat Teknikleri İlgili okumalar
11 İçerik ve Söylem Analizi İlgili okumalar
12 Sayısal Analiz: merkezi eğilim ölçümü İlgili okumalar
13 Sayısal Analiz: ANOVA ve Regresyon Analizi İlgili okumalar
14 Bilimsel araştırmalarda etik İlgili okumalar
Kaynaklar
Ders kitabı (ana kaynak) 1-) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Aysel Aziz, Nobel Yayıncılık, Ekim 2015, 10. Baskı 2-) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Remzi Y. Kıncal vd. Nobel Yayıncılık, Ekim 2015 4. Baskı 3-) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı) Remzi Altunışık, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu, Engin Yıldırım, Seçkin Yayıncılık, Mart 2015, 8. Baskı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu