Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KİŞİLERARASI İLİŞKİLERDE DİNAMİKLER-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Nağme GÖR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Nağme GÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste kişilerarası ilişkilerde temel bir role sahip olan çeşitli konuların incelenmesi ve böylece ilişki dinamiklerine dair derinlemesine bilgi sağlanması amaçlanmaktadır. Bu konular arasında bağlanma, sosyo-duygusal beceriler (örneğin, empati, duygu düzenleme, mentalizasyon), oyunsallık, cinsellik, çatışma ve şiddet, ilişkilerin sonlandırılması yer almaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bağlanma Kuramı – Bakımveren ile Bağlanma ,Bağlanma Kuramı – Bakımveren ile Bağlanma ,Bağlanma Kuramı – Gelişimsel Bakış ,Bağlanma Kuramı – Romantik İlişkiler ,Güvenli Üs Olarak Terapist ,Empati ve Şefkat ,Duygu Düzenleme Becerileri ,Mentalizasyon ve Zihinselleştirilmiş Duygulanım ,Mentalizasyon ve Zihinselleştirilmiş Duygulanım,Oyunsallık ,Cinsellik ,Çatışma ve Şiddet ,İlişkilerin Sonlandırılması,Film Analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bağlanma Kuramının yakın ilişkilerdeki önemini açıklar.10, 16, 19, 9E
Yakın ilişkilerde rol oynayan empati kavramının önemini değerlendirir. 16, 19, 9E
Yakın ilişkilerde duygu düzenlemenin rolünü tartışır. 16, 19, 9E
Oyunsallığın yakın ilişkilerdeki rolünü değerlendirir. 16, 19, 9E
İlişkilerin sonlanmasına yol açan temel faktörleri özetler.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bağlanma Kuramı – Bakımveren ile Bağlanma K1 – Bölüm 1 ve 2
2Bağlanma Kuramı – Bakımveren ile Bağlanma K1 – Bölüm 1 ve 2
3Bağlanma Kuramı – Gelişimsel Bakış K1 – Bölüm 3
4Bağlanma Kuramı – Romantik İlişkiler K1 – Bölüm 5
5Güvenli Üs Olarak Terapist K2 – Bölüm 3
6Empati ve Şefkat K1 – Bölüm 6
7Duygu Düzenleme Becerileri Gross, J. J. (1998)
8Mentalizasyon ve Zihinselleştirilmiş Duygulanım K3- Bölüm 1
9Mentalizasyon ve Zihinselleştirilmiş DuygulanımK2 – Bölüm 4
10Oyunsallık Betcher, R. W. (1977)
11Cinsellik K1 – Bölüm 9
12Çatışma ve Şiddet K1- Bölüm 8
13İlişkilerin SonlandırılmasıK1- Bölüm 13
14Film AnaliziLemma, A. (2017)
Kaynak
K1. Kahya, Y. (Ed.) (2022). Yakın İlişkiler Psikolojisi İlk Bağlanma İlişkisinden Romantik İlişkiler ve Ötesine, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Ankara. K2. Obegi, J. H. & Berant, E. (2009). Attachment Theory and Research in Clinical Work with Adults, The Guilford Press, New York. K3. Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L. & Target, M. (2002). Affect Regulation, Mentalization, and the Development of the Self, Other Press, New York.
1. Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology, 2(3), 271-299. 2. Betcher, R. W. (1977). Intimate play and marital adaptation: Regression in the presence of another. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Boston University, Boston. 3. Lemma, A. (2017). Chapter 3 The disintermediation of desire From 3D(esire) to 2D(esire). The digital age on the couch: Psychoanalytic practice and new media. Taylor & Francis.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Klinik Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
2
Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
X
3
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
X
4
Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
X
5
Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
X
6
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 35
Genel Sınavın Başarıya Oranı 65
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14684
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi21020
Okul Dışı Diğer Faaliyetler12525
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)231
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(231/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KİŞİLERARASI İLİŞKİLERDE DİNAMİKLER-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Nağme GÖR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Nağme GÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste kişilerarası ilişkilerde temel bir role sahip olan çeşitli konuların incelenmesi ve böylece ilişki dinamiklerine dair derinlemesine bilgi sağlanması amaçlanmaktadır. Bu konular arasında bağlanma, sosyo-duygusal beceriler (örneğin, empati, duygu düzenleme, mentalizasyon), oyunsallık, cinsellik, çatışma ve şiddet, ilişkilerin sonlandırılması yer almaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bağlanma Kuramı – Bakımveren ile Bağlanma ,Bağlanma Kuramı – Bakımveren ile Bağlanma ,Bağlanma Kuramı – Gelişimsel Bakış ,Bağlanma Kuramı – Romantik İlişkiler ,Güvenli Üs Olarak Terapist ,Empati ve Şefkat ,Duygu Düzenleme Becerileri ,Mentalizasyon ve Zihinselleştirilmiş Duygulanım ,Mentalizasyon ve Zihinselleştirilmiş Duygulanım,Oyunsallık ,Cinsellik ,Çatışma ve Şiddet ,İlişkilerin Sonlandırılması,Film Analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bağlanma Kuramının yakın ilişkilerdeki önemini açıklar.10, 16, 19, 9E
Yakın ilişkilerde rol oynayan empati kavramının önemini değerlendirir. 16, 19, 9E
Yakın ilişkilerde duygu düzenlemenin rolünü tartışır. 16, 19, 9E
Oyunsallığın yakın ilişkilerdeki rolünü değerlendirir. 16, 19, 9E
İlişkilerin sonlanmasına yol açan temel faktörleri özetler.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bağlanma Kuramı – Bakımveren ile Bağlanma K1 – Bölüm 1 ve 2
2Bağlanma Kuramı – Bakımveren ile Bağlanma K1 – Bölüm 1 ve 2
3Bağlanma Kuramı – Gelişimsel Bakış K1 – Bölüm 3
4Bağlanma Kuramı – Romantik İlişkiler K1 – Bölüm 5
5Güvenli Üs Olarak Terapist K2 – Bölüm 3
6Empati ve Şefkat K1 – Bölüm 6
7Duygu Düzenleme Becerileri Gross, J. J. (1998)
8Mentalizasyon ve Zihinselleştirilmiş Duygulanım K3- Bölüm 1
9Mentalizasyon ve Zihinselleştirilmiş DuygulanımK2 – Bölüm 4
10Oyunsallık Betcher, R. W. (1977)
11Cinsellik K1 – Bölüm 9
12Çatışma ve Şiddet K1- Bölüm 8
13İlişkilerin SonlandırılmasıK1- Bölüm 13
14Film AnaliziLemma, A. (2017)
Kaynak
K1. Kahya, Y. (Ed.) (2022). Yakın İlişkiler Psikolojisi İlk Bağlanma İlişkisinden Romantik İlişkiler ve Ötesine, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Ankara. K2. Obegi, J. H. & Berant, E. (2009). Attachment Theory and Research in Clinical Work with Adults, The Guilford Press, New York. K3. Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L. & Target, M. (2002). Affect Regulation, Mentalization, and the Development of the Self, Other Press, New York.
1. Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology, 2(3), 271-299. 2. Betcher, R. W. (1977). Intimate play and marital adaptation: Regression in the presence of another. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Boston University, Boston. 3. Lemma, A. (2017). Chapter 3 The disintermediation of desire From 3D(esire) to 2D(esire). The digital age on the couch: Psychoanalytic practice and new media. Taylor & Francis.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Klinik Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
2
Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
X
3
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
X
4
Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
X
5
Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
X
6
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 35
Genel Sınavın Başarıya Oranı 65
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 14:06Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 14:07