Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE MÜZAKEREBUSY1213589Bahar Dönemi3+039
Ders Programı

Salı 19:30-20:15

Salı 20:30-21:15

Salı 21:30-22:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Nurten POLAT DEDE
Dersi VerenlerDoç.Dr. Nurten POLAT DEDE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBireyler arasındaki farklı görüş, beklenti ve çıkarlar, mesleki ve özel yaşam ilişkilerinde çatışmaları kaçınılmaz kılmaktadır. Çatışmaları yönetecek beceri ve özgüvenden yoksun olduklarında pek çok insan sıklıkla manipülasyon, güç kullanımı ve kontrol etme gibi etkisiz yöntemlere başvurur. Kendine güveni ve becerisi olan bireyler ise çatışma yönetiminde daha etkili seçenekler kullanabilirler. Kişiler arasındaki çatışmalar etkin bir şekilde yönetildiğinde, yalnızca çatışmaların olumsuz sonuçları azalmakla kalmaz, aynı zamanda çatışmalardan bireyler ve kurumlar için olumlu sonuçlar da doğabilir. Etkili çatışma yönetimi, çatışmayı analiz etmeyi, taraflar arasındaki dinamikleri anlamayı ve uygun çatışma çözme yöntemini belirlemeyi içerir. Bu ders, okumalar, tartışmalar ve örnek olaylar yoluyla, öğrencilerin iş veya özel yaşam gibi farklı bağlamlarda karşılaştıkları kişilerarası çatışmaların dinamikleri ve çatışma çözme yöntemleri hakkında bir anlayış geliştirmesini ve öğrencilerin kendi kişilerarası çatışma yönetim tarzlarına ilişkin farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır. Ders, ayrıca öğrencilerin hangi çatışma çözme stratejisinin hangi durumlarda etkili olacağını belirleyip uygulayabilmelerini, iletişim ve müzakere becerilerini geliştirmelerini, çatışmanın yarattığı gerilimle başa çıkmalarını, duygularını ve streslerini yönetme becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır
Dersin İçeriğiBu ders; Derse giriş (öğretim üyesinin dersi, kendini tanıtması), çatışmanın doğası,
çatışma, çatışma ve rekabet kavramları.,Çatışma nedir? Farklı disiplinlerin çatışma kavramına farklı yaklaşımları,Çatışmaların sınıflandırılması,Çatışma analizi düzeyleri ve kişilerarası (ikili) çatışmalar,Kişilerarası çatışmanın kaynakları ve sonuçları,Kişilerarası çatışmayı ele alma tarzları, kişilerarası çatışmanın ölçülmesi,Çatışma ve duygu yönetimi,Çatışma ve güç,Çatışma ve iletişim,Çatışma yönetiminde müzakere süreci: Müzakere kavramı ve özellikleri,
müzakere sürecini etkileyen bireysel ve çevresel faktörler,Çatışma yönetiminde müzakere süreci: Dağıtıcı müzakereler ve bütünleştirici
müzakereler,Çatışma ve kültür,Çatışma ve etik olmayan davranışlar ve taktikler,Ders hakkında son gözden geçirmeler ve öneriler.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Çatışma Yönetimi ile ilgili temel akademik ve profesyonel kavramları sentezleme becerisi kazanır.10, 13, 16, 9E
2.Bireyler arasındaki çatışmalarda karşılaşılan öngörülemeyen sorunları teorik ve pratik bilgilerini kullanarak çözer.10, 13, 16, 9E
1.1. Çatışma kavramını açıklar.
1.2. Farklı disiplinlerin çatışmaya yönelik farklı yaklaşımlarını karşılaştırır.
1.3. Çatışma türlerini değerlendirir.
1.4. Çatışma süreçlerini tanımlar.
1.5. Farklı bağlamlarda kişilerarası çatışmaların nasıl ve neden oluştuğunu anlar.
1.6. Kişiler arası çatışma çözme tarzlarını karşılaştırır
2.1. Farklı bağlamlarda ortaya çıkan kişilerarası çatışmaları değerlendirir.
2.2. Çalışma ortamında veya özel yaşamında ortaya çıkabilecek potansiyel çatışmaları tahmin eder.
3. Çatışma yönetiminde etkili ve olumlu sonuçlar almanın çözüm yollarını planlayarak yaşama geçirir.10, 13, 16, 5, 9E
3.1. Kişilerarası ilişkilerde çatışmayı yönetmek için tarafların pozisyonlarını, çıkarları ve amaçlarını anlayarak, bunları etkili şekilde kullanır.
3.2. Farklı bağlamlarda kişilerarası çatışma süreçlerinde etkili çatışma müdahale modelleri ve çözüm stratejileri oluşturur.
3.3. Çatışma yönetimindeki “En İyi Uygulamaları” çatışma süreçleri için belirler ve kullanır.
3.4. Çatışmaları fonksiyonel düzeyde ve sıklıkta tutarak, çatışmalardan doğabilecek sonuçları maksimize edecek süreç haritalarını tasarlar.
4. Kişilerarası çatışmalarda ilişkileri düzenleyebilir ve muhafaza eder.10, 13, 16, 5, 9E
4.1. Kişilerarası çatışmaların çözümünde ilkeli müzakere tarzlarını kullanır, etik değerlere uygun olmayan müzakere davranışlarını ve taktiklerini sorgular.
4.2. Çatışmaları anlamak ile çatışmalarda her iki tarafın ihtiyaçlarını karşılayan anlamlı çözümler üretebilmek arasındaki ilişkinin değerini bilir.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş (öğretim üyesinin dersi, kendini tanıtması), çatışmanın doğası,
çatışma, çatışma ve rekabet kavramları.
2Çatışma nedir? Farklı disiplinlerin çatışma kavramına farklı yaklaşımlarıDers kitabında ilgili bölümün okunması
3Çatışmaların sınıflandırılmasıDers kitabında ilgili bölümün okunması
4Çatışma analizi düzeyleri ve kişilerarası (ikili) çatışmalarDers kitabında ilgili bölümün okunması
5Kişilerarası çatışmanın kaynakları ve sonuçlarıDers kitabında ilgili bölümün okunması
6Kişilerarası çatışmayı ele alma tarzları, kişilerarası çatışmanın ölçülmesiDers kitabında ilgili bölümün okunması
7Çatışma ve duygu yönetimiDers kitabında ilgili bölümün okunması
8Çatışma ve güçDers kitabında ilgili bölümün okunması
9Çatışma ve iletişimDers kitabında ilgili bölümün okunması
10Çatışma yönetiminde müzakere süreci: Müzakere kavramı ve özellikleri,
müzakere sürecini etkileyen bireysel ve çevresel faktörler
Ders kitabında ilgili bölümün okunması
11Çatışma yönetiminde müzakere süreci: Dağıtıcı müzakereler ve bütünleştirici
müzakereler
Ders kitabında ilgili bölümün okunması
12Çatışma ve kültürDers kitabında ilgili bölümün okunması
13Çatışma ve etik olmayan davranışlar ve taktiklerDers kitabında ilgili bölümün okunması
14Ders hakkında son gözden geçirmeler ve öneriler.
Kaynak
1. Routledge.1. Hocker J. L., Wilmot W.W. (2018). Interpersonal conflict (10th. Ed.) McGraw-Hill Higher Education.
2. Rahim, M. A. (2017). Managing conflict in organizations. Routledge 3. Cupach, W. R., Canary, D. J., & Spitzberg, B. H. (2010). Competence in interpersonal conflict (2nd ed.). Long Grove, IL: Waveland. 4. Folger, J. P., Poole, M. S., & Stutman, R. K. (2021). Working through conflict: Strategies for relationships, groups, and organizations. Routledge. 5. Lewicki, R. J., Barry, B., & Saunders, D. M. (2016). Essentials of negotiation. McGraw-Hill Education.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
İşletme Yönetimi alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgileri edinme, işleme ve değerlendirme süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirme.
X
1
İşletmecilik alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile yönetim kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarma.
X
1
İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
1
İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme.
X
1
İşletme Yönetimi alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve bu bilgiyi işletmelerin üst düzey yönetsel problemlerin çözümünde kullanma.
X
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
İşletme Yönetimine dair dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütme ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretme
2
İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirme ve sorumluluk alarak çözüm üretme
X
2
İşletmecilik kavram ve kurumları, yerleşik yönetim uygulaması ve kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirme ve değiştirmek üzere girişimde bulunma.
X
2
Üst Düzey Yönetici olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretme.
2
İşletmecilik alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında İşletme Yönetimi ile ilgili temel kaynaklar, güncel trendler ve yaklaşımlar hakkında bilgilere sahip olma.
2
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme ve bunları davranışa dönüştürme.
3
İşletme Yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanma.
X
3
İşletmecilik kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları İşletmecilik alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözme.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi430120
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14040
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)284
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(284/30)9
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE MÜZAKEREBUSY1213589Bahar Dönemi3+039
Ders Programı

Salı 19:30-20:15

Salı 20:30-21:15

Salı 21:30-22:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Nurten POLAT DEDE
Dersi VerenlerDoç.Dr. Nurten POLAT DEDE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBireyler arasındaki farklı görüş, beklenti ve çıkarlar, mesleki ve özel yaşam ilişkilerinde çatışmaları kaçınılmaz kılmaktadır. Çatışmaları yönetecek beceri ve özgüvenden yoksun olduklarında pek çok insan sıklıkla manipülasyon, güç kullanımı ve kontrol etme gibi etkisiz yöntemlere başvurur. Kendine güveni ve becerisi olan bireyler ise çatışma yönetiminde daha etkili seçenekler kullanabilirler. Kişiler arasındaki çatışmalar etkin bir şekilde yönetildiğinde, yalnızca çatışmaların olumsuz sonuçları azalmakla kalmaz, aynı zamanda çatışmalardan bireyler ve kurumlar için olumlu sonuçlar da doğabilir. Etkili çatışma yönetimi, çatışmayı analiz etmeyi, taraflar arasındaki dinamikleri anlamayı ve uygun çatışma çözme yöntemini belirlemeyi içerir. Bu ders, okumalar, tartışmalar ve örnek olaylar yoluyla, öğrencilerin iş veya özel yaşam gibi farklı bağlamlarda karşılaştıkları kişilerarası çatışmaların dinamikleri ve çatışma çözme yöntemleri hakkında bir anlayış geliştirmesini ve öğrencilerin kendi kişilerarası çatışma yönetim tarzlarına ilişkin farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır. Ders, ayrıca öğrencilerin hangi çatışma çözme stratejisinin hangi durumlarda etkili olacağını belirleyip uygulayabilmelerini, iletişim ve müzakere becerilerini geliştirmelerini, çatışmanın yarattığı gerilimle başa çıkmalarını, duygularını ve streslerini yönetme becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır
Dersin İçeriğiBu ders; Derse giriş (öğretim üyesinin dersi, kendini tanıtması), çatışmanın doğası,
çatışma, çatışma ve rekabet kavramları.,Çatışma nedir? Farklı disiplinlerin çatışma kavramına farklı yaklaşımları,Çatışmaların sınıflandırılması,Çatışma analizi düzeyleri ve kişilerarası (ikili) çatışmalar,Kişilerarası çatışmanın kaynakları ve sonuçları,Kişilerarası çatışmayı ele alma tarzları, kişilerarası çatışmanın ölçülmesi,Çatışma ve duygu yönetimi,Çatışma ve güç,Çatışma ve iletişim,Çatışma yönetiminde müzakere süreci: Müzakere kavramı ve özellikleri,
müzakere sürecini etkileyen bireysel ve çevresel faktörler,Çatışma yönetiminde müzakere süreci: Dağıtıcı müzakereler ve bütünleştirici
müzakereler,Çatışma ve kültür,Çatışma ve etik olmayan davranışlar ve taktikler,Ders hakkında son gözden geçirmeler ve öneriler.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Çatışma Yönetimi ile ilgili temel akademik ve profesyonel kavramları sentezleme becerisi kazanır.10, 13, 16, 9E
2.Bireyler arasındaki çatışmalarda karşılaşılan öngörülemeyen sorunları teorik ve pratik bilgilerini kullanarak çözer.10, 13, 16, 9E
1.1. Çatışma kavramını açıklar.
1.2. Farklı disiplinlerin çatışmaya yönelik farklı yaklaşımlarını karşılaştırır.
1.3. Çatışma türlerini değerlendirir.
1.4. Çatışma süreçlerini tanımlar.
1.5. Farklı bağlamlarda kişilerarası çatışmaların nasıl ve neden oluştuğunu anlar.
1.6. Kişiler arası çatışma çözme tarzlarını karşılaştırır
2.1. Farklı bağlamlarda ortaya çıkan kişilerarası çatışmaları değerlendirir.
2.2. Çalışma ortamında veya özel yaşamında ortaya çıkabilecek potansiyel çatışmaları tahmin eder.
3. Çatışma yönetiminde etkili ve olumlu sonuçlar almanın çözüm yollarını planlayarak yaşama geçirir.10, 13, 16, 5, 9E
3.1. Kişilerarası ilişkilerde çatışmayı yönetmek için tarafların pozisyonlarını, çıkarları ve amaçlarını anlayarak, bunları etkili şekilde kullanır.
3.2. Farklı bağlamlarda kişilerarası çatışma süreçlerinde etkili çatışma müdahale modelleri ve çözüm stratejileri oluşturur.
3.3. Çatışma yönetimindeki “En İyi Uygulamaları” çatışma süreçleri için belirler ve kullanır.
3.4. Çatışmaları fonksiyonel düzeyde ve sıklıkta tutarak, çatışmalardan doğabilecek sonuçları maksimize edecek süreç haritalarını tasarlar.
4. Kişilerarası çatışmalarda ilişkileri düzenleyebilir ve muhafaza eder.10, 13, 16, 5, 9E
4.1. Kişilerarası çatışmaların çözümünde ilkeli müzakere tarzlarını kullanır, etik değerlere uygun olmayan müzakere davranışlarını ve taktiklerini sorgular.
4.2. Çatışmaları anlamak ile çatışmalarda her iki tarafın ihtiyaçlarını karşılayan anlamlı çözümler üretebilmek arasındaki ilişkinin değerini bilir.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş (öğretim üyesinin dersi, kendini tanıtması), çatışmanın doğası,
çatışma, çatışma ve rekabet kavramları.
2Çatışma nedir? Farklı disiplinlerin çatışma kavramına farklı yaklaşımlarıDers kitabında ilgili bölümün okunması
3Çatışmaların sınıflandırılmasıDers kitabında ilgili bölümün okunması
4Çatışma analizi düzeyleri ve kişilerarası (ikili) çatışmalarDers kitabında ilgili bölümün okunması
5Kişilerarası çatışmanın kaynakları ve sonuçlarıDers kitabında ilgili bölümün okunması
6Kişilerarası çatışmayı ele alma tarzları, kişilerarası çatışmanın ölçülmesiDers kitabında ilgili bölümün okunması
7Çatışma ve duygu yönetimiDers kitabında ilgili bölümün okunması
8Çatışma ve güçDers kitabında ilgili bölümün okunması
9Çatışma ve iletişimDers kitabında ilgili bölümün okunması
10Çatışma yönetiminde müzakere süreci: Müzakere kavramı ve özellikleri,
müzakere sürecini etkileyen bireysel ve çevresel faktörler
Ders kitabında ilgili bölümün okunması
11Çatışma yönetiminde müzakere süreci: Dağıtıcı müzakereler ve bütünleştirici
müzakereler
Ders kitabında ilgili bölümün okunması
12Çatışma ve kültürDers kitabında ilgili bölümün okunması
13Çatışma ve etik olmayan davranışlar ve taktiklerDers kitabında ilgili bölümün okunması
14Ders hakkında son gözden geçirmeler ve öneriler.
Kaynak
1. Routledge.1. Hocker J. L., Wilmot W.W. (2018). Interpersonal conflict (10th. Ed.) McGraw-Hill Higher Education.
2. Rahim, M. A. (2017). Managing conflict in organizations. Routledge 3. Cupach, W. R., Canary, D. J., & Spitzberg, B. H. (2010). Competence in interpersonal conflict (2nd ed.). Long Grove, IL: Waveland. 4. Folger, J. P., Poole, M. S., & Stutman, R. K. (2021). Working through conflict: Strategies for relationships, groups, and organizations. Routledge. 5. Lewicki, R. J., Barry, B., & Saunders, D. M. (2016). Essentials of negotiation. McGraw-Hill Education.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
İşletme Yönetimi alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgileri edinme, işleme ve değerlendirme süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirme.
X
1
İşletmecilik alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile yönetim kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarma.
X
1
İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
1
İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme.
X
1
İşletme Yönetimi alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve bu bilgiyi işletmelerin üst düzey yönetsel problemlerin çözümünde kullanma.
X
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
İşletme Yönetimine dair dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütme ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretme
2
İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirme ve sorumluluk alarak çözüm üretme
X
2
İşletmecilik kavram ve kurumları, yerleşik yönetim uygulaması ve kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirme ve değiştirmek üzere girişimde bulunma.
X
2
Üst Düzey Yönetici olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretme.
2
İşletmecilik alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında İşletme Yönetimi ile ilgili temel kaynaklar, güncel trendler ve yaklaşımlar hakkında bilgilere sahip olma.
2
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme ve bunları davranışa dönüştürme.
3
İşletme Yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanma.
X
3
İşletmecilik kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları İşletmecilik alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözme.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:02Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:04