Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SEMİNERBUSY1213584Bahar Dönemi3+0-5
Ders Programı

Çarşamba 19:30-20:15

Çarşamba 20:30-21:15

Çarşamba 21:30-22:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Elif BAYKAL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Elif BAYKAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHazırlanan araştırma önerilerinin işletme alanında uygulamasını gerçekleştirerek, sunumların yapılması ve araştırma sonuçlarının tartışılması
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Hafta: Rapor ve tez yazım kuralları,2.Hafta: Araştırma modellerinin değerlendirilmesi

,3.Hafta: Araştırma evren ve örneklem yöntemi,4.Hafta: Veri toplama yöntemleri,5.Hafta: Araştırmada Bulgular ve Yorum,6.Hafta: Metodolojik Açıdan Örnek Makale incelemeleri,7.Hafta: Metodolojik Açıdan Örnek Makale incelemeleri,8.Hafta: ara sınav haftası ,9.Hafta: Araştırma Önerisi Sunumları,10. Hafta: Araştırma Önerisi Sunumları,11. Hafta: Araştırma Önerisi Sunumları,12.Hafta: Araştırma Önerisi Sunumları,13.Hafta: Araştırma Önerisi Sunumları,14.hafta: Final haftası ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Bilimsel bir araştırmayı başarıyla yürütebilecektir. 1.1.Bilimsel araştırmanın aşamalarını öğrenir. 1.2.Bilimsel araştırmanın yöntemlerini kavrar. 1.3.Bilimsel araştırma metotlarını uygular. 6, 9H
2.Bilimsel çalışmanın neticesinde bilimsel yayın üretebilecektir. 2.1.Bilimsel yayımın aşamalarını öğrenir. 2.2.Bilimsel yayımın esas ve usullerini kavrar. 2.3.Bilimsel atıf metotlarını uygular.6, 9H
3.Bilimsel araştırmanın etik ilkelerini benimseyecektir. 3.1.Yazılı etik ilkeleri öğrenir. 3.2.yazılı olmayan etik ilkeleri öğrenir. 3.2.Etik ilkeleri benimser. 6, 9H
Öğretim Yöntemleri:6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Hafta: Rapor ve tez yazım kuralları
22.Hafta: Araştırma modellerinin değerlendirilmesi

33.Hafta: Araştırma evren ve örneklem yöntemi
44.Hafta: Veri toplama yöntemleri
55.Hafta: Araştırmada Bulgular ve Yorum
66.Hafta: Metodolojik Açıdan Örnek Makale incelemeleri
77.Hafta: Metodolojik Açıdan Örnek Makale incelemeleri
88.Hafta: ara sınav haftası
99.Hafta: Araştırma Önerisi Sunumları
1010. Hafta: Araştırma Önerisi Sunumları
1111. Hafta: Araştırma Önerisi Sunumları
1212.Hafta: Araştırma Önerisi Sunumları
1313.Hafta: Araştırma Önerisi Sunumları
1414.hafta: Final haftası
Kaynak
Sınıf içi ders notları Halil SEYİDOĞLU, Bilimsel Araştırma yazma el kitabı, İstanbul: Güzem Yayınları, 2000. Niyazi KARASAR, “Bilimsel Araştırma Yöntemi”, Nobel Yayın Dağıtım, 2003. Serkan Bayraktaroğlu ve diğ, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık, 2007.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
1
İşletme Yönetimi alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve bu bilgiyi işletmelerin üst düzey yönetsel problemlerin çözümünde kullanma.
X
1
İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
1
İşletmecilik alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile yönetim kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarma.
1
İşletme Yönetimi alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgileri edinme, işleme ve değerlendirme süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirme.
1
İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme.
2
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme ve bunları davranışa dönüştürme.
2
İşletmecilik kavram ve kurumları, yerleşik yönetim uygulaması ve kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirme ve değiştirmek üzere girişimde bulunma.
2
Üst Düzey Yönetici olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretme.
2
İşletme Yönetimine dair dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütme ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretme
2
İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirme ve sorumluluk alarak çözüm üretme
2
İşletmecilik alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında İşletme Yönetimi ile ilgili temel kaynaklar, güncel trendler ve yaklaşımlar hakkında bilgilere sahip olma.
X
3
İşletme Yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanma.
3
İşletmecilik kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları İşletmecilik alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözme.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SEMİNERBUSY1213584Bahar Dönemi3+0-5
Ders Programı

Çarşamba 19:30-20:15

Çarşamba 20:30-21:15

Çarşamba 21:30-22:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Elif BAYKAL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Elif BAYKAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHazırlanan araştırma önerilerinin işletme alanında uygulamasını gerçekleştirerek, sunumların yapılması ve araştırma sonuçlarının tartışılması
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Hafta: Rapor ve tez yazım kuralları,2.Hafta: Araştırma modellerinin değerlendirilmesi

,3.Hafta: Araştırma evren ve örneklem yöntemi,4.Hafta: Veri toplama yöntemleri,5.Hafta: Araştırmada Bulgular ve Yorum,6.Hafta: Metodolojik Açıdan Örnek Makale incelemeleri,7.Hafta: Metodolojik Açıdan Örnek Makale incelemeleri,8.Hafta: ara sınav haftası ,9.Hafta: Araştırma Önerisi Sunumları,10. Hafta: Araştırma Önerisi Sunumları,11. Hafta: Araştırma Önerisi Sunumları,12.Hafta: Araştırma Önerisi Sunumları,13.Hafta: Araştırma Önerisi Sunumları,14.hafta: Final haftası ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Bilimsel bir araştırmayı başarıyla yürütebilecektir. 1.1.Bilimsel araştırmanın aşamalarını öğrenir. 1.2.Bilimsel araştırmanın yöntemlerini kavrar. 1.3.Bilimsel araştırma metotlarını uygular. 6, 9H
2.Bilimsel çalışmanın neticesinde bilimsel yayın üretebilecektir. 2.1.Bilimsel yayımın aşamalarını öğrenir. 2.2.Bilimsel yayımın esas ve usullerini kavrar. 2.3.Bilimsel atıf metotlarını uygular.6, 9H
3.Bilimsel araştırmanın etik ilkelerini benimseyecektir. 3.1.Yazılı etik ilkeleri öğrenir. 3.2.yazılı olmayan etik ilkeleri öğrenir. 3.2.Etik ilkeleri benimser. 6, 9H
Öğretim Yöntemleri:6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Hafta: Rapor ve tez yazım kuralları
22.Hafta: Araştırma modellerinin değerlendirilmesi

33.Hafta: Araştırma evren ve örneklem yöntemi
44.Hafta: Veri toplama yöntemleri
55.Hafta: Araştırmada Bulgular ve Yorum
66.Hafta: Metodolojik Açıdan Örnek Makale incelemeleri
77.Hafta: Metodolojik Açıdan Örnek Makale incelemeleri
88.Hafta: ara sınav haftası
99.Hafta: Araştırma Önerisi Sunumları
1010. Hafta: Araştırma Önerisi Sunumları
1111. Hafta: Araştırma Önerisi Sunumları
1212.Hafta: Araştırma Önerisi Sunumları
1313.Hafta: Araştırma Önerisi Sunumları
1414.hafta: Final haftası
Kaynak
Sınıf içi ders notları Halil SEYİDOĞLU, Bilimsel Araştırma yazma el kitabı, İstanbul: Güzem Yayınları, 2000. Niyazi KARASAR, “Bilimsel Araştırma Yöntemi”, Nobel Yayın Dağıtım, 2003. Serkan Bayraktaroğlu ve diğ, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık, 2007.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
1
İşletme Yönetimi alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve bu bilgiyi işletmelerin üst düzey yönetsel problemlerin çözümünde kullanma.
X
1
İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
1
İşletmecilik alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile yönetim kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarma.
1
İşletme Yönetimi alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgileri edinme, işleme ve değerlendirme süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirme.
1
İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme.
2
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme ve bunları davranışa dönüştürme.
2
İşletmecilik kavram ve kurumları, yerleşik yönetim uygulaması ve kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirme ve değiştirmek üzere girişimde bulunma.
2
Üst Düzey Yönetici olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretme.
2
İşletme Yönetimine dair dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütme ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretme
2
İşletme Yönetimi alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirme ve sorumluluk alarak çözüm üretme
2
İşletmecilik alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında İşletme Yönetimi ile ilgili temel kaynaklar, güncel trendler ve yaklaşımlar hakkında bilgilere sahip olma.
X
3
İşletme Yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanma.
3
İşletmecilik kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları İşletmecilik alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözme.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:02Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:04