Ana içeriğe atla

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programı, sosyal bilimlerde yüksek lisans derecesine sahip olan ve bu alanda doktora düzeyinin gerektirdiği entelektüel, felsefi ve teorik temele sahip olmak isteyen, küresel ve yerel, tarihsel ve aktüel boyutlarıyla gelişmeleri analiz edebilme kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan herkese hitap ediyor.

Programdaki dersler Türkçe veriliyor ve iki dönemde tamamlanarak yeterlilik aşamasına geliniyor. Yeterlilikte başarılı olan öğrenciler, danışman hocalarının ve tez izleme komitesinin gözetiminde bir tez hazırlayıp sunuyorlar. Jüri tarafından bu tez kabul edilirse, aday doktorasını tamamlayarak doktor unvanını almaya hak kazanıyor.

Evrensel anlamda geçerli akademik kriterleri sağlaması dolayısıyla 2020’de Foundation for International Business Administration Accreditation FIBAA tarafından akredite edilen Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin akademik kadroları tarafından birlikte yürütülen program, akademide, bürokratik kurumlarda, siyaset arenasında, araştırma merkezlerinde ve çeşitli entelektüel çalışma platformlarında başarılı olabilecek bir donanıma kavuşturmayı öngörüyor.

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin bölgesel ve küresel, genel ve spesifik tartışmalarını kuşatan bir müfredata ve alanında uzman bir akademik kadroya sahip olan programımız, biri Siyaset Bilimi, diğeri Uluslararası İlişkiler olmak üzere iki hattan/alandan oluşuyor. Aday, kendisini hangi ana hatta geliştirmek isterse, ağırlıklı olarak o alana ilişkin dersleri alabiliyor; yeterliliğe o alana ilişkin sorulardan oluşan bir sınavdan geçerek ulaşıyor ve tezini yazıyor.

Bu yönüyle programdaki dersler, katılımcının uzmanlaşmak ve/ya merakının peşinden gideceği bir tasarıma açık. Öte yandan başka doktora programlarından da ders almak ve bu bağlamda program dışından ders seçimi (diğer teknik şartları sağlaması gereğiyle birlikte) de mümkün.

Programda yer alan Siyaset Bilimi alanındaki dersler şöyle: Karşılaştırmalı Türkiye Siyaseti: Modeller ve Yaklaşımlar, Küresel Siyaset ve Türkiye’de Siyasetin Dönüşümü, Modern Siyaset Teorisi, Siyaset ve Toplum, Siyaset Felsefesinde Devlet, İktidar ve Toplum, Kamu Yönetimi ve Bilişim Teknolojisi, Türkiye Siyasi Tarihi ve Siyaset Psikolojisi.

Programda yer alan Uluslararası İlişkiler alanındaki dersler ise şöyle: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Küresel Dönüşümler ve Yeni Diplomasi Araçları, İleri Araştırma Yöntemleri (Seminer), Ortadoğu Üzerine İleri Okumalar, Enerji Geçişleri ve Uluslararası İlişkiler, Osmanlı ve Türk Diplomasi Tarihleri, Uluslararası İlişkilerde Güncel Tartışmalar, Avrupa Çalışmaları ve Bütünleşme Kuramları, karşılaştırmalı Dış Politika Analizi ve Türk Dış Politikasında İleri Okumalar.

Dersler her dönemde programın gereklerine, öğrenci sayısına ve tercihine bağlı olarak açılıyor.

Akademik kadroda ise Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Atila Yayla, Prof. Dr. Tufan Şit Buzpınar, Prof. Dr. Ahmet Demirel, Prof. Dr. Alim Yılmaz, Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Prof. Dr. Ahmet Öztürk, Doç. Dr. Halil Kürşad Aslan, Doç. Dr. Hatice Deniz Genç, Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Öztürk ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Zeki Gökçe her dönem programın gereklerine bağlı olarak dışarıdan davet edilen diğer hocalar bulunuyor.