Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programında eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin yüksek-öğretim kurumlarında öğretim üyesi pozisyonlarında çalışmaları beklenmektedir. Ayrıca, mezunların siyaset, ekonomi veya sosyal meselelere yönelik araştırma odaklı kariyer ihtimalleri de öngörülmektedir. Doktora programında, öğrencilerin dış politika, küresel siyaset, uluslararası politik ekonomi, insan hakları, çatışma çözümü ve benzeri siyaset bilimi konularında yetiştirilmeleri amaçlanmıştır. Öğrencilerin gelecek kariyerlerinde, disiplinler-arası ve karmaşık kuramsal çerçevelerden yararlanarak kendi başına araştırma sorusu ve tasarımı geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Her bir doktora adayı eğitimin başından sonuna kadar bire bir mentor desteği ile akademik gelişimlerini tamamlayacak ve çeşitli konferanslarda çalışmalarını sunacaktır.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Türkiye'de tezli yükseklisans derecesi bulunanlar diplomaları ile beraber ALES ve Yabancı Dil bilgilerini gösteren belgelerle başvuru yaparlar.

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora tezi ile en az 240 AKTS alan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları Enstitüden almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, anabilim dalı başkanı ve program koordinatörü tarafından gerekli istişareler yapıldıktan sonra karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
SBUD1164940İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ( SEMİNER )Türkçe3-8
SBUD1112215KÜRESEL DÖNÜŞÜMLER VE YENİ DİPLOMASİ ARAÇLARITürkçe3-8
SBUD1112426SİYASET VE TOPLUMTürkçe3-8
SBUD1112725ORTA DOĞU ÜZERİNE İLERİ OKUMALARTürkçe3-8
SBUD1112726SİYASET FELSEFESİNDE DEVLETTürkçe3-8
SBUD1112727ENERJİ GEÇİŞLERİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERTürkçe3-8
SBUD1112728OSMANLI VE TÜRK DİPLOMASİ TARİHİTürkçe3-8
SBUD1112729TÜRKİYE SİYASİ TARİHİTürkçe3-8
SBUD1112731SİYASET PSİKOLOJİSİTürkçe3-8
SBUD1164930ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL TARTIŞMALARTürkçe3-8
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
SBUD1212732NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3-8
SBUD1212734TÜRKİYE'DE SİYASAL KURUMLAR VE SİYASİ KÜLTÜRTürkçe3-8
SBUD1212735AVRUPA ÇALIŞMALARI VE BÜTÜNLEŞME KURAMLARITürkçe3-8
SBUD1212737TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASETTürkçe3-8
SBUD1212738MODERN SİYASET TEORİSİTürkçe3-8
SBUD1211722KARŞILAŞTIRMALI TÜRKİYE SİYASETİ : MODELLER VE YAKLAŞIMLARTürkçe3-8
SBUD1212012ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİTürkçe3-8
SBUD1212739KÜRESEL POLİTİK EKONOMİTürkçe3-8
SBUD1212741AVRASYA ÜZERİNE İLERİ OKUMALARTürkçe3-8
SBUD1212826KAMU YÖNETİMİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİTürkçe3-8
SBUD1212827İKTİDAR VE TOPLUMTürkçe3-8
SBUD1212828KÜRESEL SİYASET VE TÜRKİYE'DE SİYAS. DÖNÜŞÜMÜTürkçe3-8
SBUD1265010KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİTürkçe3-8
SBUD1265020TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA İLERİ OKUMALARTürkçe3-8

Program Yeterliliği

İstihdam Olanakları

Doktora derecesine hak kazananlar, Vakıf, Özel ve Kamu Üniversitelerinde akademisyen olarak istihdam edilebilirler. Bunun haricinde araştırma ve düşünce kuruluşlarında da iş bulabilirler. Ayrıca, mevcut bir işte çalışanlar terfi imkanı bulabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora derecesi Türkiye'de ve dünyada en önemli nihai akademik derecedir. Akademik hayatta Doçentlik, Profesörlük gibi diğer idari unvanların elde edilme prosedürü yükseköğretim mevzuatına ve diğer yasal düzenlemelere göre karara bağlanır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Lisansüstü programlarda her bir ders için geçme ve mezuniyet başarı ölçütleri ve geçme notu Yükseköğretim ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programımızda Proje, Makale, Sözlü ve Yazılı usullerde ders başarı durumu ölçülür. Yeterlik Sınavı en önemli dönüm noktasıdır. Tüm gerekli dersler alındıktan sonra öğrencinin tez yazmaya hazır olup olmadığı çok kapsamlı "Yeterlik Sınavı" ile ölçülür. Doktora eğitiminde en önemli başarı ölçütü adayın kendi başına özgün araştırma yapabilme kapasitesini geliştirmiş olma durumudur. Bu amaçla tüm derslerde araştırma projesi ve makalesi yazma denemeleri yaptırılır.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders10
İlişkili Ders Sayısı / 0/26

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu