Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora programında eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin yüksek-öğretim kurumlarında öğretim üyesi pozisyonlarında çalışmaları beklenmektedir. Ayrıca, mezunların siyaset, ekonomi veya sosyal meselelere yönelik araştırma odaklı kariyer ihtimalleri de öngörülmektedir. Doktora programında, öğrencilerin dış politika, küresel siyaset, uluslararası politik ekonomi, insan hakları, çatışma çözümü ve benzeri siyaset bilimi konularında yetiştirilmeleri amaçlanmıştır. Öğrencilerin gelecek kariyerlerinde, disiplinler-arası ve karmaşık kuramsal çerçevelerden yararlanarak kendi başına araştırma sorusu ve tasarımı geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Her bir doktora adayı eğitimin başından sonuna kadar bire bir mentor desteği ile akademik gelişimlerini tamamlayacak ve çeşitli konferanslarda çalışmalarını sunacaktır.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree and/or Master's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses and take minumum 240 ECTS with a seminar, qualifying exam, dissertation proposal, PhD dissertation have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SBUD1164940 İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ( SEMİNER ) Türkçe 3 - 8
SBUD1164930 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL TARTIŞMALAR Türkçe 3 8
SBUD1112215 KÜRESEL DÖNÜŞÜMLER VE YENİ DİPLOMASİ ARAÇLARI Türkçe 3 8
SBUD1112426 SİYASET VE TOPLUM Türkçe 3 8
SBUD1112725 ORTA DOĞU ÜZERİNE İLERİ OKUMALAR Türkçe 3 8
SBUD1112726 SİYASET FELSEFESİNDE DEVLET Türkçe 3 8
SBUD1112727 ENERJİ GEÇİŞLERİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Türkçe 3 8
SBUD1112728 OSMANLI VE TÜRK DİPLOMASİ TARİHİ Türkçe 3 8
SBUD1112729 TÜRKİYE SİYASİ TARİHİ Türkçe 3 8
SBUD1112731 SİYASET PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SBUD1265010 KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ Türkçe 3 8
SBUD1265020 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA İLERİ OKUMALAR Türkçe 3 8
SBUD1211722 KARŞILAŞTIRMALI TÜRKİYE SİYASETİ : MODELLER VE YAKLAŞIMLAR Türkçe 3 8
SBUD1212012 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ Türkçe 3 8
SBUD1212732 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 8
SBUD1212734 TÜRKİYE'DE SİYASAL KURUMLAR VE SİYASİ KÜLTÜR Türkçe 3 8
SBUD1212735 AVRUPA ÇALIŞMALARI VE BÜTÜNLEŞME KURAMLARI Türkçe 3 8
SBUD1212737 TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET Türkçe 3 8
SBUD1212738 MODERN SİYASET TEORİSİ Türkçe 3 8
SBUD1212739 KÜRESEL POLİTİK EKONOMİ Türkçe 3 8
SBUD1212741 AVRASYA ÜZERİNE İLERİ OKUMALAR Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SBUD2165090 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
SBUD2165080 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
SBUD2165110 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SBUD2265080 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
SBUD2265090 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
SBUD2265110 TEZ Türkçe - 120
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SBUD3165090 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
SBUD3165080 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
SBUD3165110 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SBUD3265090 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
SBUD3265080 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
SBUD3265110 TEZ Türkçe - 120
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SBUD4165090 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
SBUD4165110 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SBUD4265090 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
SBUD4265110 TEZ Türkçe - 120

Program Yeterliliği

İstihdam Olanakları

Üst Dereceye Geçiş

May apply to post-doctoral programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 0/23
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu