Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE ETİK KURULLAR 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
Dersi Verenler Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin temel amacı hukuk ve tıbbi uygulamalar arasındaki ilişkiyi son gelişmeler kapsamında ayrıntılı olarak ele almaktır. Ders kapsamında tıp hukuku ve etiğinin temel kavramları açıklanarak, klinik araştırmalar ve etik kurullara ilişkin temel konuların uluslararası bildirgelere ve tıp etiğine uygun bir şekilde ele alınması ve anlaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tıbbi araştırmalar ve klinik denemelerin tarihçesi,Konuya ilişkin temel kavram ve tanımlar, etik normlar ve prosedürler,Klinik araştırmaların kapsam ve amaçları,İnsan üzerindeki araştırmalara ilişkin, hukuki ve etik kılavuzlar,Klinik araştırmalarda şeffaflık,İlaç klinik araştırmalarının safhaları (Faz 1,2,3,4),Araştırmaya iştirak edecek gönüllülerin korunması, sigortalanması, araştırma için onam alınması ve sorumluluk,Araştırmaya iştirak edeceklerin seçimi: sağlıklı gönüllüler, kadınların, çocukların, kısıtlıların araştırmalarda yer alması,Araştırmada aydınlatılmış onamın hukuki ve etik standartları,Araştırmada mahremiyet, gizlilik ve adalet ilkeleri,Etik Kurulların Yapısı, çalışma usul ve esasları ile görevleri,Araştırma etik kurullarının oluşumu, üyelik, standart çalışma prosedürleri,Olgu tartışması,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
- Klinik araştırmalarda ortaya çıkması muhtemel temel hukuki ve etik ikilemlerin anlaşılması 1, 14, 2, 3 A, C
- Klinik araştırmalarda kişiliğin korunması çerçevesinde, şeffaflık, özerklik ve aydınlatılmış onam kavramlarının değerlendirilmesi.
Bu dersin sonunda öğrenciler aynı zamanda klinik araştırmanın ne olduğunu ve hukuken nasıl düzenlendiğini kavrayabilecektir.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tıbbi araştırmalar ve klinik denemelerin tarihçesi
2 Konuya ilişkin temel kavram ve tanımlar, etik normlar ve prosedürler
3 Klinik araştırmaların kapsam ve amaçları
4 İnsan üzerindeki araştırmalara ilişkin, hukuki ve etik kılavuzlar
5 Klinik araştırmalarda şeffaflık
6 İlaç klinik araştırmalarının safhaları (Faz 1,2,3,4)
7 Araştırmaya iştirak edecek gönüllülerin korunması, sigortalanması, araştırma için onam alınması ve sorumluluk
8 Araştırmaya iştirak edeceklerin seçimi: sağlıklı gönüllüler, kadınların, çocukların, kısıtlıların araştırmalarda yer alması
9 Araştırmada aydınlatılmış onamın hukuki ve etik standartları
10 Araştırmada mahremiyet, gizlilik ve adalet ilkeleri
11 Etik Kurulların Yapısı, çalışma usul ve esasları ile görevleri
12 Araştırma etik kurullarının oluşumu, üyelik, standart çalışma prosedürleri
13 Olgu tartışması
14 Genel değerlendirme
Kaynaklar
Power point sunumlar, konuya ilişkin önerilen çalışma metinleri
Ders notları, ele alınan konuya ilişkin önerilecek olan makale, kitap veya elektronik ortamdaki kaynaklar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1) Sağlık Hukuku alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında kamu hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilerini geliştirir ve derinleştirir.
X
0
PY2) Sağlık Hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kullanarak, bu bilgileri analiz eder, değerlendirir ve buradan hareketle özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır.
X
0
PY3) Sağlık Hukuku alanındaki bilimsel bilgiyi kuramsal ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
PY4) Sağlık Hukukuna dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştırır.
X
0
PY5) Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
0
PY6) Sağlık Hukukuna dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştıran bağımsız bir çalışma ortaya koyar.
X
0
PY7) Sağlık Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
0
PY8) Sağlık Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
PY9) Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzman olan kişiler ile bu alanlara ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
0
PY10) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar ve tartışır.
X
0
PY11) Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
0
PY12) Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X
0
PY13) Hukuk alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkıda bulunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 6 6 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu