Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İDARENİN SORUMLULUĞU 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Halit Eyüp ÖZDEMİR
Dersi Verenler Prof.Dr. Halit Eyüp ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İdarenin sorumluluğu ilkesini açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İdarenin Sorumluluğu İlkesi,İdarenin Sorumluluğu İlkesi,İdarenin Hizmet Kusuru Sebebiyle Sorumluluğu,Kişisel Kusur, Hizmet Kusuru,Basit ve Ağır Hizmet Kusuru,İdarenin Kusursuz Sorumluluğu,Tehlike (Risk) Sorumluluğu, Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik Esası,Sosyal Risk İlkesi,İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Haller,İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Haller,Yargı Kararı İncelemesi, Yargı Kararı İncelemesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.İdarenin Sorumluluğuna ilişkin temel kavramları tanımlayabilecektir. 1, 14 A, C
2.İdarenin sorumluluğu ilkesini açıklayabilecektir. 1, 14 A, C
2.1.İdarenin kusur sorumluluğunu yorumlar. 1, 14
2.3.İdarenin sorumluluğuna ilişkin örnekler verir. 1, 14
3.İdarenin sorumluluğuna ilişkin uyuşmazlıkları belirleyebilecektir. 1, 14 A, C
3.1.İdarenin sorumluluğuna ilişkin uyuşmazlıkları yorumlar. 1, 14
3.2.İdarienin sorumluluğuna ilişkin uyuşmazlıklar hakkında tartışır. 1, 14
3.3.İdarenin sorumluluğuna ilişkin uyuşmazlıkları çözer. 1, 14
1.1. İdarenin Sorumluluğuna ilişkin temel kavramları açıklar. 1, 14
1.2. İdarenin Sorumluluğuna ilişkin temel kavramları yorumlar. 1, 14
1.3. İdarenin Sorumluluğuna ilişkin temel kavramları değerlendirir. 1, 14
2.2. İdarenin kusursuz sorumluluk hallerini yorumlar. 1, 14
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İdarenin Sorumluluğu İlkesi konu hakkında okuma yapma
2 İdarenin Sorumluluğu İlkesi konu hakkında okuma yapma
3 İdarenin Hizmet Kusuru Sebebiyle Sorumluluğu konu hakkında okuma yapma
4 Kişisel Kusur konu hakkında okuma yapma
5 Hizmet Kusuru konu hakkında okuma yapma
6 Basit ve Ağır Hizmet Kusuru konu hakkında okuma yapma
7 İdarenin Kusursuz Sorumluluğu konu hakkında okuma yapma
8 Tehlike (Risk) Sorumluluğu konu hakkında okuma yapma
9 Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik Esası konu hakkında okuma yapma
10 Sosyal Risk İlkesi konu hakkında okuma yapma
11 İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Haller konu hakkında okuma yapma
12 İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Haller konu hakkında okuma yapma
13 Yargı Kararı İncelemesi konu hakkında okuma yapma
14 Yargı Kararı İncelemesi konu hakkında okuma yapma
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir
Turan Yıldrım- H. Eyüp Özdemir- Gül Üstün- Melikşah Yasin- Nur Karan- Özge Okay Tekinsoy, İdare Hukuku, İstanbul: On İki Levha, 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1) Sağlık Hukuku alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında kamu hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilerini geliştirir ve derinleştirir.
0
PY2) Sağlık Hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kullanarak, bu bilgileri analiz eder, değerlendirir ve buradan hareketle özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır.
0
PY3) Sağlık Hukuku alanındaki bilimsel bilgiyi kuramsal ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
0
PY4) Sağlık Hukukuna dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştırır.
0
PY5) Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
0
PY6) Sağlık Hukukuna dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştıran bağımsız bir çalışma ortaya koyar.
0
PY7) Sağlık Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
0
PY8) Sağlık Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
0
PY9) Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzman olan kişiler ile bu alanlara ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
0
PY10) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar ve tartışır.
0
PY11) Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
0
PY12) Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
0
PY13) Hukuk alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkıda bulunur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 6 6 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 1 20 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 33 33
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 210
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 7,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu