Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE REKABET 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Doruk UTKU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Doruk UTKU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık sektöründe rekabetin regülasyonu ve rekabet hukukunun sağlık sektöründe kaynak dağılımının doğru gerçekleşmesindeki rolü hakkında temel bilgilerin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Rekabet hukukunun amaçları,2. Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Genel Sistemi,3. Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Uygulanması,4. Sağlık sektörü ve Rekabet Hukukunda İlgili Pazar' Kavramı,5. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar ve Kararlar,6. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Örnekleri ve Sağlık Sektöründeki Uygulamalar,7. Rekabeti Sınırlayıcı İşletme Birliği Kararları,8. Dikey Anlaşmalar,9. Uyumlu Eylemler ve Uyumlu Eylem Karinesi,10. Rekabet Hukukunda Muafiyet Sistemi,11. Hakim Durumun Kötüye Kullanılması,12. Haki Durumun Kötüye Kullanılması ve Sağlık Sektörü,13. Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmaların Kontrolü,14. Rekabet hukukunun tatbiki ve yaptırımları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Rekabet hukukunun temel kavram ve kurallarını bilecektir.
1.1. Rekabeti sınırlayıcı amaçlı veya etkili anlaşmaları bilecektir.
1.2. Uyumlu eylem kavramını bilecektir.
1.3. Hakim durumun kötüye kullanılması kavramını bilecektir.
1.4. Rekabete aykırı birleşme ve devralmalar ile bu tür yoğunlaşmaların kontrolüne ilişkin temel kuralları bilecektir.
2. Sağlık sektöründe rekabeti bozucu sözleşmeleri ve uygulamaları tanıyabilecektir.
3. Rekabet hukuku yaptırımlarını bilecektir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Rekabet hukukunun amaçları
2 2. Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Genel Sistemi
3 3. Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Uygulanması
4 4. Sağlık sektörü ve Rekabet Hukukunda İlgili Pazar' Kavramı
5 5. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar ve Kararlar
6 6. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Örnekleri ve Sağlık Sektöründeki Uygulamalar
7 7. Rekabeti Sınırlayıcı İşletme Birliği Kararları
8 8. Dikey Anlaşmalar
9 9. Uyumlu Eylemler ve Uyumlu Eylem Karinesi
10 10. Rekabet Hukukunda Muafiyet Sistemi
11 11. Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
12 12. Haki Durumun Kötüye Kullanılması ve Sağlık Sektörü
13 13. Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmaların Kontrolü
14 14. Rekabet hukukunun tatbiki ve yaptırımları
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
Rekabet Kurumu İlaç Sektörü Raporu, Ankara 2013. Karakoç, Hakan Deniz, İlaç Sektöründe Fiyat Rekabeti, Ankara 2005. Hatipoğlu, Cumhur Atalay, İlaç Sektöründeki Rekabet Hukuku Uygulamalarında AR-GE/İzin Sürecindeki İlaçlar, Ankara 2008. Özbuğday, Fatih Cemil, 'Sağlık Sektöründe Rekabet', Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, 21.04.2014, Ankara 2015. Aslan, İ. Yılmaz, Rekabet Hukuku Dersleri, 4. Baskı, Bursa 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1) Sağlık Hukuku alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında kamu hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilerini geliştirir ve derinleştirir.
X
0
PY2) Sağlık Hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kullanarak, bu bilgileri analiz eder, değerlendirir ve buradan hareketle özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır.
X
0
PY3) Sağlık Hukuku alanındaki bilimsel bilgiyi kuramsal ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
X
0
PY4) Sağlık Hukukuna dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştırır.
X
0
PY5) Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
0
PY6) Sağlık Hukukuna dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştıran bağımsız bir çalışma ortaya koyar.
X
0
PY7) Sağlık Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
0
PY8) Sağlık Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
0
PY9) Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzman olan kişiler ile bu alanlara ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
0
PY10) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar ve tartışır.
0
PY11) Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
0
PY12) Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X
0
PY13) Hukuk alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkıda bulunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 13 4 52
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 14 8 112
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 6 84
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 332
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 11,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu