Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden uzmanlar ve bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilen akademisyenler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ya da psikoloji ile ilgili bir alanda lisans ve yüksek lisans derecesi, ALES puanı ve Dil puanı

Mezuniyet Koşulları

Tüm doktora derslerini tamamlayıp 240 krediyi seminer ile beraber tamamlayan, doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçen, doktora tez önerisini sunan ve doktora tez savunmasını başarıyla gerçekleştiren öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Başka bir yükseköğretim kurumundaki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olan öğrencileri İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde istenilen şartları yerine getirdikleri takdirde, ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı, Anabilim Dalı Başkanının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yatay geçiş yolu ile kabul edilir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDRD1113324 KARMA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 8
PDRD1113325 İLERİ DÜZEY PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI VE MÜDAHALELERİ Türkçe 3 8
PDRD1113326 GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ VE EĞİTSEL MÜDAHALELER Türkçe 3 8
PDRD1113327 SEMİNER Türkçe - 8
PDRD1113328 TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE ÖNLEYİCİ MÜDAHALELER Türkçe 3 8
PDRD1113329 TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTSEL SİNİRBİLİM UYG. Türkçe 3 8
PDRD1113331 İLERİ DÜZEY AİLE DANIŞMANLIĞI: KURAM VE UYG. Türkçe 3 8
PDRD1113332 FARKLI GEL. GÖSTEREN ÇOCUKLARIN AİLELERİNE YÖNELİK PSİKO.DAN. VE REH. UYG. Türkçe 3 8
PDRD1113333 PSİKOLOJİK DAN. VE REH. GÜNCEL KONULAR: KÜLTÜR, OKUL VE KARİYER Türkçe 3 8
PDRD1113334 KÜLTÜRE DUYARLI PSİKOLOJİK DANIŞMA UYG. Türkçe 3 8
PDRD1113335 BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI VE DUY. ŞEMA TERAPİLERİ: KURAM VE UYG. Türkçe 3 8
PDRD1113336 ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKOLOJİK DANIŞMA KUR. VE UYG. Türkçe 3 8
PDRD1113337 DİJİTAL ORTAMLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMA Türkçe 3 8
PDRD1113338 MANEVİ DANIŞMANLIKTA YENİ AÇILIM VE UYG. Türkçe 3 8
PDRD1113339 İLERİ DÜZEY NİTEL ARAŞTIRMA YÖN. VE UYG. Türkçe 3 8
PDRD1113341 OKULLARDA POZİTİF PSİKOLOJİ UYG. Türkçe 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDRD1213327 SEMİNER Türkçe - 8
PDRD1213342 İLERİ DÜZEY SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK Türkçe 3 8
PDRD1213343 İLERİ DÜZEY PSİKOLOJİK DAN. VE UYG. Türkçe 3 8
PDRD1213328 TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE ÖNLEYİCİ MÜDAHALELER Türkçe 3 8
PDRD1213329 TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTSEL SİNİRBİLİM UYG. Türkçe 3 8
PDRD1213331 İLERİ DÜZEY AİLE DANIŞMANLIĞI: KURAM VE UYG. Türkçe 3 8
PDRD1213332 FARKLI GEL. GÖSTEREN ÇOCUKLARIN AİLELERİNE YÖNELİK PSİKO.DAN. VE REH. UYG. Türkçe 3 8
PDRD1213333 PSİKOLOJİK DAN. VE REH. GÜNCEL KONULAR: KÜLTÜR, OKUL VE KARİYER Türkçe 3 8
PDRD1213334 KÜLTÜRE DUYARLI PSİKOLOJİK DANIŞMA UYG. Türkçe 3 8
PDRD1213335 BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI VE DUY. ŞEMA TERAPİLERİ: KURAM VE UYG. Türkçe 3 8
PDRD1213336 ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKOLOJİK DANIŞMA KUR. VE UYG. Türkçe 3 8
PDRD1213337 DİJİTAL ORTAMLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMA Türkçe 3 8
PDRD1213338 MANEVİ DANIŞMANLIKTA YENİ AÇILIM VE UYG. Türkçe 3 8
PDRD1213339 İLERİ DÜZEY NİTEL ARAŞTIRMA YÖN. VE UYG. Türkçe 3 8
PDRD1213341 OKULLARDA POZİTİF PSİKOLOJİ UYG. Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDRD2113391 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 60
PDRD2113392 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
PDRD2113393 TEZ Türkçe - 90
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDRD2213391 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 60
PDRD2213392 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
PDRD2213393 TEZ Türkçe - 90
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDRD3113391 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 60
PDRD3113392 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
PDRD3113393 TEZ Türkçe - 90
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDRD3213391 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 60
PDRD3213392 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
PDRD3213393 TEZ Türkçe - 90
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDRD4113392 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
PDRD4113393 TEZ Türkçe - 90
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDRD4213392 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
PDRD4213393 TEZ Türkçe - 90

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilimsel bir anlayışla analiz eder.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanına ait kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, danışanların koruyucu ve önleyici ruh sağlığı kapsamında psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek için nasıl kullanacağını kavrar.
Bilimsel araştırma etiği temelinde, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Danışanların psikolojik sağlamlıklarını arttırmak ve psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek amacıyla uygulanması gereken rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini (bireyle psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, psikoeğitim, bireyle rehberlik, grupla rehberlik vb gibi) planlar ve uygular.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanı ile ilgili güncel sorun ve ihtiyaçlara çözüm üretecek araştırmalar tasarlar ve yürütür.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık uzmanlaşma alt alanlarında (Okul psikolojik danışmanlığı, evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığı, ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı) uygulama temel ilkeleri ve teknikleri kapsamında danışanların ihtiyaçlarını belirler, ihtiyaçlarına destek olacak müdahaleleri planlar, uygular ve etkililiğini değerlendirir.

YETKİNLİKLER


Alana Özgü Yetkinlik

Ruh sağlığı alanında hizmet veren bir meslek mensubu olarak ve mesleğin etik ilke ve değerlerine uyum göstererek önleyici ve koruyucu ruh sağlığı bağlamında bireysel, ailesel ve toplumsal ihtiyaçlar temelinde kendisinden beklenen rol ve görevlerini yerine getirir.
Ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan toplumsal sorunlara, toplumsal sorumluluk çerçevesinde alanı ile ilgili proje ve etkinlikler tasarlayarak destek olur.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, devlet veya özel eğitim kurumlarında psikolojik danışman olarak çalışmanın yanı sıra psikolojik danışma merkezlerinde, adliyelerde, belediyelerde ve sivil toplum kuruluşlarında çalışabilmekte ve/veya yabancı dil sınavlarında başarılı olmak şartıyla akademik birim tarafından talep edilen ilave kriterleri sağladığı takdirde üniversitelerde öğretim üyesi kadrolarında akademisyen olarak istihdam edilebilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

Dileyen öğrenciler doktora sonrası programlarına devam edebilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Klasik sınav, sözlü sınav, uzaktan süreli ev ödevi, ürün ortaya koymaya yönelik çalışmalar (psikolojik danışma /psikoterapi oturumu gerçekleştirme gibi)

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8
FARKLI GEL. GÖSTEREN ÇOCUKLARIN AİLELERİNE YÖNELİK PSİKO.DAN. VE REH. UYG. 55454343
İLERİ DÜZEY NİTEL ARAŞTIRMA YÖN. VE UYG. 10505502
İLERİ DÜZEY PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI VE MÜDAHALELERİ 55443444
KARMA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 51515501
OKULLARDA POZİTİF PSİKOLOJİ UYG. 55055551
İlişkili ders sayısı / 5/202116181522221311
İlişki ağırlığı44434442

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu