Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİNANSAL EKONOMETRİ3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mutlu GÜRSOY
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mutlu GÜRSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders finans problemlerinin analizinde kullanılan temel ekonometrik yöntem ve teknikleri üzerinde odaklanır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1) Stokastik süreçler ve finansal veriyi üreten süreçler,2) Regresyon Analizi: Teori ve Kestirim,3) Regresyon Analizinde Seçilmiş Konular,4) Finansta Regresyon Uygulamaları,5) Tek Değişkenli Zaman Serilerinin Modellenmesi,6) ARIMA modellemesi ve Tahminlemesine Yaklaşımlar,7) Otoregresif Koşullu Heteroskedastik Modeller Aradönem,8) Vektör Otoregresif Modeller,9) Koentegrasyon ve Durum Uzayı (State Space) Modelleri,10)Robust (varsayımlardan sapmalara karşı dirençli) Kestirim,11)Panel Veri,12)Simülasyon Yöntemleri,13)Finansta Veri Madenciliği,14)Finans Alanında Ampirik Çalışmaların yürütülmesi / Proje Çalışması / Tez Yazımı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
- finansal zaman serisi verilerinin özelliklerini öğrenecektir
- finansal ekonometrinin temel konuları hakkında tam bir bilgiye sahip olacaktır
- finansal ekonometride sıklıkla kullanılan kavram ve notasyonların kullanımını bilecektir
- istatistiksel / ekonometrik teknikleri kullanarak gerçek finansal verilere dayalı ampirik uygulamalar yürütebilecektir
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11) Stokastik süreçler ve finansal veriyi üreten süreçler
22) Regresyon Analizi: Teori ve Kestirim
33) Regresyon Analizinde Seçilmiş Konular
44) Finansta Regresyon Uygulamaları
55) Tek Değişkenli Zaman Serilerinin Modellenmesi
66) ARIMA modellemesi ve Tahminlemesine Yaklaşımlar
77) Otoregresif Koşullu Heteroskedastik Modeller Aradönem
88) Vektör Otoregresif Modeller
99) Koentegrasyon ve Durum Uzayı (State Space) Modelleri
1010)Robust (varsayımlardan sapmalara karşı dirençli) Kestirim
1111)Panel Veri
1212)Simülasyon Yöntemleri
1313)Finansta Veri Madenciliği
1414)Finans Alanında Ampirik Çalışmaların yürütülmesi / Proje Çalışması / Tez Yazımı
Kaynak
Ders Notları
Campbell, J.Y., Lo, A.W., McKinlay, A.C., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, 1997 Rachev, S.T., Et al, Financial Econometrics: From Basic to Advanced Modeling Techniques, John Wiley&Sons, 2007 Wang, Peijie, Financial Econometrics, Second Edition, Routledge, 2009 Tsay, R.S., Analysis of Financial Time Series, Third Edition, Wiley, 2010

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilecektir.
X
0
Bankacılık ve Finans sektöründe yer alan güncel gelişmelerle birlikte temel kaynaklar, güncel trendler ve yaklaşımlar hakkında bilgileri edinir.
0
Bankacılık ve Finans alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi kullanarak problemlerin çözümünde kullanır.
X
0
Bankacılık ve Finans alanında ve ilgili disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve çözüm üretir.
X
0
Bankacılık ve Finans problemlerini anlamak ve çözmek ve teorik katkılar yapmak için gerekli teorik altyapıyı edinir.
0
Finansal ve ekonomik verileri analiz edebilir ve sentezleyebilir. Verileri hem akademik hem de iş hayatında yazılı ve sözlü olarak sunar, tartışır ve savunur.
0
Finansal piyasaların küresel yönleri ve uluslararası ilişkilerle olan bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgi ve mevcut bilgiye katkı sağlama düzeyinde bilgi edinir.
0
Bankacılık ve finans sektörü için sosyal, düzenleyici ve politik faktörlerin rolünü ve önemini hem pratik hem de teorik açıdan değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu