Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
UYGULAMALI BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ3+039
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Elif BAYKAL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Yasemin KARAKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu, yönetim ve stratejide uygulanan araştırma sürecinin tekniklerini araştırmak için 14 haftalık bir derstir. Araştırma problemlerini tanımlama, bir araştırma projesi tasarlama ve ayrıca verileri toplama, analiz etme, kaydetme ve yorumlama konusunda deneyim kazanılır. Ayrıca, yönetim ve strateji alanındaki ilgili araştırma literatürünün bir incelemesi yapılır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilim ve Araştırma,Araştırma Türleri ve Sınıflandırmaları,Temel APA stili gösterimi
,Araştırma Tasarımları,Örnekleme Teknikleri,Ölçüm ve Ölçeklendirme Kavramları,Anket Tasarımı,Araştırma Önerisi Hazırlama,Jamovi ile temel istatistiksel analizler uygulama ve yorumlama,Jamovi ile temel istatistiksel analizler uygulama ve yorumlama,Jamovi ile temel istatistiksel analizler uygulama ve yorumlama,Jamovi ile temel istatistiksel analizler uygulama ve yorumlama,Jamovi ile temel istatistiksel analizler uygulama ve yorumlama,Final Proje Teslimi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Araştırma temelli bakış açısı kazanmak. 1.1. Literatür İşletme sorunlarını çözmek için uygun literatürü gözden geçirme becerisini gösterebilir. 1.2. Veriye dayalı yönetimsel kararlar almadan önce nasıl veri oluşturacağını bilir. 2. Bilimsel araştırma sürecini anlamak ve uygulamak. 2.1. Farklı araştırma desenlerini ayırt edebilir ve yerinde kullanabilir. 2.2. Bir problem ifadesi, bir hipotez, ilgili literatür ve metodoloji içeren bir araştırma planı geliştirebilir. 2.3. Bilimsel araştırma yöntemini anlar ve tanımlayıcı, ilişkisel ve deneysel araştırma yöntemlerini ayırt edebilir. 2.4. Kesitsel verilerle parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel analizleri uygulayabilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilim ve Araştırma
2Araştırma Türleri ve Sınıflandırmaları
3Temel APA stili gösterimi
4Araştırma Tasarımları
5Örnekleme Teknikleri
6Ölçüm ve Ölçeklendirme Kavramları
7Anket Tasarımı
8Araştırma Önerisi Hazırlama
9Jamovi ile temel istatistiksel analizler uygulama ve yorumlama
10Jamovi ile temel istatistiksel analizler uygulama ve yorumlama
11Jamovi ile temel istatistiksel analizler uygulama ve yorumlama
12Jamovi ile temel istatistiksel analizler uygulama ve yorumlama
13Jamovi ile temel istatistiksel analizler uygulama ve yorumlama
14Final Proje Teslimi
Kaynak
Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage. Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2003). Research methods for business students. Essex: Prentice Hall: Financial Times.
Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach. John Wiley & Sons.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilecektir.
0
Bankacılık ve Finans sektöründe yer alan güncel gelişmelerle birlikte temel kaynaklar, güncel trendler ve yaklaşımlar hakkında bilgileri edinir.
0
Bankacılık ve Finans alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi kullanarak problemlerin çözümünde kullanır.
0
Bankacılık ve Finans alanında ve ilgili disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve çözüm üretir.
0
Bankacılık ve Finans problemlerini anlamak ve çözmek ve teorik katkılar yapmak için gerekli teorik altyapıyı edinir.
0
Finansal ve ekonomik verileri analiz edebilir ve sentezleyebilir. Verileri hem akademik hem de iş hayatında yazılı ve sözlü olarak sunar, tartışır ve savunur.
0
Finansal piyasaların küresel yönleri ve uluslararası ilişkilerle olan bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgi ve mevcut bilgiye katkı sağlama düzeyinde bilgi edinir.
0
Bankacılık ve finans sektörü için sosyal, düzenleyici ve politik faktörlerin rolünü ve önemini hem pratik hem de teorik açıdan değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu