Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SEMİNER3+0-10
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersi VerenlerProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıLisansüstü eğitim sürecindeki öğrencilerin bilimsel araştırmanın aşamaları ile bilimsel araştırma yöntemlerini kavramalarını sağlamak
Dersin İçeriğiBu ders; Bilim ve Bilimsel Yöntem,Araştırma Kavramı,Araştırma Süreçleri,Araştırma Modelleri,Araştırmada Verilerin Toplanması,Araştırmada Bulgular ve Yorum,Araştırmada Sonuç ve Öneriler,Rapor Yazım Kuralları,Sunum,Sunum,Sunum,Sunum,Sunum,Sunum; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Bilimsel bir araştırmayı başarıyla yürütebilecektir.1C
2.Bilimsel çalışmanın neticesinde bilimsel yayın üretebilecektir.1C
3.Bilimsel araştırmanın etik ilkelerini benimseyebilecektir.1C
1.1. Bilimsel araştırmanın aşamalarını öğrenir.1C
1.2. Bilimsel araştırmanın yöntemlerini kavrar.1C
1.3. Bilimsel araştırma metotlarını uygular.1C
2.1. Bilimsel yayımın aşamalarını öğrenir.1C
2.2. Bilimsel yayımın esas ve usullerini kavrar.1C
2.3. Bilimsel atıf metotlarını uygular.1C
3.1. Yazılı etik ilkeleri öğrenir.1C
3.2. Yazılı olmayan etik ilkeleri öğrenir.1C
3.3. Etik ilkeleri benimser.1C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilim ve Bilimsel Yöntem
2Araştırma Kavramı
3Araştırma Süreçleri
4Araştırma Modelleri
5Araştırmada Verilerin Toplanması
6Araştırmada Bulgular ve Yorum
7Araştırmada Sonuç ve Öneriler
8Rapor Yazım Kuralları
9Sunum
10Sunum
11Sunum
12Sunum
13Sunum
14Sunum
Kaynak
Ders notu verilmeyecektir.
Üniversitelerin Tez Yazım Kılavuzları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilecektir.
0
Bankacılık ve Finans sektöründe yer alan güncel gelişmelerle birlikte temel kaynaklar, güncel trendler ve yaklaşımlar hakkında bilgileri edinir.
0
Bankacılık ve Finans alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi kullanarak problemlerin çözümünde kullanır.
0
Bankacılık ve Finans alanında ve ilgili disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve çözüm üretir.
0
Bankacılık ve Finans problemlerini anlamak ve çözmek ve teorik katkılar yapmak için gerekli teorik altyapıyı edinir.
0
Finansal ve ekonomik verileri analiz edebilir ve sentezleyebilir. Verileri hem akademik hem de iş hayatında yazılı ve sözlü olarak sunar, tartışır ve savunur.
0
Finansal piyasaların küresel yönleri ve uluslararası ilişkilerle olan bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgi ve mevcut bilgiye katkı sağlama düzeyinde bilgi edinir.
0
Bankacılık ve finans sektörü için sosyal, düzenleyici ve politik faktörlerin rolünü ve önemini hem pratik hem de teorik açıdan değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu