Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞLETME FİNANSI TEORİSİ 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan DİNÇER
Dersi Verenler Prof.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; finansal yönetim ve portföy yönetimi konularında kavramsal bir çerçeve sunarak hızlı bir değişim gösteren sermaye piyasaları ile ilgili bilgi sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Firma ve Finansal Yönetim,Paranın Zaman Değeri,Dönen Varlık Yönetimi,Finansal Tablolar ve Mali Analiz,Finansman Yöntemleri ve Kaynakları,Menkul Kıymet Değerlemesi,Sermaye Yapısı ve Maliyeti,Sabit Sermaye Yatırımı ve Sermaye Bütçelemesi,Türev Araçlar ve Risk Yönetimi,Portföy Yönetiminde Getiri ve Risk Hesaplaması,Arbitraj Fiyatlama Modeli,Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli,Portföy Performans Ölçüm Modelleri,Halka Açık Şirketlerde Sermayenin Sahiplik Yapısı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Orta ve uzun vadeli finansman araçlarını değerlendirebilecektir.
1.1.Sermaye piyasası araçlarını tanımlar.
1.2.Diğer sermaye piyasası araçlarını açıklar
2.Sermaye piyasası araçlarının değerlemesini uygulayabilecektir.
2.1. Değerleme kavramını açıklar.
2.2. Değerleme yöntemlerini karşılaştırır.
3. Sermaye bütçelemesini uygulayabilecektir.
3.1. Yatırım projelerine ilişkin temel kavramı açıklar.
3.2. Riskli yatırım projelerini değerleme yöntemlerini açıklar.
4. Vadeli piyasaları değerlendirebilecektir.
4.1. Vadeli piyasaların temel işlevini açıklar.
4.2. Vadeli piyasalar ile spot piyasalar arasındaki farkları açıklar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Firma ve Finansal Yönetim
2 Paranın Zaman Değeri
3 Dönen Varlık Yönetimi
4 Finansal Tablolar ve Mali Analiz
5 Finansman Yöntemleri ve Kaynakları
6 Menkul Kıymet Değerlemesi
7 Sermaye Yapısı ve Maliyeti
8 Sabit Sermaye Yatırımı ve Sermaye Bütçelemesi
9 Türev Araçlar ve Risk Yönetimi
10 Portföy Yönetiminde Getiri ve Risk Hesaplaması
11 Arbitraj Fiyatlama Modeli
12 Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli
13 Portföy Performans Ölçüm Modelleri
14 Halka Açık Şirketlerde Sermayenin Sahiplik Yapısı
Kaynaklar
Finansal Yönetim ve Portföy Yönetim Teorisi (Seçkin Yay. 2018) İşletme Finansının Temelleri (Literatür Yay. 2007)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilecektir.
0
Bankacılık ve Finans sektöründe yer alan güncel gelişmelerle birlikte temel kaynaklar, güncel trendler ve yaklaşımlar hakkında bilgileri edinir.
0
Bankacılık ve Finans alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi kullanarak problemlerin çözümünde kullanır.
0
Bankacılık ve Finans alanında ve ilgili disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve çözüm üretir.
0
Bankacılık ve Finans problemlerini anlamak ve çözmek ve teorik katkılar yapmak için gerekli teorik altyapıyı edinir.
0
Finansal ve ekonomik verileri analiz edebilir ve sentezleyebilir. Verileri hem akademik hem de iş hayatında yazılı ve sözlü olarak sunar, tartışır ve savunur.
0
Finansal piyasaların küresel yönleri ve uluslararası ilişkilerle olan bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgi ve mevcut bilgiye katkı sağlama düzeyinde bilgi edinir.
0
Bankacılık ve finans sektörü için sosyal, düzenleyici ve politik faktörlerin rolünü ve önemini hem pratik hem de teorik açıdan değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 5 70
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 62 62
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 248
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu