Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK BİLİŞİMİNDE GÜNCEL SİS. VE İLERİ KONULARSAYY1167480Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Sefer Aygün
Dersin AmacıBilişimle ilgili temel kavramları tanımak, sağlık ve sosyal güvenlik alanındaki veri ve haberleşme standartlarını açıklamak, ulusal sağlık bilgi sistemlerini tanımak ve sağlık bilişiminde güvenlik, mahremiyet ve kullanılabilirlik konularını ifade etmektir
Dersin İçeriğiBu ders; Bilgi Sistemlerine Giriş,Sağlıkta Bilişim,Sağlıkta Bilişim Standartları,Türkiye’de Sağlık Bilişimi Standartları,Türkiye’de Sağlık Bilgi Sistemleri,Sağlık Bilgi Sistemleri ve Mahremiyet,Yazılım Programlamada Temel Kavramlar,Yazılım Geliştirme Süreci,Bilgi Sistemlerinde Kullanılabilirlik,Sağlık Kodlama Sistemlerinin Yapıları, Kodlama Kalitesi ve Dökümantasyon
İlişkisi,Ulusal ve Uluslararası Sağlık Veri Sözlüğü,Grup Çalışması ve Sunumu,Grup Çalışması ve Sunumu,Grup Çalışması ve Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bilişim ve sağlık bilişimi ile ilgili temel kavramları ve kodlama ve sınıflama sistemlerini tanır16, 9A
2. Uluslararası tanı, işlem/hizmet, ilaç, ilaç etken madde, vb kodlama sistemlerini tanır16, 9A
3. Sağlık Bakanlığı sağlık bilgi standartlarını (Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS), Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS), Doktor Bilgi Bankası, vb) tanır16, 9A
4. Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık bilgi standartlarını (Türkiye İlaç ve Tıbbi Malzeme Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB), Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), vb) tanır16, 9A
5. Türkiye’de yaygın kullanımı olan sağlık bilgi sistemlerini, bunların birbirleriyle etkileşimini ve bilgi güvenliği konularında yorum yapar16, 9A
6. Sağlık-NET, MEDULA, Aile Hekimliği Bilgi Sistemi, İlaç Takip Sistemi, vb uygulamaları tanır.16, 9A
7. Bu sistemlerin, hangi tür verileri, kimlerden hangi amaçlar için topladıklarını açıklar.16, 9A
8. Sağlık verilerinin güvenlik ve mahremiyetine dair genel prensipleri ve Türkiye’deki bilgi sistemlerinin bu prensiplere göre durumunu açıklar.16, 9A
9. Bilgi sistemlerinin geliştirme yöntemleri ve bilgi sistemlerinde kullanılabilirlik konusunda yorum yapar.16, 9A
10. Bilgi sistemleri geliştirme metodolojilerini genel anlamda tanır.16, 9A
11. Bilgi sistemleri geliştirme metodolojilerini genel anlamda tanır.16, 9A
12. Sağlık bilişimi standartlarını sayar.16, 9A
13. Sağlık kayıtlarının gizliliği, güvenliği ve mahremiyetini sağlar, çalışanların ve yönetimin sorumluluğunu açıklar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilgi Sistemlerine GirişKitaptan ilgili konunun okunması
2Sağlıkta BilişimKitaptan ilgili konunun okunması
3Sağlıkta Bilişim StandartlarıKitaptan ilgili konunun okunması
4Türkiye’de Sağlık Bilişimi StandartlarıKitaptan ilgili konunun okunması
5Türkiye’de Sağlık Bilgi SistemleriKitaptan ilgili konunun okunması
6Sağlık Bilgi Sistemleri ve MahremiyetKitaptan ilgili konunun okunması
7Yazılım Programlamada Temel KavramlarKitaptan ilgili konunun okunması
8Yazılım Geliştirme SüreciKitaptan ilgili konunun okunması
9Bilgi Sistemlerinde KullanılabilirlikKitaptan ilgili konunun okunması
10Sağlık Kodlama Sistemlerinin Yapıları, Kodlama Kalitesi ve Dökümantasyon
İlişkisi
Kitaptan ilgili konunun okunması
11Ulusal ve Uluslararası Sağlık Veri SözlüğüKitaptan ilgili konunun okunması
12Grup Çalışması ve SunumuKitaptan ilgili konunun okunması
13Grup Çalışması ve SunumuKitaptan ilgili konunun okunması
14Grup Çalışması ve SunumuKitaptan ilgili konunun okunması
Kaynak
Ders sunum notları (düzenli olarak ders sayfasında paylaşılacaktır). Bazı yayınlar: 1. İlker KÖSE, Nihat AKPINAR, Murat GÜREL, Yakup ARSLAN, Hakan ÖZER, Nihat YURT, Yıldıray KABAK, Prof. Dr. Asuman DOĞAÇ, “Turkey’s National Health Information System (NHIS)” e-Challenges, 22-24 October 2008, Stokholm, Sweden, p. 170-177 2. Yildiray KABAK, Prof. Dr. Asuman DOĞAÇ, İlker KÖSE, Nihat AKPINAR, Murat GÜREL, Yakup ARSLAN, Hakan ÖZER, Dr. Nihat YURT, Ahmet ÖZÇAM, “The Use of HL7 CDA in the National Health Information System (NHIS) of Turkey”, 9th International HL7 Interoperability Conference IHIC 8-11 October 2008, Grete, Greece, p. 49- 55. 3. Namli T., Aluc G., Sinaci A., Kose I., Akpinar N., Gurel M., Arslan Y., Ozer H., Yurt N., Kirici S., Sabur E., Ozcam A., Dogac A. “Testing the Conformance and Interoperability of NHIS to Turkey’s HL7 Profile” 9th International HL7 Interoperability Conference (IHIC), 8-11 October 2008, Greece, pp. 63-68.Edward H. Shortliffe, Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine (Health Informatics), Springer (Ders konusuyla doğrudan ilgili Türkçe kaynak kitap mevcut değildir)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme6636
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14342
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer12020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı21734
Genel Sınav ve Hazırlığı22040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)228
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(228/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK BİLİŞİMİNDE GÜNCEL SİS. VE İLERİ KONULARSAYY1167480Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Sefer Aygün
Dersin AmacıBilişimle ilgili temel kavramları tanımak, sağlık ve sosyal güvenlik alanındaki veri ve haberleşme standartlarını açıklamak, ulusal sağlık bilgi sistemlerini tanımak ve sağlık bilişiminde güvenlik, mahremiyet ve kullanılabilirlik konularını ifade etmektir
Dersin İçeriğiBu ders; Bilgi Sistemlerine Giriş,Sağlıkta Bilişim,Sağlıkta Bilişim Standartları,Türkiye’de Sağlık Bilişimi Standartları,Türkiye’de Sağlık Bilgi Sistemleri,Sağlık Bilgi Sistemleri ve Mahremiyet,Yazılım Programlamada Temel Kavramlar,Yazılım Geliştirme Süreci,Bilgi Sistemlerinde Kullanılabilirlik,Sağlık Kodlama Sistemlerinin Yapıları, Kodlama Kalitesi ve Dökümantasyon
İlişkisi,Ulusal ve Uluslararası Sağlık Veri Sözlüğü,Grup Çalışması ve Sunumu,Grup Çalışması ve Sunumu,Grup Çalışması ve Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bilişim ve sağlık bilişimi ile ilgili temel kavramları ve kodlama ve sınıflama sistemlerini tanır16, 9A
2. Uluslararası tanı, işlem/hizmet, ilaç, ilaç etken madde, vb kodlama sistemlerini tanır16, 9A
3. Sağlık Bakanlığı sağlık bilgi standartlarını (Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS), Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS), Doktor Bilgi Bankası, vb) tanır16, 9A
4. Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık bilgi standartlarını (Türkiye İlaç ve Tıbbi Malzeme Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB), Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), vb) tanır16, 9A
5. Türkiye’de yaygın kullanımı olan sağlık bilgi sistemlerini, bunların birbirleriyle etkileşimini ve bilgi güvenliği konularında yorum yapar16, 9A
6. Sağlık-NET, MEDULA, Aile Hekimliği Bilgi Sistemi, İlaç Takip Sistemi, vb uygulamaları tanır.16, 9A
7. Bu sistemlerin, hangi tür verileri, kimlerden hangi amaçlar için topladıklarını açıklar.16, 9A
8. Sağlık verilerinin güvenlik ve mahremiyetine dair genel prensipleri ve Türkiye’deki bilgi sistemlerinin bu prensiplere göre durumunu açıklar.16, 9A
9. Bilgi sistemlerinin geliştirme yöntemleri ve bilgi sistemlerinde kullanılabilirlik konusunda yorum yapar.16, 9A
10. Bilgi sistemleri geliştirme metodolojilerini genel anlamda tanır.16, 9A
11. Bilgi sistemleri geliştirme metodolojilerini genel anlamda tanır.16, 9A
12. Sağlık bilişimi standartlarını sayar.16, 9A
13. Sağlık kayıtlarının gizliliği, güvenliği ve mahremiyetini sağlar, çalışanların ve yönetimin sorumluluğunu açıklar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilgi Sistemlerine GirişKitaptan ilgili konunun okunması
2Sağlıkta BilişimKitaptan ilgili konunun okunması
3Sağlıkta Bilişim StandartlarıKitaptan ilgili konunun okunması
4Türkiye’de Sağlık Bilişimi StandartlarıKitaptan ilgili konunun okunması
5Türkiye’de Sağlık Bilgi SistemleriKitaptan ilgili konunun okunması
6Sağlık Bilgi Sistemleri ve MahremiyetKitaptan ilgili konunun okunması
7Yazılım Programlamada Temel KavramlarKitaptan ilgili konunun okunması
8Yazılım Geliştirme SüreciKitaptan ilgili konunun okunması
9Bilgi Sistemlerinde KullanılabilirlikKitaptan ilgili konunun okunması
10Sağlık Kodlama Sistemlerinin Yapıları, Kodlama Kalitesi ve Dökümantasyon
İlişkisi
Kitaptan ilgili konunun okunması
11Ulusal ve Uluslararası Sağlık Veri SözlüğüKitaptan ilgili konunun okunması
12Grup Çalışması ve SunumuKitaptan ilgili konunun okunması
13Grup Çalışması ve SunumuKitaptan ilgili konunun okunması
14Grup Çalışması ve SunumuKitaptan ilgili konunun okunması
Kaynak
Ders sunum notları (düzenli olarak ders sayfasında paylaşılacaktır). Bazı yayınlar: 1. İlker KÖSE, Nihat AKPINAR, Murat GÜREL, Yakup ARSLAN, Hakan ÖZER, Nihat YURT, Yıldıray KABAK, Prof. Dr. Asuman DOĞAÇ, “Turkey’s National Health Information System (NHIS)” e-Challenges, 22-24 October 2008, Stokholm, Sweden, p. 170-177 2. Yildiray KABAK, Prof. Dr. Asuman DOĞAÇ, İlker KÖSE, Nihat AKPINAR, Murat GÜREL, Yakup ARSLAN, Hakan ÖZER, Dr. Nihat YURT, Ahmet ÖZÇAM, “The Use of HL7 CDA in the National Health Information System (NHIS) of Turkey”, 9th International HL7 Interoperability Conference IHIC 8-11 October 2008, Grete, Greece, p. 49- 55. 3. Namli T., Aluc G., Sinaci A., Kose I., Akpinar N., Gurel M., Arslan Y., Ozer H., Yurt N., Kirici S., Sabur E., Ozcam A., Dogac A. “Testing the Conformance and Interoperability of NHIS to Turkey’s HL7 Profile” 9th International HL7 Interoperability Conference (IHIC), 8-11 October 2008, Greece, pp. 63-68.Edward H. Shortliffe, Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine (Health Informatics), Springer (Ders konusuyla doğrudan ilgili Türkçe kaynak kitap mevcut değildir)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 11:26Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 11:28