Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE YENİ YÖNELİMLER-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında, öğrencinin sağlık işletmeciliği konusunda dünyadaki gelişmeler hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması, sağlık işletmeciliği konusunda yeni tekniklerin öğretilmesi, yeni teknikler arasında ilişki kurabilme yeteneğinin geliştirilmesi, yeni teknikler hakkında çözümleme yapabilme becerisi kazandırma, öğretilen bilgiler çerçevesinde uygulama becerisi kazandırması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık kurumlarında yatay ve dikey bütünleşmeler,Sağlık kurumlarında değişim mühendisliği,Sağlık kurumlarında örnek edinme,Sağlık kurumlarında tedavi planları ,Sağlık kurumlarında teknik verimlilik ölçümü,Sağlık kurumlarında ekip çalışması,Personel güçlendirilmesi,Yönetsel Etik,Yalın Organizasyonlar,Öğrenen Organizasyonlar,Değişim Mühendisliği,Adaptasyon Yaklaşımları,Dış Kaynaktan Yararlanma,Sağlık kurumlarında stok kavramı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Yönetimde güncel kavramları ifade eder. 10, 16, 9A
2-Yönetim alanındaki güncel konuları yorumlar. 10, 16, 9A
3-Yönetim alanındaki farklı güncel konuları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirir. 10, 16, 9A
4-Sağlık kurumlarında yatay ve dikey bütünleşmeleri belirtir. 10, 16, 9A
5-Sağlık kurumlarında değişim mühendisliği'ni (Reengineering) açıklar. 10, 16, 9A
6- Örnek edinme (benchmarking), tedavi planları (clinical pathways), sağlık kurumlarında teknik verimlilik ölçümü kavramlarını, ekip çalışmasını, personel güçlendirilmesini, sağlık kurumlarında stok kontrolü kavramlarını ifade eder. 10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık kurumlarında yatay ve dikey bütünleşmelerKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
2Sağlık kurumlarında değişim mühendisliğiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
3Sağlık kurumlarında örnek edinmeKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
4Sağlık kurumlarında tedavi planları Konu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
5Sağlık kurumlarında teknik verimlilik ölçümüKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
6Sağlık kurumlarında ekip çalışmasıKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
7Personel güçlendirilmesiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
8Yönetsel EtikKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
9Yalın OrganizasyonlarKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
10Öğrenen OrganizasyonlarKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
11Değişim MühendisliğiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
12Adaptasyon YaklaşımlarıKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
13Dış Kaynaktan YararlanmaKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
14Sağlık kurumlarında stok kavramıKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
Kaynak
Sağlık Kurumlarında Çağdaş Yönetim Yaklaşımları , Editör : Seda Uyar, Fatma Çiftçi Kıraç, Nobel Bilimsel Eserler , 2022.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14114
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14114
Proje Sunumu / Seminer14114
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14342
Genel Sınav ve Hazırlığı14456
Performans Görevi, Bakım Planı14228
Toplam İş Yükü (Saat)238
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(238/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE YENİ YÖNELİMLER-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında, öğrencinin sağlık işletmeciliği konusunda dünyadaki gelişmeler hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması, sağlık işletmeciliği konusunda yeni tekniklerin öğretilmesi, yeni teknikler arasında ilişki kurabilme yeteneğinin geliştirilmesi, yeni teknikler hakkında çözümleme yapabilme becerisi kazandırma, öğretilen bilgiler çerçevesinde uygulama becerisi kazandırması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık kurumlarında yatay ve dikey bütünleşmeler,Sağlık kurumlarında değişim mühendisliği,Sağlık kurumlarında örnek edinme,Sağlık kurumlarında tedavi planları ,Sağlık kurumlarında teknik verimlilik ölçümü,Sağlık kurumlarında ekip çalışması,Personel güçlendirilmesi,Yönetsel Etik,Yalın Organizasyonlar,Öğrenen Organizasyonlar,Değişim Mühendisliği,Adaptasyon Yaklaşımları,Dış Kaynaktan Yararlanma,Sağlık kurumlarında stok kavramı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Yönetimde güncel kavramları ifade eder. 10, 16, 9A
2-Yönetim alanındaki güncel konuları yorumlar. 10, 16, 9A
3-Yönetim alanındaki farklı güncel konuları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirir. 10, 16, 9A
4-Sağlık kurumlarında yatay ve dikey bütünleşmeleri belirtir. 10, 16, 9A
5-Sağlık kurumlarında değişim mühendisliği'ni (Reengineering) açıklar. 10, 16, 9A
6- Örnek edinme (benchmarking), tedavi planları (clinical pathways), sağlık kurumlarında teknik verimlilik ölçümü kavramlarını, ekip çalışmasını, personel güçlendirilmesini, sağlık kurumlarında stok kontrolü kavramlarını ifade eder. 10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık kurumlarında yatay ve dikey bütünleşmelerKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
2Sağlık kurumlarında değişim mühendisliğiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
3Sağlık kurumlarında örnek edinmeKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
4Sağlık kurumlarında tedavi planları Konu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
5Sağlık kurumlarında teknik verimlilik ölçümüKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
6Sağlık kurumlarında ekip çalışmasıKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
7Personel güçlendirilmesiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
8Yönetsel EtikKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
9Yalın OrganizasyonlarKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
10Öğrenen OrganizasyonlarKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
11Değişim MühendisliğiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
12Adaptasyon YaklaşımlarıKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
13Dış Kaynaktan YararlanmaKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
14Sağlık kurumlarında stok kavramıKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
Kaynak
Sağlık Kurumlarında Çağdaş Yönetim Yaklaşımları , Editör : Seda Uyar, Fatma Çiftçi Kıraç, Nobel Bilimsel Eserler , 2022.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 11:26Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 11:28