Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK POLİTİKALARI3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıPolitika ve sağlık politikaları kavramlarını öğrenmek, çeşitli örnekler üzerinden sağlık poltikalarının hazırlanma, uygulanma ve izlenme süreçlerini incelemek.
Dersin İçeriğiBu ders; Başlıklar,1-Politika ve sağlık politikaları kavramları, 2-Devlet ve hükümetlerin sağlık politikalarındaki rolü,3-Özel sektörün sağlık politikalarındaki rolü,4-Sağlık politikalarının bileşenleri, politika üçgeni,5-Politika oyuncuları ve paydaşlar,6-Sağlık politikaları için uygun zemin ve ortamın anlamı,7-Sağlık politikalarında “içerik” kavramı ve önemi,8-Sağlık politikalarında süreç yönetimi,9-Neoliberal politikalar ve sağlık,10-Olgu sunumları: 4 öğrenci,11-Olgu sunumları: 4 öğrenci,12-Olgu sunumları: 4 öğrenci,13-Olgu sunumları: 4 öğrenci,14-Genel tartışma; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1-Sağlık politikası kavramının anlamını,1, 2A
2-Ülke ve/ya kurum düzeyinde politikaların bileşenlerini,1, 2A
3-Sağlık politika üçgenini kullanarak politika hazırlayabilmeyi,1, 2A
4-Politikaların bileşenlerini kullanarak değerlendirme yapabilmeyi,1, 2A
5-Çeşitli ülkelerdeki sağlık politikası örneklerini,1, 2A
6-Çeşitli sağlık konularında yürütülen politika örneklerini öğrenecektir1, 2A
7-Sağlık bakım sistemlerinin farklı alanlarındaki sağlık politikaları. 1, 2A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Başlıklar
21-Politika ve sağlık politikaları kavramlarıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
3 2-Devlet ve hükümetlerin sağlık politikalarındaki rolüKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
43-Özel sektörün sağlık politikalarındaki rolüKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
54-Sağlık politikalarının bileşenleri, politika üçgeniKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
65-Politika oyuncuları ve paydaşlarKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
76-Sağlık politikaları için uygun zemin ve ortamın anlamıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
87-Sağlık politikalarında “içerik” kavramı ve önemiKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
98-Sağlık politikalarında süreç yönetimiKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
109-Neoliberal politikalar ve sağlıkKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
1110-Olgu sunumları: 4 öğrenciKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
1211-Olgu sunumları: 4 öğrenciKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
1312-Olgu sunumları: 4 öğrenciKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
1413-Olgu sunumları: 4 öğrenciKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
1514-Genel tartışma Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
Kaynak
1-Hayran O. Kanıta Dayalı, İnsan Odaklı Sağlık Yönetimi. Yüce Yayım, İstanbul, 2016. 2-Almgren G. Health Care Politics, Policy and Services: A Social Justice Analysis. 2nd ed. Springer Publishing Company, New York, 2013. 3-Gilson L (ed.). Health policy and systems research: a methodology reader. Alliance for Health Policy and Systems Research, World Health Organization. Geneva, 2012. 4-Hayran O. Sağlık Yönetimi Yazıları. SAGEYA Yayınevi, Ankara, 2012. 5-Berman P, Bitran R. Health Systems Analysis for Better Health System Strengthening. World Bank, Washington DC, 2011 6-Buse K, Mays N, Walt G. Making Health Policy. Open University Press, London, 2005. 7-Rovner J. Health care policy and politics A to Z. 3rd edition. CQ Press, Washington, 2009. 8-Sağlık Hizmetleri El Kitabı, Hayran O., Sur H, Çevik Matbaası, 1998, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
0
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
0
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
0
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
0
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
0
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
0
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
0
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
0
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
0
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
0
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
0
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
0
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
0
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu