Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıStratejik yönetim kavramı konusunda bilgilendirmek, stratejik yönetimin amaçlarını benimsetmek, sağlık kurumlarında uygulanması ve uygulama araçlarının örnek olaylar ve ödevlerle pekiştirilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık kuruluşları açısından Stratejik Yönetim Kavramı ve Tanımlar,Sağlık Kurumları Açısından Stratejik Yönetim ve Klasik Yönetim Kıyaslaması,Sağlık kurumları açısından Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi: Visyon, Misyon, Değerler, Politikalar,Sağlık Kuruluşlarının Çevre Analizi (Makro, Operasyonel ve İç çevrenin incelenmesi),Sağlık Kuruluşlarının Stratejik Analizi(Mevcut Stratejinin Değerlendirilmesi, İşletmenin İçsel ve Dışsal Faktörlerinin Değerlendirilmesi) ,Sağlık Kuruluşlarının Stratejik Analizi (SWOT Analizi, Değer Zinciri Modeli),Sağlık kuruluşlarında Strateji Planlama ve İşletme Fonksiyonlarına Stratejik Yaklaşım,Sağlık kuruluşlarında Stratejinin Uygulanması,Sağlık kuruluşlarında Stratejinin Gözden Geçirme ve Değerlendirilmesi,Sağlık Kuruluşlarında Stratejide Güncelleme ve İyileştirmeler,Mavi Okyanus Stratejisi ,Örnek Vaka Çalışması ,Örnek Vaka Çalışması ,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
8.Değer zinciri modelini açıklar ve sağlık kurumunda SWOT analizi yapar.10, 16, 9A
1. Bir sağlık kuruluşunun iç ve dış çevre faktörlerinin önemini tartışır. 10, 16, 9A
2. Sağlık kuruluşlarının çevre faktörlerini sorgular. 10, 16, 9A
3. Sağlık kuruluşlarına yönelik stratejik plan hazırlar.10, 16, 9A
4. Sağlık kuruluşlarının paydaşlarını sınıflandırır. 10, 16, 9A
5. Sağlık kuruluşlarında paydaşlarının davranışlarına göre stratejilerini geliştirir.10, 16, 9A
6. Sağlık kuruluşlarının stratejik planın sonuçlarını değerlendir.10, 16, 9A
7. Sağlık kuruluşlarının stratejik planının revize eder. 10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık kuruluşları açısından Stratejik Yönetim Kavramı ve TanımlarDers notlarının okunması
2Sağlık Kurumları Açısından Stratejik Yönetim ve Klasik Yönetim KıyaslamasıDers notlarının okunması
3Sağlık kurumları açısından Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi: Visyon, Misyon, Değerler, PolitikalarDers notlarının okunması
4Sağlık Kuruluşlarının Çevre Analizi (Makro, Operasyonel ve İç çevrenin incelenmesi)Ders notlarının okunması
5Sağlık Kuruluşlarının Stratejik Analizi(Mevcut Stratejinin Değerlendirilmesi, İşletmenin İçsel ve Dışsal Faktörlerinin Değerlendirilmesi) Ders notlarının okunması
6Sağlık Kuruluşlarının Stratejik Analizi (SWOT Analizi, Değer Zinciri Modeli)Ders notlarının okunması
7Sağlık kuruluşlarında Strateji Planlama ve İşletme Fonksiyonlarına Stratejik YaklaşımDers notlarının okunması
8Sağlık kuruluşlarında Stratejinin UygulanmasıDers notlarının okunması
9Sağlık kuruluşlarında Stratejinin Gözden Geçirme ve DeğerlendirilmesiDers notlarının okunması
10Sağlık Kuruluşlarında Stratejide Güncelleme ve İyileştirmelerDers notlarının okunması
11Mavi Okyanus Stratejisi Ders notlarının okunması
12Örnek Vaka Çalışması Ders notlarının okunması
13Örnek Vaka Çalışması Ders notlarının okunması
14Genel DeğerlendirmeDers notlarının okunması
Kaynak
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim , Özgür Uğurluoğlu, İpek Bilgin Demir, Duygu Ürek, Nobel Akademik Yayıncılık , 2022.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi188
Okul Dışı Diğer Faaliyetler16060
Proje Sunumu / Seminer155
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı111
Ara Sınav ve Hazırlığı13131
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)235
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(235/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıStratejik yönetim kavramı konusunda bilgilendirmek, stratejik yönetimin amaçlarını benimsetmek, sağlık kurumlarında uygulanması ve uygulama araçlarının örnek olaylar ve ödevlerle pekiştirilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık kuruluşları açısından Stratejik Yönetim Kavramı ve Tanımlar,Sağlık Kurumları Açısından Stratejik Yönetim ve Klasik Yönetim Kıyaslaması,Sağlık kurumları açısından Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi: Visyon, Misyon, Değerler, Politikalar,Sağlık Kuruluşlarının Çevre Analizi (Makro, Operasyonel ve İç çevrenin incelenmesi),Sağlık Kuruluşlarının Stratejik Analizi(Mevcut Stratejinin Değerlendirilmesi, İşletmenin İçsel ve Dışsal Faktörlerinin Değerlendirilmesi) ,Sağlık Kuruluşlarının Stratejik Analizi (SWOT Analizi, Değer Zinciri Modeli),Sağlık kuruluşlarında Strateji Planlama ve İşletme Fonksiyonlarına Stratejik Yaklaşım,Sağlık kuruluşlarında Stratejinin Uygulanması,Sağlık kuruluşlarında Stratejinin Gözden Geçirme ve Değerlendirilmesi,Sağlık Kuruluşlarında Stratejide Güncelleme ve İyileştirmeler,Mavi Okyanus Stratejisi ,Örnek Vaka Çalışması ,Örnek Vaka Çalışması ,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
8.Değer zinciri modelini açıklar ve sağlık kurumunda SWOT analizi yapar.10, 16, 9A
1. Bir sağlık kuruluşunun iç ve dış çevre faktörlerinin önemini tartışır. 10, 16, 9A
2. Sağlık kuruluşlarının çevre faktörlerini sorgular. 10, 16, 9A
3. Sağlık kuruluşlarına yönelik stratejik plan hazırlar.10, 16, 9A
4. Sağlık kuruluşlarının paydaşlarını sınıflandırır. 10, 16, 9A
5. Sağlık kuruluşlarında paydaşlarının davranışlarına göre stratejilerini geliştirir.10, 16, 9A
6. Sağlık kuruluşlarının stratejik planın sonuçlarını değerlendir.10, 16, 9A
7. Sağlık kuruluşlarının stratejik planının revize eder. 10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık kuruluşları açısından Stratejik Yönetim Kavramı ve TanımlarDers notlarının okunması
2Sağlık Kurumları Açısından Stratejik Yönetim ve Klasik Yönetim KıyaslamasıDers notlarının okunması
3Sağlık kurumları açısından Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi: Visyon, Misyon, Değerler, PolitikalarDers notlarının okunması
4Sağlık Kuruluşlarının Çevre Analizi (Makro, Operasyonel ve İç çevrenin incelenmesi)Ders notlarının okunması
5Sağlık Kuruluşlarının Stratejik Analizi(Mevcut Stratejinin Değerlendirilmesi, İşletmenin İçsel ve Dışsal Faktörlerinin Değerlendirilmesi) Ders notlarının okunması
6Sağlık Kuruluşlarının Stratejik Analizi (SWOT Analizi, Değer Zinciri Modeli)Ders notlarının okunması
7Sağlık kuruluşlarında Strateji Planlama ve İşletme Fonksiyonlarına Stratejik YaklaşımDers notlarının okunması
8Sağlık kuruluşlarında Stratejinin UygulanmasıDers notlarının okunması
9Sağlık kuruluşlarında Stratejinin Gözden Geçirme ve DeğerlendirilmesiDers notlarının okunması
10Sağlık Kuruluşlarında Stratejide Güncelleme ve İyileştirmelerDers notlarının okunması
11Mavi Okyanus Stratejisi Ders notlarının okunması
12Örnek Vaka Çalışması Ders notlarının okunması
13Örnek Vaka Çalışması Ders notlarının okunması
14Genel DeğerlendirmeDers notlarının okunması
Kaynak
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim , Özgür Uğurluoğlu, İpek Bilgin Demir, Duygu Ürek, Nobel Akademik Yayıncılık , 2022.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 11:26Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 11:28