Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KANITA DAYALI YÖNETİM-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık hizmetlerinin özelliklerini, yönetim ve yönetişim ilkelerini kanıta dayalı ve insan odaklı bir yaklaşımla öğrenmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim ve yönetişim kavramları,Yönetimin işlevleri: Planlama, örgütleme,Yönetimin işlevleri: İnsan kaynakları, yönlendirme,Yönetimin işlevleri: Denetleme, karar verme,Kanıta dayalı yönetimin anlamı,Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri I,Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri II,İnsan odaklılık ve cevap verebilirlik,Kalitenin izlenmesi ve yönetimi I,Kalitenin izlenmesi ve yönetimi II,Yataklı sağlık kuruluşları değerlendirme ölçütleri,Toplum sağlık düzeyi göstergeleri,Göstergelerin standardizasyon ve ayarlanması,İhtiyaç değerlendirme yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yönetim kavramını ve işlevlerini tanımlar.12, 14, 16, 2, 6, 9A, F
Yönetişim kavramını ve işlevlerini tanımlar.12, 14, 16, 2, 6, 9A, F
Yönetsel kararlar verilirken kanıta dayanmanın önemini kavrar.12, 14, 16, 2, 6, 9A, F
Kanıt üretme, bulma ve kullanma yollarını üretir.12, 14, 16, 2, 6, 9A, F
Hizmet sunumu sırasında insan odaklı olmanın gereğini kavrar.12, 14, 16, 2, 6, 9A, F
Sağlık hizmetlerinin kalitesini değerlendirebilme amacıyla çeşitli ölçüt ve göstergeleri hesaplamayı ve kullanmayı tanımlar.12, 14, 16, 2, 6, 9A, F
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim ve yönetişim kavramlarıDers notları: Yönetim ve yönetişim kavramları
2Yönetimin işlevleri: Planlama, örgütlemeDers notları: Yönetimin işlevleri: Planlama, örgütleme
3Yönetimin işlevleri: İnsan kaynakları, yönlendirmeDers notları: Yönetimin işlevleri: İnsan kaynakları, yönlendirme
4Yönetimin işlevleri: Denetleme, karar vermeDers notları: Yönetimin işlevleri: Denetleme, karar verme
5Kanıta dayalı yönetimin anlamıDers notları: Kanıta dayalı yönetimin anlamı
6Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri IDers notları: Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri I
7Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri IIDers notları: Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri II
8İnsan odaklılık ve cevap verebilirlikDers notları: İnsan odaklılık ve cevap verebilirlik
9Kalitenin izlenmesi ve yönetimi IDers notları: Kalitenin izlenmesi ve yönetimi I
10Kalitenin izlenmesi ve yönetimi IIDers notları: Kalitenin izlenmesi ve yönetimi II
11Yataklı sağlık kuruluşları değerlendirme ölçütleriDers notları: Yataklı sağlık kuruluşları değerlendirme ölçütleri
12Toplum sağlık düzeyi göstergeleriDers notları: Toplum sağlık düzeyi göstergeleri
13Göstergelerin standardizasyon ve ayarlanmasıDers notları: Göstergelerin standardizasyon ve ayarlanması
14İhtiyaç değerlendirme yöntemleriDers notları: İhtiyaç değerlendirme yöntemleri
Kaynak
1-Hayran O. Kanıta Dayalı, İnsan Odaklı Sağlık Yönetimi. Yüce Yayım, İstanbul, 2016. 2-Wolper LF (ed.) Health care administration: Planning, implementing, and managing organized delivery systems.4th edition.Jones and Bartlett Publishers, 2004. 3-Sur H, Palteki T (eds.). Hastane Yönetimi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013. 4-Hayran O. Sağlık Yönetimi Yazıları. SAGEYA Yayınevi, Ankara, 2012. 5-Hayran O. Sağlık bilimlerinde araştırma ve istatistik yöntemler. Nobel tıp kitabevleri, İstanbul, 2012. 6-Almgren G. Health Care Politics, Policy and Services: A Social Justice Analysis. 2nd ed. Springer Publishing Company, New York, 2013. 7-Gilson L (ed.). Health policy and systems research: a methodology reader. Alliance for Health Policy and Systems Research, World Health Organization. Geneva, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi188
Okul Dışı Diğer Faaliyetler16060
Proje Sunumu / Seminer155
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı111
Ara Sınav ve Hazırlığı13131
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)235
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(235/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KANITA DAYALI YÖNETİM-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık hizmetlerinin özelliklerini, yönetim ve yönetişim ilkelerini kanıta dayalı ve insan odaklı bir yaklaşımla öğrenmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim ve yönetişim kavramları,Yönetimin işlevleri: Planlama, örgütleme,Yönetimin işlevleri: İnsan kaynakları, yönlendirme,Yönetimin işlevleri: Denetleme, karar verme,Kanıta dayalı yönetimin anlamı,Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri I,Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri II,İnsan odaklılık ve cevap verebilirlik,Kalitenin izlenmesi ve yönetimi I,Kalitenin izlenmesi ve yönetimi II,Yataklı sağlık kuruluşları değerlendirme ölçütleri,Toplum sağlık düzeyi göstergeleri,Göstergelerin standardizasyon ve ayarlanması,İhtiyaç değerlendirme yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yönetim kavramını ve işlevlerini tanımlar.12, 14, 16, 2, 6, 9A, F
Yönetişim kavramını ve işlevlerini tanımlar.12, 14, 16, 2, 6, 9A, F
Yönetsel kararlar verilirken kanıta dayanmanın önemini kavrar.12, 14, 16, 2, 6, 9A, F
Kanıt üretme, bulma ve kullanma yollarını üretir.12, 14, 16, 2, 6, 9A, F
Hizmet sunumu sırasında insan odaklı olmanın gereğini kavrar.12, 14, 16, 2, 6, 9A, F
Sağlık hizmetlerinin kalitesini değerlendirebilme amacıyla çeşitli ölçüt ve göstergeleri hesaplamayı ve kullanmayı tanımlar.12, 14, 16, 2, 6, 9A, F
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim ve yönetişim kavramlarıDers notları: Yönetim ve yönetişim kavramları
2Yönetimin işlevleri: Planlama, örgütlemeDers notları: Yönetimin işlevleri: Planlama, örgütleme
3Yönetimin işlevleri: İnsan kaynakları, yönlendirmeDers notları: Yönetimin işlevleri: İnsan kaynakları, yönlendirme
4Yönetimin işlevleri: Denetleme, karar vermeDers notları: Yönetimin işlevleri: Denetleme, karar verme
5Kanıta dayalı yönetimin anlamıDers notları: Kanıta dayalı yönetimin anlamı
6Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri IDers notları: Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri I
7Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri IIDers notları: Kanıt üretme, bulma ve kullanma yöntemleri II
8İnsan odaklılık ve cevap verebilirlikDers notları: İnsan odaklılık ve cevap verebilirlik
9Kalitenin izlenmesi ve yönetimi IDers notları: Kalitenin izlenmesi ve yönetimi I
10Kalitenin izlenmesi ve yönetimi IIDers notları: Kalitenin izlenmesi ve yönetimi II
11Yataklı sağlık kuruluşları değerlendirme ölçütleriDers notları: Yataklı sağlık kuruluşları değerlendirme ölçütleri
12Toplum sağlık düzeyi göstergeleriDers notları: Toplum sağlık düzeyi göstergeleri
13Göstergelerin standardizasyon ve ayarlanmasıDers notları: Göstergelerin standardizasyon ve ayarlanması
14İhtiyaç değerlendirme yöntemleriDers notları: İhtiyaç değerlendirme yöntemleri
Kaynak
1-Hayran O. Kanıta Dayalı, İnsan Odaklı Sağlık Yönetimi. Yüce Yayım, İstanbul, 2016. 2-Wolper LF (ed.) Health care administration: Planning, implementing, and managing organized delivery systems.4th edition.Jones and Bartlett Publishers, 2004. 3-Sur H, Palteki T (eds.). Hastane Yönetimi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013. 4-Hayran O. Sağlık Yönetimi Yazıları. SAGEYA Yayınevi, Ankara, 2012. 5-Hayran O. Sağlık bilimlerinde araştırma ve istatistik yöntemler. Nobel tıp kitabevleri, İstanbul, 2012. 6-Almgren G. Health Care Politics, Policy and Services: A Social Justice Analysis. 2nd ed. Springer Publishing Company, New York, 2013. 7-Gilson L (ed.). Health policy and systems research: a methodology reader. Alliance for Health Policy and Systems Research, World Health Organization. Geneva, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 11:26Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 11:28