Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNETİM BECERİLERİ-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında öğrencilerin yönetimin temelleri, sağlık kurumlarında yönetim sağlık hizmetlerinin etkin dağıtımı için kurumların yapılandırılması sağlık kurumlarında performans yönetimi, sağlık kurumlarında karar verme, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık kurumlarında motivasyon, sağlık kurumlarında etik ve sosyal sorumluluk, sağlık kurumlarında inovasyon konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetimin Temelleri,Yönetim Fonksiyonları,Sağlık Kurumlarında Planlama ve Organizasyon,Sağlık Kurumlarında Yöneltme ve Kontrol,Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Örgütsel Tasarım,Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi,Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi,Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri,Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim,Sağlık Kurumları Yönetiminde Liderlik ve Çalışan Motivasyonu,Sağlık Kurumlarında Takım Çalışması ,Sağlık Kurumlarında Kalite,Sağlık Kurumlarında Yaratıcılık ve İnovasyon,Sağlık Kurumlarında Etik ve Sosyal Sorumluluk; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2. Birlikte çalıştığı ekibin sorumluluğunu alabilecek ve herkesin birbirine karşı hesap verebilir olmasını sağlar. 10, 16, 9A
3. Kurumun etik, profesyonel ve örgütsel kurallar çerçevesinde sürdürülebilirliğini sağlar.10, 16, 9A
4. Birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının güçlü ve zayıf yönlerini analiz edebilecek ve böylece sürekli gelişen ve yeniliklere ayak uyduran dinamik bir kurum yarar.10, 16, 9A
5. Kanıta dayalı yönetim ve karar verme süreçlerini uygular.10, 16, 9A
1. Değişim odaklı sağlık kurumlarında; insanları, projeleri ve grupları yönetir. 10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetimin TemelleriKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
2Yönetim FonksiyonlarıKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
3Sağlık Kurumlarında Planlama ve OrganizasyonKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
4Sağlık Kurumlarında Yöneltme ve KontrolKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
5Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Örgütsel TasarımKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
6Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları YönetimiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
7Sağlık Kurumlarında Performans YönetimiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
8Sağlık Kurumlarında Karar Verme YöntemleriKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
9Sağlık Kurumlarında Stratejik YönetimKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
10Sağlık Kurumları Yönetiminde Liderlik ve Çalışan MotivasyonuKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
11Sağlık Kurumlarında Takım Çalışması Konu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
12Sağlık Kurumlarında KaliteKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
13Sağlık Kurumlarında Yaratıcılık ve İnovasyonKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
14Sağlık Kurumlarında Etik ve Sosyal SorumlulukKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
Kaynak
F. Şebnem ARIKBOĞA, Yönetim Becerileri, Der Yayınları, 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14114
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14114
Proje Sunumu / Seminer14114
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14342
Genel Sınav ve Hazırlığı14456
Performans Görevi, Bakım Planı14228
Toplam İş Yükü (Saat)238
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(238/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNETİM BECERİLERİ-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında öğrencilerin yönetimin temelleri, sağlık kurumlarında yönetim sağlık hizmetlerinin etkin dağıtımı için kurumların yapılandırılması sağlık kurumlarında performans yönetimi, sağlık kurumlarında karar verme, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık kurumlarında motivasyon, sağlık kurumlarında etik ve sosyal sorumluluk, sağlık kurumlarında inovasyon konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetimin Temelleri,Yönetim Fonksiyonları,Sağlık Kurumlarında Planlama ve Organizasyon,Sağlık Kurumlarında Yöneltme ve Kontrol,Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Örgütsel Tasarım,Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi,Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi,Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri,Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim,Sağlık Kurumları Yönetiminde Liderlik ve Çalışan Motivasyonu,Sağlık Kurumlarında Takım Çalışması ,Sağlık Kurumlarında Kalite,Sağlık Kurumlarında Yaratıcılık ve İnovasyon,Sağlık Kurumlarında Etik ve Sosyal Sorumluluk; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2. Birlikte çalıştığı ekibin sorumluluğunu alabilecek ve herkesin birbirine karşı hesap verebilir olmasını sağlar. 10, 16, 9A
3. Kurumun etik, profesyonel ve örgütsel kurallar çerçevesinde sürdürülebilirliğini sağlar.10, 16, 9A
4. Birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının güçlü ve zayıf yönlerini analiz edebilecek ve böylece sürekli gelişen ve yeniliklere ayak uyduran dinamik bir kurum yarar.10, 16, 9A
5. Kanıta dayalı yönetim ve karar verme süreçlerini uygular.10, 16, 9A
1. Değişim odaklı sağlık kurumlarında; insanları, projeleri ve grupları yönetir. 10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetimin TemelleriKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
2Yönetim FonksiyonlarıKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
3Sağlık Kurumlarında Planlama ve OrganizasyonKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
4Sağlık Kurumlarında Yöneltme ve KontrolKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
5Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Örgütsel TasarımKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
6Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları YönetimiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
7Sağlık Kurumlarında Performans YönetimiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
8Sağlık Kurumlarında Karar Verme YöntemleriKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
9Sağlık Kurumlarında Stratejik YönetimKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
10Sağlık Kurumları Yönetiminde Liderlik ve Çalışan MotivasyonuKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
11Sağlık Kurumlarında Takım Çalışması Konu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
12Sağlık Kurumlarında KaliteKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
13Sağlık Kurumlarında Yaratıcılık ve İnovasyonKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
14Sağlık Kurumlarında Etik ve Sosyal SorumlulukKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi ve kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması
Kaynak
F. Şebnem ARIKBOĞA, Yönetim Becerileri, Der Yayınları, 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 11:26Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 11:28