Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HAKKI I-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Sinan SEÇKİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık hakkınının hukuki çerçevesi ile sağlık hakkının diğer hak ve özgürlüklerle ilişkisi hakkında temel bilgileri öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık hakkının normatif kaynakları ve hakkın özneleri,Dünya Sağlık Örgütü Anayasası kapsamında sağlık hakkı,Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı,Avrupa Konseyi Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı,Amerikan Devletleri Örgütü Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı,Afrika Birliği Örgütü Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı,Sağlık hakkından kaynaklanan genel ve özel yükümlülükler,Sağlık hakkının özüne ilişkin görüşler,Sağlık hakkının yaşam hakkıyla ilişkisi,Sağlık hakkını işkence ve kötü muamele yasağıyla ilişkisi,Sağlık hakkının özel yaşama saygı gösterilmesi hakkıyla ilişkisi,Sağlık hakkının sosyal güvenlik hakkıyla ilişkisi,Sağlık hakkının gıda ve su hakkıyla ilişkisi,Sağlık hakkının çevre hakkıyla ilişkisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sağlık hakkının normatif kaynaklarını ve hakkın öznelerini tanımlar9A, E
1.1. Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ve Dünya Sağlık Örgütü Anayasası kapsamında sağlık hakkını açıklar.16, 9A, E
1.2. Avrupa Konseyi Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkını tanımlar.9A, E
1.3. Diğer bölgesel düzenlemeler çerçevesinde sağlık hakkını değerlendirir.10, 19A, E
2. Sağlık hakkından kaynaklanan yükümlülükleri açıklar.10, 13, 9A, E
2.1. Genel ve özel yükümlülükleri tanımlar.10, 13, 9A, E
2.2. Sağlık hakkının özüne ilişkin görüşleri açıklar10, 9A, E
3. Sağlık hakkının diğer insan haklarıyla ilişkisini değerlendirir.10, 16, 9A, E
3.1. Sağlık hakkının yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağıyla ilişkisini açıklar.13, 16, 9A, E
3.2. Sağlık hakkının özel yaşama saygı gösterilmesi hakkıyla ilişkisini değerlendirir.13, 16, 9A, E
3.3. Sağlık hakkının sosyal ve ekonomik haklarla ilişkisini tartışır.13, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık hakkının normatif kaynakları ve hakkın özneleri
2Dünya Sağlık Örgütü Anayasası kapsamında sağlık hakkı
3Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı
4Avrupa Konseyi Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı
5Amerikan Devletleri Örgütü Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı
6Afrika Birliği Örgütü Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı
7Sağlık hakkından kaynaklanan genel ve özel yükümlülükler
8Sağlık hakkının özüne ilişkin görüşler
9Sağlık hakkının yaşam hakkıyla ilişkisi
10Sağlık hakkını işkence ve kötü muamele yasağıyla ilişkisi
11Sağlık hakkının özel yaşama saygı gösterilmesi hakkıyla ilişkisi
12Sağlık hakkının sosyal güvenlik hakkıyla ilişkisi
13Sağlık hakkının gıda ve su hakkıyla ilişkisi
14Sağlık hakkının çevre hakkıyla ilişkisi
Kaynak
İzzet Mert Ertan, Uluslararası Boyutlarıyla Sağlık Hakkı, Legal Yayınları, İstanbul 2012; Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk, Anayasa Hukuku Açısından Sağlık Hakkı (Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla), Legal Yayınları, İstanbul 2012

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme7749
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi18484
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)225
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(225/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HAKKI I-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Sinan SEÇKİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık hakkınının hukuki çerçevesi ile sağlık hakkının diğer hak ve özgürlüklerle ilişkisi hakkında temel bilgileri öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık hakkının normatif kaynakları ve hakkın özneleri,Dünya Sağlık Örgütü Anayasası kapsamında sağlık hakkı,Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı,Avrupa Konseyi Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı,Amerikan Devletleri Örgütü Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı,Afrika Birliği Örgütü Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı,Sağlık hakkından kaynaklanan genel ve özel yükümlülükler,Sağlık hakkının özüne ilişkin görüşler,Sağlık hakkının yaşam hakkıyla ilişkisi,Sağlık hakkını işkence ve kötü muamele yasağıyla ilişkisi,Sağlık hakkının özel yaşama saygı gösterilmesi hakkıyla ilişkisi,Sağlık hakkının sosyal güvenlik hakkıyla ilişkisi,Sağlık hakkının gıda ve su hakkıyla ilişkisi,Sağlık hakkının çevre hakkıyla ilişkisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sağlık hakkının normatif kaynaklarını ve hakkın öznelerini tanımlar9A, E
1.1. Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ve Dünya Sağlık Örgütü Anayasası kapsamında sağlık hakkını açıklar.16, 9A, E
1.2. Avrupa Konseyi Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkını tanımlar.9A, E
1.3. Diğer bölgesel düzenlemeler çerçevesinde sağlık hakkını değerlendirir.10, 19A, E
2. Sağlık hakkından kaynaklanan yükümlülükleri açıklar.10, 13, 9A, E
2.1. Genel ve özel yükümlülükleri tanımlar.10, 13, 9A, E
2.2. Sağlık hakkının özüne ilişkin görüşleri açıklar10, 9A, E
3. Sağlık hakkının diğer insan haklarıyla ilişkisini değerlendirir.10, 16, 9A, E
3.1. Sağlık hakkının yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağıyla ilişkisini açıklar.13, 16, 9A, E
3.2. Sağlık hakkının özel yaşama saygı gösterilmesi hakkıyla ilişkisini değerlendirir.13, 16, 9A, E
3.3. Sağlık hakkının sosyal ve ekonomik haklarla ilişkisini tartışır.13, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık hakkının normatif kaynakları ve hakkın özneleri
2Dünya Sağlık Örgütü Anayasası kapsamında sağlık hakkı
3Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı
4Avrupa Konseyi Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı
5Amerikan Devletleri Örgütü Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı
6Afrika Birliği Örgütü Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı
7Sağlık hakkından kaynaklanan genel ve özel yükümlülükler
8Sağlık hakkının özüne ilişkin görüşler
9Sağlık hakkının yaşam hakkıyla ilişkisi
10Sağlık hakkını işkence ve kötü muamele yasağıyla ilişkisi
11Sağlık hakkının özel yaşama saygı gösterilmesi hakkıyla ilişkisi
12Sağlık hakkının sosyal güvenlik hakkıyla ilişkisi
13Sağlık hakkının gıda ve su hakkıyla ilişkisi
14Sağlık hakkının çevre hakkıyla ilişkisi
Kaynak
İzzet Mert Ertan, Uluslararası Boyutlarıyla Sağlık Hakkı, Legal Yayınları, İstanbul 2012; Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk, Anayasa Hukuku Açısından Sağlık Hakkı (Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla), Legal Yayınları, İstanbul 2012

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 11:26Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 11:28