Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HAKKI I3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıUluslararası insan hakları belgelerinde güvenceye alınan sağlık hakkını, sağlık hakkının diğer hak ve özgürlüklerle ilişkisini, uluslararası yargı kararları çerçevesinde incelemektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık hakkının normatif kaynakları ve hakkın özneleri,Dünya Sağlık Örgütü Anayasası kapsamında sağlık hakkı,Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı,Avrupa Konseyi Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı,Amerikan Devletleri Örgütü Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı,Afrika Birliği Örgütü Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı,Sağlık hakkından kaynaklanan genel ve özel yükümlülükler,Sağlık hakkının özüne ilişkin görüşler,Sağlık hakkının yaşam hakkıyla ilişkisi,Sağlık hakkını işkence ve kötü muamele yasağıyla ilişkisi,Sağlık hakkının özel yaşama saygı gösterilmesi hakkıyla ilişkisi,Sağlık hakkının sosyal güvenlik hakkıyla ilişkisi,Sağlık hakkının gıda ve su hakkıyla ilişkisi,Sağlık hakkının çevre hakkıyla ilişkisi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu ders sonunda öğrenci;1, 10, 14, 2, 3A, C
1. Sağlık hakkının normatif kaynaklarını ve hakkın öznelerini tanımlar
1.1. Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ve Dünya Sağlık Örgütü Anayasası kapsamında sağlık hakkını açıklar.
1.2. Avrupa Konseyi Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkını tanımlar.
1.3. Diğer bölgesel düzenlemeler çerçevesinde sağlık hakkını değerlendirir.
2. Sağlık hakkından kaynaklanan yükümlülükleri açıklar.
2.1. Genel ve özel yükümlülükleri tanımlar.
2.2. Sağlık hakkının özüne ilişkin görüşleri açıklar
3. Sağlık hakkının diğer insan haklarıyla ilişkisini değerlendirir.
3.1. Sağlık hakkının yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağıyla ilişkisini açıklar.
3.2. Sağlık hakkının özel yaşama saygı gösterilmesi hakkıyla ilişkisini değerlendirir.
3.3. Sağlık hakkının sosyal ve ekonomik haklarla ilişkisini tartışır.
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık hakkının normatif kaynakları ve hakkın özneleri
2Dünya Sağlık Örgütü Anayasası kapsamında sağlık hakkı
3Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı
4Avrupa Konseyi Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı
5Amerikan Devletleri Örgütü Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı
6Afrika Birliği Örgütü Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı
7Sağlık hakkından kaynaklanan genel ve özel yükümlülükler
8Sağlık hakkının özüne ilişkin görüşler
9Sağlık hakkının yaşam hakkıyla ilişkisi
10Sağlık hakkını işkence ve kötü muamele yasağıyla ilişkisi
11Sağlık hakkının özel yaşama saygı gösterilmesi hakkıyla ilişkisi
12Sağlık hakkının sosyal güvenlik hakkıyla ilişkisi
13Sağlık hakkının gıda ve su hakkıyla ilişkisi
14Sağlık hakkının çevre hakkıyla ilişkisi
Kaynak
Herhangi bir ders notu verilmeyecektir.
İzzet Mert Ertan, Uluslararası Boyutlarıyla Sağlık Hakkı, Legal Yayınları, İstanbul 2012 Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk, Anayasa Hukuku Açısından Sağlık Hakkı (Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla), Legal Yayınları, İstanbul 2012

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
0
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
0
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
0
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
0
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
0
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
0
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
0
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
0
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
0
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
0
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
0
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
0
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
0
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu