Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNETSEL EPİDEMİYOLOJİ3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe DOST
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEpidemiyolojinin temel stratejilerini değerlendirmek ve epidemiyolojik çalışmaları bir yönetim aracı olarak kullanma becerilerini öğrenmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders Konu başlıkları,1-Epidemiyolojiye giriş: Tanım ve kullanım alanları,2-Kanıta Dayalı Yönetim ve Epidemiyoloji,3-Değişken, Veri, Enformasyon, Bilgi,4-Epidemiyolojik araştırma türleri: Gözlemsel araştırmalar,5-Epidemiyolojik araştırma türleri: Deneysel araştırmaları,6-Nedensellik ve risk kavramları,7-Sağlık, hastalık kavramları ve belirleyicileri,8-Sağlık durumu ve sağlık düzeyi ölçütleri,9-Hastalanma ve ölüm ölçütleri,10-Ölçütlerin standardizasyonu,11-Yaşam Kalitesi ve Hastalık Yükü kavramları,12-Sağlık hizmetlerini değerlendirme: TKY ölçütleri,13-Sağlık hizmetlerini değerlendirme: Hizmet kullanım ölçütleri,14-Epidemiyolojik ve Demografik Geçiş Teorileri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Epidemiyolojinin tanımını, önemini, yöntemlerini ve kullanım alanlarını tartışabilecektir.1, 10, 14, 2, 3A, C
1.1. Epidemiyolojiyi ve önemini tanır, kullanım alanlarını ve veri kaynaklarını belirler.1, 10, 14, 2, 3A, C
1.2. Epidemiyolojideki neden-sonuç ilişkisini ve nedensellik faktörlerini açıklar.1, 10, 14, 2, 3A, C
1.3. Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini ve araştırma tiplerini ayırt edebilir.1, 10, 14, 2, 3A, C
2. Farklı sağlık sorunlarının incelenmesinde epidemiyolojik yaklaşımı değerlendirebilecektir.1, 10, 14, 2, 3A, C
2.1. Sağlık ve hastalığın belirleyicilerinin değerlendirilmesinde epidemiyolojik yöntemleri kullanır.1, 10, 14, 2A, C
2.2. Bulaşıcı hastalıklar kontrol programlarını değerlendirir.1, 10, 14, 2, 3A, C
2.3. Bulaşıcı olmayan hastalıkların ve kronik hastalıkların kontrolü programlarını değerlendirir.1, 10, 14, 2, 3A, C
3. Epidemiyoloji ile sağlık politikaları arasındaki ilişkiyi tartışabilecektir.1, 10, 14, 2, 3A, C
3.1. Sağlık hizmetlerinin planlanması ve programların değerlendirilmesinde epidemiyolojik prensipleri uygular.1, 10, 14, 2, 3A, C
3.2. Sağlık göstergelerini yorumlar ve sağlığı ölçer.1, 10, 14, 2, 3A, C
3.3. Sağlık politikalarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesinde epidemiyolojik yöntemleri kullanır.1, 10, 14, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders Konu başlıkları
21-Epidemiyolojiye giriş: Tanım ve kullanım alanlarıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
32-Kanıta Dayalı Yönetim ve EpidemiyolojiKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
43-Değişken, Veri, Enformasyon, BilgiKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
54-Epidemiyolojik araştırma türleri: Gözlemsel araştırmalarKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
65-Epidemiyolojik araştırma türleri: Deneysel araştırmalarıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
76-Nedensellik ve risk kavramlarıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
87-Sağlık, hastalık kavramları ve belirleyicileriKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
98-Sağlık durumu ve sağlık düzeyi ölçütleriKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
109-Hastalanma ve ölüm ölçütleriKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
1110-Ölçütlerin standardizasyonuKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
1211-Yaşam Kalitesi ve Hastalık Yükü kavramlarıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
1312-Sağlık hizmetlerini değerlendirme: TKY ölçütleriKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
1413-Sağlık hizmetlerini değerlendirme: Hizmet kullanım ölçütleriKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
1514-Epidemiyolojik ve Demografik Geçiş TeorileriKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
Kaynak
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
1-“Managerial epidemiology for health care organizations” Peter J. Fos, David J. Fine., 2nd ed., 2005, Jossey-Bass, San Francisco, ABD. 2-“Sağlık bilimlerinde araştırma ve istatistik yöntemler” Osman Hayran, Nobel Tıp Kitabevleri, 2012, İstanbul, Türkiye. 3-“Temel Epidemioloji” R. Bonita, R. Beaglehole, T. Kjellström. 2. baskı. Dünya Sağlık Örgütü Yayını, 2006, Tercüme yayın: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Kurumu, 2009. 4-“Epidemiology: Principles and Practical Guidelines” Jan Van den Broeck, Jonathan R. Brestoff, Eds., 2013, Springer. 5-“Epidemiology and Demography in Public Health” Japhet Killewo (Ed. In Chief), H. Kristian Heggenhougen, Stella R. Quah (Eds.), 2010, Elsevier. 6-“Modern Methods for Epidemiology” Yu-Kang Tu, Darren C. Greenwood (Eds.), Springer, 2012. 7-“Sağlık Yönetimi Yazıları” Osman Hayran, SAGEYA Yayınevi, 2012. 8-“Hastane Yönetimi” Haydar Sur, Tunçay Palteki (editörler), Nobel Tıp Kitabevleri, 2013. 9-“Managerial Epidemiology: Practice, Methods, and Concepts” G. E. Alan Dever, Jones and Bartlett Publishers, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
0
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
0
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
0
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
0
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
0
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
0
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
0
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
0
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
0
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
0
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
0
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
0
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
0
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu