Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZELLİĞİ OLAN TIBBİ MÜDAHALELER-Bahar Dönemi3+037
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Salih Onaran
Dersin AmacıÖzel tıbbi müdahalelerden kaynaklanan ceza hukuku sorumluluğu hakkında teorik bilgi ve uygulaması hakkında derinlemesine bilgi aktarımı hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Genel olarak tıbbi müdahale, hekim ve hastanın hakları, hekim ile hasta arasındaki ilişkinin hukuki boyutu.,2.Organ ve doku nakli.,3.İnsan üzerinde deney ve deneme,4.İnsan üzerinde deney ve deneme (klinik araştırma).,5.Estetik müdahaleler.,6.Kök hücre çalışmaları.,7.Kök hücre çalışmaları.,8.Klonlama.,9.Genetik tanı.,10.Cinsiyet değişikliğine yönelik tıbbi müdahaleler.,11.Yapay döllenme,12.Kimyasal kastrasyon,13.Tıp hukukunda zorunluluk hali.,14.Etik kurullar ve uygulama sahaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Özel tıbbi müdahaleleri tanımlar.16, 9A
1.1. Tıbbi müdahale kavramını tanımlar.16, 9A
1.2. Özel tıbbi müdahaleleri tanımlar.16, 9A
1.3. Özel tıbbi müdahaleleri listeler.16, 9A
2. Özelliği olan tıbbi müdahale çeşitlerini tanımlar16, 9A
2.1. Özel tıbbi müdahale çeşitlerini sıralar.16, 9A
2.2. Özel tıbbi müdahale çeşitlerinin özelliklerini tanımlar.16, 9A
2.3. Özel tıbbi müdahale çeşitlerini tanımlar.16, 9A
3. Özel tıbbi müdahalelerden kaynaklanan ceza sorumluluğunu değerlendirir. 16, 9A
4. Ceza sorumluluğunun kaynağını sıralar.16, 9A
5. Ceza sorumluluğu ile ilgili sorunları değerlendirir.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Genel olarak tıbbi müdahale, hekim ve hastanın hakları, hekim ile hasta arasındaki ilişkinin hukuki boyutu.Ders notlarının okunması
22.Organ ve doku nakli.Ders notlarının okunması
33.İnsan üzerinde deney ve denemeDers notlarının okunması
44.İnsan üzerinde deney ve deneme (klinik araştırma).Ders notlarının okunması
55.Estetik müdahaleler.Ders notlarının okunması
66.Kök hücre çalışmaları.Ders notlarının okunması
77.Kök hücre çalışmaları.Ders notlarının okunması
88.Klonlama.Ders notlarının okunması
99.Genetik tanı.Ders notlarının okunması
1010.Cinsiyet değişikliğine yönelik tıbbi müdahaleler.Ders notlarının okunması
1111.Yapay döllenmeDers notlarının okunması
1212.Kimyasal kastrasyonDers notlarının okunması
1313.Tıp hukukunda zorunluluk hali.Ders notlarının okunması
1414.Etik kurullar ve uygulama sahalarıDers notlarının okunması
Kaynak
Sağlık Hukuku, Prof.Dr.H. Fehim Üçışık, ÖTÜKEN YAYINEVİ
Power Point Sunum Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme6636
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi21020
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer31030
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı31030
Genel Sınav ve Hazırlığı41040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)198
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(198/30)7
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZELLİĞİ OLAN TIBBİ MÜDAHALELER-Bahar Dönemi3+037
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Salih Onaran
Dersin AmacıÖzel tıbbi müdahalelerden kaynaklanan ceza hukuku sorumluluğu hakkında teorik bilgi ve uygulaması hakkında derinlemesine bilgi aktarımı hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Genel olarak tıbbi müdahale, hekim ve hastanın hakları, hekim ile hasta arasındaki ilişkinin hukuki boyutu.,2.Organ ve doku nakli.,3.İnsan üzerinde deney ve deneme,4.İnsan üzerinde deney ve deneme (klinik araştırma).,5.Estetik müdahaleler.,6.Kök hücre çalışmaları.,7.Kök hücre çalışmaları.,8.Klonlama.,9.Genetik tanı.,10.Cinsiyet değişikliğine yönelik tıbbi müdahaleler.,11.Yapay döllenme,12.Kimyasal kastrasyon,13.Tıp hukukunda zorunluluk hali.,14.Etik kurullar ve uygulama sahaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Özel tıbbi müdahaleleri tanımlar.16, 9A
1.1. Tıbbi müdahale kavramını tanımlar.16, 9A
1.2. Özel tıbbi müdahaleleri tanımlar.16, 9A
1.3. Özel tıbbi müdahaleleri listeler.16, 9A
2. Özelliği olan tıbbi müdahale çeşitlerini tanımlar16, 9A
2.1. Özel tıbbi müdahale çeşitlerini sıralar.16, 9A
2.2. Özel tıbbi müdahale çeşitlerinin özelliklerini tanımlar.16, 9A
2.3. Özel tıbbi müdahale çeşitlerini tanımlar.16, 9A
3. Özel tıbbi müdahalelerden kaynaklanan ceza sorumluluğunu değerlendirir. 16, 9A
4. Ceza sorumluluğunun kaynağını sıralar.16, 9A
5. Ceza sorumluluğu ile ilgili sorunları değerlendirir.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Genel olarak tıbbi müdahale, hekim ve hastanın hakları, hekim ile hasta arasındaki ilişkinin hukuki boyutu.Ders notlarının okunması
22.Organ ve doku nakli.Ders notlarının okunması
33.İnsan üzerinde deney ve denemeDers notlarının okunması
44.İnsan üzerinde deney ve deneme (klinik araştırma).Ders notlarının okunması
55.Estetik müdahaleler.Ders notlarının okunması
66.Kök hücre çalışmaları.Ders notlarının okunması
77.Kök hücre çalışmaları.Ders notlarının okunması
88.Klonlama.Ders notlarının okunması
99.Genetik tanı.Ders notlarının okunması
1010.Cinsiyet değişikliğine yönelik tıbbi müdahaleler.Ders notlarının okunması
1111.Yapay döllenmeDers notlarının okunması
1212.Kimyasal kastrasyonDers notlarının okunması
1313.Tıp hukukunda zorunluluk hali.Ders notlarının okunması
1414.Etik kurullar ve uygulama sahalarıDers notlarının okunması
Kaynak
Sağlık Hukuku, Prof.Dr.H. Fehim Üçışık, ÖTÜKEN YAYINEVİ
Power Point Sunum Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 11:26Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 11:28