Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK POLİTİKALARI-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıPolitika ve sağlık politikaları kavramlarını öğrenmek, çeşitli örnekler üzerinden sağlık poltikalarının hazırlanma, uygulanma ve izlenme süreçlerini incelemek.
Dersin İçeriğiBu ders; Politika ve sağlık politikaları kavramları,Devlet ve hükümetlerin sağlık politikalarındaki rolü,Özel sektörün sağlık politikalarındaki rolü,Sağlık politikalarının bileşenleri, politika üçgeni,Politika oyuncuları ve paydaşlar,Sağlık politikaları için uygun zemin ve ortamın anlamı,Sağlık politikalarında “içerik” kavramı ve önemi,Sağlık politikalarında süreç yönetimi,Sağlıkta reform ve kontrol düğmeleri,Sağlıkta desantralizasyon,Olgu sunumları: 4 öğrenci,Olgu sunumları: 4 öğrenci,Olgu sunumları: 4 öğrenci,Olgu sunumları: 4 öğrenci; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2- Sağlığı etkileyen sosyo-ekonomik bileşenleri tarif eder.16, 9A
3-Sağlık hizmetlerinin sunulduğu sektörleri açıklar16, 9A
4-Sağlık hizmetlerinde reforma ait kontrol düğmelerini açıklar16, 9A
5- Sağlık finansmanı kavramı ve alt boyutlarını açıklar. 16, 9A
6- Sağlıkta organizasyon kontrol düğmesinin açıklar16, 9A
7- Sağlıkta desantralizasyonu değerlendirir. 16, 9A
1. Sağlık Politikası üçgenini ve bileşenlerini açıklar16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Politika ve sağlık politikaları kavramlarıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
2Devlet ve hükümetlerin sağlık politikalarındaki rolüKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
3Özel sektörün sağlık politikalarındaki rolüKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
4Sağlık politikalarının bileşenleri, politika üçgeniKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
5Politika oyuncuları ve paydaşlarKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
6Sağlık politikaları için uygun zemin ve ortamın anlamıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
7Sağlık politikalarında “içerik” kavramı ve önemiKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
8Sağlık politikalarında süreç yönetimiKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
9Sağlıkta reform ve kontrol düğmeleriKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
10Sağlıkta desantralizasyonKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
11Olgu sunumları: 4 öğrenciKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
12Olgu sunumları: 4 öğrenciKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
13Olgu sunumları: 4 öğrenciKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
14Olgu sunumları: 4 öğrenci Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
Kaynak
1-Hayran O. Kanıta Dayalı, İnsan Odaklı Sağlık Yönetimi. Yüce Yayım, İstanbul, 2016. 2-Almgren G. Health Care Politics, Policy and Services: A Social Justice Analysis. 2nd ed. Springer Publishing Company, New York, 2013. 3-Gilson L (ed.). Health policy and systems research: a methodology reader. Alliance for Health Policy and Systems Research, World Health Organization. Geneva, 2012. 4-Hayran O. Sağlık Yönetimi Yazıları. SAGEYA Yayınevi, Ankara, 2012. 5-Berman P, Bitran R. Health Systems Analysis for Better Health System Strengthening. World Bank, Washington DC, 2011 6-Buse K, Mays N, Walt G. Making Health Policy. Open University Press, London, 2005. 7-Rovner J. Health care policy and politics A to Z. 3rd edition. CQ Press, Washington, 2009. 8-Sağlık Hizmetleri El Kitabı, Hayran O., Sur H, Çevik Matbaası, 1998, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14342
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14228
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12424
Genel Sınav ve Hazırlığı14242
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)234
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(234/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK POLİTİKALARI-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıPolitika ve sağlık politikaları kavramlarını öğrenmek, çeşitli örnekler üzerinden sağlık poltikalarının hazırlanma, uygulanma ve izlenme süreçlerini incelemek.
Dersin İçeriğiBu ders; Politika ve sağlık politikaları kavramları,Devlet ve hükümetlerin sağlık politikalarındaki rolü,Özel sektörün sağlık politikalarındaki rolü,Sağlık politikalarının bileşenleri, politika üçgeni,Politika oyuncuları ve paydaşlar,Sağlık politikaları için uygun zemin ve ortamın anlamı,Sağlık politikalarında “içerik” kavramı ve önemi,Sağlık politikalarında süreç yönetimi,Sağlıkta reform ve kontrol düğmeleri,Sağlıkta desantralizasyon,Olgu sunumları: 4 öğrenci,Olgu sunumları: 4 öğrenci,Olgu sunumları: 4 öğrenci,Olgu sunumları: 4 öğrenci; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2- Sağlığı etkileyen sosyo-ekonomik bileşenleri tarif eder.16, 9A
3-Sağlık hizmetlerinin sunulduğu sektörleri açıklar16, 9A
4-Sağlık hizmetlerinde reforma ait kontrol düğmelerini açıklar16, 9A
5- Sağlık finansmanı kavramı ve alt boyutlarını açıklar. 16, 9A
6- Sağlıkta organizasyon kontrol düğmesinin açıklar16, 9A
7- Sağlıkta desantralizasyonu değerlendirir. 16, 9A
1. Sağlık Politikası üçgenini ve bileşenlerini açıklar16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Politika ve sağlık politikaları kavramlarıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
2Devlet ve hükümetlerin sağlık politikalarındaki rolüKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
3Özel sektörün sağlık politikalarındaki rolüKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
4Sağlık politikalarının bileşenleri, politika üçgeniKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
5Politika oyuncuları ve paydaşlarKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
6Sağlık politikaları için uygun zemin ve ortamın anlamıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
7Sağlık politikalarında “içerik” kavramı ve önemiKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
8Sağlık politikalarında süreç yönetimiKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
9Sağlıkta reform ve kontrol düğmeleriKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
10Sağlıkta desantralizasyonKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
11Olgu sunumları: 4 öğrenciKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
12Olgu sunumları: 4 öğrenciKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
13Olgu sunumları: 4 öğrenciKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
14Olgu sunumları: 4 öğrenci Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
Kaynak
1-Hayran O. Kanıta Dayalı, İnsan Odaklı Sağlık Yönetimi. Yüce Yayım, İstanbul, 2016. 2-Almgren G. Health Care Politics, Policy and Services: A Social Justice Analysis. 2nd ed. Springer Publishing Company, New York, 2013. 3-Gilson L (ed.). Health policy and systems research: a methodology reader. Alliance for Health Policy and Systems Research, World Health Organization. Geneva, 2012. 4-Hayran O. Sağlık Yönetimi Yazıları. SAGEYA Yayınevi, Ankara, 2012. 5-Berman P, Bitran R. Health Systems Analysis for Better Health System Strengthening. World Bank, Washington DC, 2011 6-Buse K, Mays N, Walt G. Making Health Policy. Open University Press, London, 2005. 7-Rovner J. Health care policy and politics A to Z. 3rd edition. CQ Press, Washington, 2009. 8-Sağlık Hizmetleri El Kitabı, Hayran O., Sur H, Çevik Matbaası, 1998, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 10:59Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 11:01