Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HİZMETLERİNDE MODERN PAZARLAMA-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Tuba DÜZCÜ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Büşra AYDINLI
Dersin Amacıİşletmelerin temel fonksiyonlarından birisi olan pazarlama alanını sağlık sektörüne özel dinamikleri ile ele alarak, sağlık sektöründe pazarlamanın tekniği ve uygulamaları konusunda temel teorik bilgileri sunulurken uygulamada gereksinim duyulacak bilgi ve beceriyi edindirmekle beraber, sağlık yöneticisinin sağlık pazarlamasındaki etkin rol ve konumunun benimsetilmesi, stratejik pazarlama planı hazırlayabilecek yetilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Pazarlama kavramının örneklerle açıklanması ,Sağlık hizmetleri pazarlamasının gelişimi, Hizmetlerin özellikleri hizmet sektörünün gelişimi ve sağlık hizmetlerinin özellikleri,Sağlık Hizmetlerinde müşteri kavramı ve tüketici davranışları,Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması,,Pazar bölümleme, hedef pazar seçimi, konumlandırma, Stratejik pazarlama planlaması ve büyüme stratejileri,Ürün ve ürün geliştirme stratejileri,Fiyat ve fiyatlandırma stratejileri,,Tutundurma ve tutundurma politikaları,,Dağıtım, dağıtım kanalları ve talep yönetimi,Katılımcılar, fiziksel kanıtlar ve süreç yönetimi,Sağlık Hizmetlerinde Marka, Markalaşma Ve İtibar Yönetimi,Sağlıkta Yeni Medya ve Dijital Pazarlamaya Genel Perspektiften Bakış,Sağlıkta Hizmetlerinde Pazarlama, Markalama ve Yeni Medya,Genel değerlendirme ve tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında, pazarlama teknik ve uygulamaları temel bilgilerini öğrenir, kavram ve terminolojiye hâkim olur.10, 16, 9A, E
3.Stratejik pazarlama planı oluşturur, uygular ve değerlendirir.10, 16, 9A, E
4.Sağlık yöneticisinin sağlık pazarlamasındaki etkin rol ve konumunu benimser.10, 16, 9A, E
5.Sağlık tüketicilerinin karar verme süreci ve bölümlendirilebilmesini kavrar.10, 16, 9A, E
2. Sağlık hizmetlerinde pazarlamayı teşvik eden güçleri sıralar ve çevresel unsurların pazarlama ile olan ilişkilerini bilir.10, 16, 9A, E
6. Sağlık hizmetlerinde pazarlama karmasını sayar.10, 16, 9A, E
7. Sağlık kurumlarında pazarlamanın ayırt edici özelliklerini sıralar.10, 16, 9A, E
8. Müşteri ilişkileri Yönetimi temel kavram ve yöntemlerini açıklar.10, 16, 9A, E
9. Müşteri veritabanlarını ve müşteri portföylerini yönetir.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Pazarlama kavramının örneklerle açıklanması Ders notlarının okunması
2Sağlık hizmetleri pazarlamasının gelişimi, Hizmetlerin özellikleri hizmet sektörünün gelişimi ve sağlık hizmetlerinin özellikleriDers notlarının okunması
3Sağlık Hizmetlerinde müşteri kavramı ve tüketici davranışlarıDers notlarının okunması
4Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması,Ders notlarının okunması
5Pazar bölümleme, hedef pazar seçimi, konumlandırma, Stratejik pazarlama planlaması ve büyüme stratejileriDers notlarının okunması
6Ürün ve ürün geliştirme stratejileriDers notlarının okunması
7Fiyat ve fiyatlandırma stratejileri,Ders notlarının okunması
8Tutundurma ve tutundurma politikaları,Ders notlarının okunması
9Dağıtım, dağıtım kanalları ve talep yönetimiDers notlarının okunması
10Katılımcılar, fiziksel kanıtlar ve süreç yönetimiDers notlarının okunması
11Sağlık Hizmetlerinde Marka, Markalaşma Ve İtibar YönetimiDers notlarının okunması
12Sağlıkta Yeni Medya ve Dijital Pazarlamaya Genel Perspektiften BakışDers notlarının okunması
13Sağlıkta Hizmetlerinde Pazarlama, Markalama ve Yeni MedyaDers notlarının okunması
14Genel değerlendirme ve tekrarDers notlarının okunması
Kaynak
Öğretim üyesinin notları
1. Tengilimoğlu, Dilaver, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, 2. Baskı, Ankara, 2012 2. Sağlık Hizmetlerinin Pazarlaması ve Reklamın Etkileri, Yrd.Doç.Dr. Sefer Gümüş, Derya Toy, Hiperlink Yayınları 3. Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Nevin Altuğ- Şeniz Özhan, Paradigma Akademi 4. Sağlık Sektöründe Uygulanan Güncel Pazarlama Yaklaşımları, Abdulvahap Baydaş, Fuat Yalman, Kriter Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi188
Okul Dışı Diğer Faaliyetler16060
Proje Sunumu / Seminer155
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı111
Ara Sınav ve Hazırlığı13131
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)235
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(235/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HİZMETLERİNDE MODERN PAZARLAMA-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Tuba DÜZCÜ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Büşra AYDINLI
Dersin Amacıİşletmelerin temel fonksiyonlarından birisi olan pazarlama alanını sağlık sektörüne özel dinamikleri ile ele alarak, sağlık sektöründe pazarlamanın tekniği ve uygulamaları konusunda temel teorik bilgileri sunulurken uygulamada gereksinim duyulacak bilgi ve beceriyi edindirmekle beraber, sağlık yöneticisinin sağlık pazarlamasındaki etkin rol ve konumunun benimsetilmesi, stratejik pazarlama planı hazırlayabilecek yetilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Pazarlama kavramının örneklerle açıklanması ,Sağlık hizmetleri pazarlamasının gelişimi, Hizmetlerin özellikleri hizmet sektörünün gelişimi ve sağlık hizmetlerinin özellikleri,Sağlık Hizmetlerinde müşteri kavramı ve tüketici davranışları,Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması,,Pazar bölümleme, hedef pazar seçimi, konumlandırma, Stratejik pazarlama planlaması ve büyüme stratejileri,Ürün ve ürün geliştirme stratejileri,Fiyat ve fiyatlandırma stratejileri,,Tutundurma ve tutundurma politikaları,,Dağıtım, dağıtım kanalları ve talep yönetimi,Katılımcılar, fiziksel kanıtlar ve süreç yönetimi,Sağlık Hizmetlerinde Marka, Markalaşma Ve İtibar Yönetimi,Sağlıkta Yeni Medya ve Dijital Pazarlamaya Genel Perspektiften Bakış,Sağlıkta Hizmetlerinde Pazarlama, Markalama ve Yeni Medya,Genel değerlendirme ve tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında, pazarlama teknik ve uygulamaları temel bilgilerini öğrenir, kavram ve terminolojiye hâkim olur.10, 16, 9A, E
3.Stratejik pazarlama planı oluşturur, uygular ve değerlendirir.10, 16, 9A, E
4.Sağlık yöneticisinin sağlık pazarlamasındaki etkin rol ve konumunu benimser.10, 16, 9A, E
5.Sağlık tüketicilerinin karar verme süreci ve bölümlendirilebilmesini kavrar.10, 16, 9A, E
2. Sağlık hizmetlerinde pazarlamayı teşvik eden güçleri sıralar ve çevresel unsurların pazarlama ile olan ilişkilerini bilir.10, 16, 9A, E
6. Sağlık hizmetlerinde pazarlama karmasını sayar.10, 16, 9A, E
7. Sağlık kurumlarında pazarlamanın ayırt edici özelliklerini sıralar.10, 16, 9A, E
8. Müşteri ilişkileri Yönetimi temel kavram ve yöntemlerini açıklar.10, 16, 9A, E
9. Müşteri veritabanlarını ve müşteri portföylerini yönetir.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Pazarlama kavramının örneklerle açıklanması Ders notlarının okunması
2Sağlık hizmetleri pazarlamasının gelişimi, Hizmetlerin özellikleri hizmet sektörünün gelişimi ve sağlık hizmetlerinin özellikleriDers notlarının okunması
3Sağlık Hizmetlerinde müşteri kavramı ve tüketici davranışlarıDers notlarının okunması
4Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması,Ders notlarının okunması
5Pazar bölümleme, hedef pazar seçimi, konumlandırma, Stratejik pazarlama planlaması ve büyüme stratejileriDers notlarının okunması
6Ürün ve ürün geliştirme stratejileriDers notlarının okunması
7Fiyat ve fiyatlandırma stratejileri,Ders notlarının okunması
8Tutundurma ve tutundurma politikaları,Ders notlarının okunması
9Dağıtım, dağıtım kanalları ve talep yönetimiDers notlarının okunması
10Katılımcılar, fiziksel kanıtlar ve süreç yönetimiDers notlarının okunması
11Sağlık Hizmetlerinde Marka, Markalaşma Ve İtibar YönetimiDers notlarının okunması
12Sağlıkta Yeni Medya ve Dijital Pazarlamaya Genel Perspektiften BakışDers notlarının okunması
13Sağlıkta Hizmetlerinde Pazarlama, Markalama ve Yeni MedyaDers notlarının okunması
14Genel değerlendirme ve tekrarDers notlarının okunması
Kaynak
Öğretim üyesinin notları
1. Tengilimoğlu, Dilaver, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, 2. Baskı, Ankara, 2012 2. Sağlık Hizmetlerinin Pazarlaması ve Reklamın Etkileri, Yrd.Doç.Dr. Sefer Gümüş, Derya Toy, Hiperlink Yayınları 3. Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Nevin Altuğ- Şeniz Özhan, Paradigma Akademi 4. Sağlık Sektöründe Uygulanan Güncel Pazarlama Yaklaşımları, Abdulvahap Baydaş, Fuat Yalman, Kriter Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 10:59Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 11:01