Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK EKONOMİSİ VE KÜRESEL YÖNELİMLER-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ, Dr.Öğr.Üye. Erman GEDİKLİ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Büşra AYDINLI
Dersin AmacıÖğrencilerin, sağlık ekonomisi ile ilgili kavram, konu ve yöntemleri açıklayabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık ekonomisine giriş
,Ekonomi bilimi ve temel kavramlar,Sağlık hizmetlerinde talep
,Sağlık sigortasının talep üzerindeki etkisi ve RAND deneyi
,Grossman modeli
,Sağlık hizmetlerinde arz
,Sağlık hizmetlerinin finansmanı
,Sağlık finansmanında ödeme yöntemlerinin önemi ve karşılaştırılması
,Sağlık okuryazarlığının sağlık ekonomisindeki yeri
,Verimlilik, kalite ve hakkaniyet ilişkisi
,Sağlık Teknolojileri Değerlendirme
,Sağlıkta Küresel Yönelimler,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sağlık ekonomisi ile ilgili temel kavram ve konuları açıklar.10, 16A
Sağlık sektörünün ekonomik anlamda farklı olan özelliklerini açıklar.10, 16A
Sağlık ekonomisi kavramını tanımlar.16A
Sağlık ekonomisinin çalışma alanlarını örnekler.16, 9
Sağlık hizmeti talebi ve arzı ile ilgili kavram ve konuları açıklar.10, 16A
Sağlıkta talep kavramını ve etkileyen faktörleri açıklar.10, 9A
Sağlık arzındaki kilit aktörleri ifade eder.16, 9A
Sağlık hizmetleri finansmanını açıklar.16, 9A
Sağlık hizmetleri finansmanının fonksiyonlarını açıklar.16, 9A
Sağlık hizmetleri finansmanının satın alma fonksiyonunun sağlık sistemine etkisini değerlendirir.10, 9A
Sağlık sektöründeki pazar yapılarını ve devletin rolünü değerlendirir.9A
Pazar yapılarını ve sağlık sektöründe geçerliliklerini karşılaştırır.16, 9A
Devletin sağlık sektöründeki rolünü ve rekabetin yönetimini tartışır.10, 9A
Sağlık ekonomisinin sağlık politikaları ile ilişkisini değerlendirir.10, 16, 9A
İnsani gelişim endeksini sağlık ekonomisi bakışıyla değerlendirir.6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
2Sağlık ekonomisine giriş
Konuyla ilgili makale/kitap bölümlerinin okunmak
3Ekonomi bilimi ve temel kavramlarKonuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
4Sağlık hizmetlerinde talep
Konuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
5Sağlık sigortasının talep üzerindeki etkisi ve RAND deneyi
Konuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
6Grossman modeli
Konuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
7Sağlık hizmetlerinde arz
Konuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
8Sağlık hizmetlerinin finansmanı
Konuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
9Sağlık finansmanında ödeme yöntemlerinin önemi ve karşılaştırılması
Konuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
10Sağlık okuryazarlığının sağlık ekonomisindeki yeri
Konuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
11Verimlilik, kalite ve hakkaniyet ilişkisi
Konuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
12Sağlık Teknolojileri Değerlendirme
Konuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
13Sağlıkta Küresel YönelimlerKonuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
14Genel Değerlendirme
Kaynak
Bhattacharya J., Hyde T., Tu P. (2021), Sağlık Ekonomisi-Health Economics, Çev.Edt. Çağdaş Erkan Akyürek, Isbn: 978-625-406-720-4, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara Çelik Y. (2016), Sağlık Ekonomisi, ISBN:978-605-5782-79-5, Siyasal Kitabevi, Ankara Başar, S., Sağlık Ekonomisi, Anadolu üniversitesi yayınları, Yayın no: 4074, Eskişehir
WHO data repository, https://apps.who.int/gho/data/?theme=main OECD Health Data, https://data.oecd.org/health.htm IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation), http://www.healthdata.org/results/country-profiles Dünya Bankası verileri (https://databank.worldbank.org/home.aspx ) Ülkelerin Resmi Kurumlarına Ait web Siteleri, https://www.saglik.gov.tr/TR,84930/saglik-istatistikleri-yilliklari.html http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14570
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14228
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14228
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12424
Genel Sınav ve Hazırlığı14848
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)240
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(240/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK EKONOMİSİ VE KÜRESEL YÖNELİMLER-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ, Dr.Öğr.Üye. Erman GEDİKLİ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Büşra AYDINLI
Dersin AmacıÖğrencilerin, sağlık ekonomisi ile ilgili kavram, konu ve yöntemleri açıklayabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık ekonomisine giriş
,Ekonomi bilimi ve temel kavramlar,Sağlık hizmetlerinde talep
,Sağlık sigortasının talep üzerindeki etkisi ve RAND deneyi
,Grossman modeli
,Sağlık hizmetlerinde arz
,Sağlık hizmetlerinin finansmanı
,Sağlık finansmanında ödeme yöntemlerinin önemi ve karşılaştırılması
,Sağlık okuryazarlığının sağlık ekonomisindeki yeri
,Verimlilik, kalite ve hakkaniyet ilişkisi
,Sağlık Teknolojileri Değerlendirme
,Sağlıkta Küresel Yönelimler,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sağlık ekonomisi ile ilgili temel kavram ve konuları açıklar.10, 16A
Sağlık sektörünün ekonomik anlamda farklı olan özelliklerini açıklar.10, 16A
Sağlık ekonomisi kavramını tanımlar.16A
Sağlık ekonomisinin çalışma alanlarını örnekler.16, 9
Sağlık hizmeti talebi ve arzı ile ilgili kavram ve konuları açıklar.10, 16A
Sağlıkta talep kavramını ve etkileyen faktörleri açıklar.10, 9A
Sağlık arzındaki kilit aktörleri ifade eder.16, 9A
Sağlık hizmetleri finansmanını açıklar.16, 9A
Sağlık hizmetleri finansmanının fonksiyonlarını açıklar.16, 9A
Sağlık hizmetleri finansmanının satın alma fonksiyonunun sağlık sistemine etkisini değerlendirir.10, 9A
Sağlık sektöründeki pazar yapılarını ve devletin rolünü değerlendirir.9A
Pazar yapılarını ve sağlık sektöründe geçerliliklerini karşılaştırır.16, 9A
Devletin sağlık sektöründeki rolünü ve rekabetin yönetimini tartışır.10, 9A
Sağlık ekonomisinin sağlık politikaları ile ilişkisini değerlendirir.10, 16, 9A
İnsani gelişim endeksini sağlık ekonomisi bakışıyla değerlendirir.6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
2Sağlık ekonomisine giriş
Konuyla ilgili makale/kitap bölümlerinin okunmak
3Ekonomi bilimi ve temel kavramlarKonuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
4Sağlık hizmetlerinde talep
Konuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
5Sağlık sigortasının talep üzerindeki etkisi ve RAND deneyi
Konuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
6Grossman modeli
Konuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
7Sağlık hizmetlerinde arz
Konuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
8Sağlık hizmetlerinin finansmanı
Konuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
9Sağlık finansmanında ödeme yöntemlerinin önemi ve karşılaştırılması
Konuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
10Sağlık okuryazarlığının sağlık ekonomisindeki yeri
Konuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
11Verimlilik, kalite ve hakkaniyet ilişkisi
Konuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
12Sağlık Teknolojileri Değerlendirme
Konuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
13Sağlıkta Küresel YönelimlerKonuyla ilgili makale/kitap bölümlerini okumak
14Genel Değerlendirme
Kaynak
Bhattacharya J., Hyde T., Tu P. (2021), Sağlık Ekonomisi-Health Economics, Çev.Edt. Çağdaş Erkan Akyürek, Isbn: 978-625-406-720-4, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara Çelik Y. (2016), Sağlık Ekonomisi, ISBN:978-605-5782-79-5, Siyasal Kitabevi, Ankara Başar, S., Sağlık Ekonomisi, Anadolu üniversitesi yayınları, Yayın no: 4074, Eskişehir
WHO data repository, https://apps.who.int/gho/data/?theme=main OECD Health Data, https://data.oecd.org/health.htm IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation), http://www.healthdata.org/results/country-profiles Dünya Bankası verileri (https://databank.worldbank.org/home.aspx ) Ülkelerin Resmi Kurumlarına Ait web Siteleri, https://www.saglik.gov.tr/TR,84930/saglik-istatistikleri-yilliklari.html http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
X
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
X
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
X
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
X
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
X
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
X
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
X
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
X
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
X
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
X
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
X
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 12:54Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 12:59